Hvorfor er elvarme energieffektivt og miljøvenligt

mandag den 27. juni 2022

Behagelig rumtemperatur med lavest muligt energiforbrug.


Med elvarme opnår du en behagelig rumtemperatur med det lavest mulige energiforbrug. Takket være varmefordelingen fra gulvet og nøjagtig temperaturstyring via en DEVIreg™-termostat kan den gennemsnitlige rumtemperatur reduceres med 1–2 °C sammenlignet med traditionel radiatoropvarmning, uden at det påvirker varmekomforten, men faktisk forbedrer den. Dette gør det muligt at reducere energitabet fra en bygning med op til 20 %, hvilket er både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

Højest mulige varmeeffektivitet


99 % af den energi, der forbruges af den elektriske gulvvarme, omdannes til varme, hvilket maksimerer energieffektiviteten, hvorved unødvendige energitab undgås f.eks. ved at skulle cirkulere vand. Takket være den præcise styring med en termostat holder systemet (bestående af varmeelement og termostat) temperaturen på det ønskede niveau.

Med den integrerede timerfunktion i termostaterne kan du planlægge opvarmning af rummet efter dit ønske, potentielt ved hjælp af "lavpriselektricitet" eller opvarmning efter behov, så du kan opnå yderligere besparelser.

Hurtig systemreaktion

Med elektrisk opvarmning får du en hurtig reaktion fra systemet, hvilket sikrer, at du får et hurtigt resultat. Systemet er kun aktivt, når der er behov for det – det opnår hurtigt den ønskede temperatur afhængigt af gulvkonstruktionen. Med det hurtigt reagerende system er det muligt udelukkende at opvarme dine rum, når de er i brug, hvilket giver en fantastisk besparelsesmulighed. 

Uafhængig styring af temperaturreguleringen

Rummets temperaturregulering styres selvstændigt. For brugerne giver dette en høj grad af brugeruafhængighed fra start til slut.
Fjernbetjening betyder, at hver enkelt lokation (eller den såkaldte "opvarmningszone") kan styres separat, så rum, der ikke er i brug, kan slukkes med mindre indvirkning på miljøet, og der opnås omkostningsbesparelser.

Usædvanlig høj energiudnyttelse

Den korrekte effekt for et varmeelement vælges normalt på baggrund af den påkrævede varmeeffekt, der er nødvendig for at kompensere for varmetabet i bygningen/rummet osv.

Sammen sikrer placeringen af varmekilden under gulvet og den meget præcise termostatiske styring en usædvanlig høj energiudnyttelse. Når du får mest muligt ud af din varme, kan du problemfrit sænke temperaturen og dermed energiforbruget.

Miljøvenlighed

Elvarme bidrager til øget brug af vedvarende energi, hvilket reducerer udledningerne. Det kan bidrage til at gøre elnettene mere intelligente, når de kombineres med moderne styringer, og dermed fremme brugen af vedvarende energi takket være vores moderne og intelligente styringer.
Sammenlignet med andre varmesystemer indeholder elvarme ingen skadelige stoffer.
Elektriske varmeapparaters miljømæssige ydeevne kan forbedres, hvis de kobles sammen med solcellepaneler eller andre grønne og vedvarende energikilder. Faktisk er disse apparater særligt velegnede til vedvarende energikilder, hvilket giver mulighed for udledningsfri varmeproduktion.

Ideelt varmesystem til en ideel verden

Elvarme gør drømme til virkelighed
Hvis du tænker på en ideel verden, så prøv at forestille dig et ideelt varmesystem. Hvad er det så? Eller hvad forventer vi af det? 

Se denne video "The Future of Heating is Electric", der er udarbejdet af Electric Underfloor Heating Alliance.