Hvorfor vand- og spildevand på den globale agenda?

onsdag den 28. september 2016

En periodisk fremgangsmåde
For at løse vandkrisen, eller i det mindste formilde de mest kritiske problemer, er det nødvendigt at bruge forskellige fremgangsmåder, eksempelvis:

  • Indføre følgende princip – reducere, genanvende og genbruge
  • Kigge på hele vandets kredsløb – flodbassinsfremgangsmåde 
  • Tage et nul-spilds standpunkt baseret på principperne af en cirkulær økonomi, hvor spild er mad, forskellighed er styrke og energi skal komme fra vedvarende kilder. 

Så hvor kommer Danfoss Drives ind i billedet? Som verdens mest vandfokuserede frekvensomformervirksomhed, har Danfoss Drives en grundig forståelse for alle vandbaserede applikationer og processer. Vi går forrest for at udvikle frekvensomformerløsninger som: 

  • Reducerer vandtab i byer og større vandingsanlæg 
    optimerer faciliteter, som genbruger, eksempelvis spildevand og dermed hjælper genbrugsprocesserne 
  • Er essentielle i at skabe et fuldstændig energineutralt opland (både i vandforsyning og spildevandshåndteringen) 
  • Forstærker procesresultater og kontrol i alle dele af vandindustrien
  • Forbedrer vandkvaliteten. 

 

Frekvensomformere er absolut nødvendige for mange industriundersegmenter 
Frekvensomformere kontrollerer motorens hastighed i en lang række applikationer med pumper, ventilatorer, kompressorer, rørværker og afvandingsapplikationer både inden for kommuner og distributionsfaciliteter og spildevandpumpning- og behandlingssystem. De er også essentielle i den meget vigtige kunstvandingsindustri, hvor der bruges 70 % af det tilgængelige vand.

I drikkevandsdistributionssystemet regulerer frekvensomformeren trykket i vanddistributionssystemet til det rigtige behov i trykzonerne ved at bruge forstærkende pumpeanlæg. Dette skaber energibesparelser på 25-40 %, reducerer vandudsivning med 30-40 % og sænker også risikoen for nye brud med omtrent 50 %. 

I vandingsanlæg sikrer frekvensomformere, at der er nok vand til at opnå maksimum grødeudbytte uden at bruge mere vand og energi, end højst nødvendigt.

Energineutralitet i vandets kredsløb
Selvom det muligvis er svært at tro, så behøver en succesfuld vandressourceforvaltning ikke at være energitung. Med et omfattende brug af frekvensomformere, energibesparende komponenter og et menneskeligt online proceskontrol kombineret med energiproduktion baseret på metan fra spildevandsanlæggets gæringstank, er de første faciliteter i naturlig størrelse til en 200.000-personerns vandindvindingsområde nu i drift på et fuldstændig energineutralt grundlag. Dette er uden at tilføje ekstern karbon eller bruge sol- eller vindenergi. Derudover dækker energineutraliteten hele vandets kredsløb lige fra vandproduktion og distribution til spildevandspumpning og behandling. 

Du kan finde et link til en video om en af vores succesfulde case historier om Marselisborg Renseanlæg nederst på siden. 

Vores ekspertise er anerkendt verden over 
Danmark er kendt for de grønne initiativer, som sparer vandressourcer og energi over hele verden. Danfoss er en del af en sammenslutning af 12 ledende danske vandteknologiske virksomheder, konsulenter og interessegrupper, som for nyligt præsenterede deres løsninger til White House Water Summit. Dette er løsninger, som vil understøtte USA's regerings mål om at reducere vandforbruget i USA med 33 %. Vi er også en af samarbejdspartnerne i Water Technology Alliance – et dansk samarbejde som gør viden og teknologi tilgængeligt for amerikanske vandværker i, eksempelvis, Californien, hvor tørke er et tilbagevendende problem. 

The International Energy Agency (IEA), anerkendt som en af verdens absolut top autoriteter inden for området af energibesparelser og energiproduktion, har vist betydelig interesse i Danfoss Drives’ løsninger for energineutralitet, som var præsenteret ved det seneste Energy Savings Summit i Bruxelles. 

Meningerne fra vores eksperter er værdsat og vores teknologi er pålidelig til at hjælpe med at bekæmpe de vandudfordringer, som verdenen står overfor i dag. Du kan læse mere om vores løsninger, produkter og case stories her.

Læs mere om vand- og spildevand her. 

Download casestory: "Frekvensomformere hjælper renseanlæg til at generere energioverskud" her.