Danfoss indvier nyt Campus i Silkeborg

23. maj 2019

Danfoss har fået et nyt fyrtårn i det Midtjyske og tilmed centralt placeret i Norden - en iøjnefaldende bygning på 3800 kvadratmeter til kontorer, salg og administration og et nyt lager på 1700 kvadratmeter.

”Med navnet Campus understreger vi, at Silkeborg spiller en central rolle i Danfoss både som arbejdsplads, showroom og udviklingscenter. Silkeborg Campus er et fyrtårn, der skal medvirke til at styrke vores konkurrencedygtighed, vores vækst  - og vigtigst af alt - fungere som et nyt samlingspunkt for vores kunder og samarbejdspartnere i Norden og som en dynamisk og levende arbejdsplads for vores medarbejdere,” fortæller Leif Fløjgaard, regional direktør for Danfoss i Nordeuropa.

Arkitektfirmaet RUM A/S har i samarbejde med Danfoss vægtet en arkitektur med fleksible arbejdspladser, der understøtter hurtig sammensætning af og samarbejde i teams. Med arkitekturen har der været særligt fokus på at flytte medarbejdernes opfattelse af  ’min arbejdsplads’ til en mere fleksibel tankegang om ’vores områder’. Alle arbejdspladser er placeret, så medarbejderne får direkte dagslys, og små øer af møbler giver mulighed for nye former for samarbejde.

”Da Danfoss er specialist i komfort, klima og energioptimering af bygninger, er den nye bygnings bæredygtighed forankret i optimal udnyttelse af arealer og ressourcer. Fx er overskudsjorden fra udgravningen genanvendt til opbygning af nye bakker i udearealerne, og på taget sikrer solceller, at der kan brygges 4500 kopper frisk kaffe om dagen. Som belysning er der anvendt LED-armaturer, der nedsætter bygningens energiforbrug, og medvirker til at bygningens CO2-aftryk er minimalt,” fortæller senior projektleder Tina Richardt Norn fra Danfoss.

”Silkeborg startede med at producere radiatortermostater for 40 år siden, og i dag er vi nu også leveringsdygtige i vandvarmere, fjernvarmeanlæg og varmevekslere. Hermed er fundamentet støbt til at videreføre en stærk tradition som global leverandør af alle former for varme i nye og smukke omgivelser,” siger Torben Pedersen, direktør, Residential Heating.

Silkeborg Campus beskæftiger i dag i alt 411 medarbejdere fra forskellige funktioner i Danfoss som fx salg, Global Services og andre kerneforretningsområder.

Bygningen blev indviet af samtlige medarbejdere på Silkeborg Campus d. 24. maj kl. 14.00 - Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg. Snorene klippes af Leif Fløjgaard, regional direktør for Danfoss i Nordeuropa, Lars Tveen, direktør, Danfoss Heating og Torben Pedersen, direktør, Residential Heating.