Frekvensomformere vs kapslinger

mandag den 17. oktober 2016

Frekvensomformere, og den større industrielle automationsverden som en helhed, oplever og skal være i stand til at blive installeret i mange forskellige installationsmiljøer. Kapslingerne kan således være alt lige fra utæt (IP00) til kapsling som tåler vask med højtryksrenser (IP67). For at guide brugere bliver specifikationer skabt og procedurer testet af IEC såvel som UL (i samarbejde med NEMA) for at sikre, at når du vælger en frekvensomformer til dine specifikke miljøkrav, så er produktet tilpasset til at kunne leve op til udfordringen.

 

Vi kigger nærmere på verdenen inden for beskyttelsesklassifikationer (IP-klasser), så du er rustet til at vide præcis, hvad du kigger efter, og hvad du får, når du køber et produkt fra Danfoss Drives. Her fokuser vi på en typisk kapsling, så husk på, at der også kan findes andre kapslinger, som ikke bliver dækket her.

Tæthedsklassen, eller IP-klassen, er en samling af betegnelser over kapslingsklassifikationer, som er lavet af International Electrotechnical Commission (IEC) og er indsamlet i forhold til IEC 60529 standarderne. Mange almindeligt tilgængelige elektroniske apparater, såsom telefoner og tablets, bruger IP betegnelsen, for at vise om produktet eksempelvis er undervandstæt. De grundlæggende IP betegnelser bruger primært et tocifret nummer, hvor det første ciffer viser hvor store genstande som kan komme ind i kapslingen. Det andet ciffer viser hvor tæt kapslingen er i forhold til væsker. Hver klassifikation bunder i specifikke testkrav, som sikrer at kapslingen lever op til kravene.

Som man kan se i IP værditabellen, er nærmest alle variationer af IP værdierne dækket. Hvis du eksempelvis gerne vil have en kapsling, som er berøringssikker og i stand til at modstå dryppende vand, anbefales en IP21. Kapslinger behøver ikke at blive testet for både tætheden og for væske. Hvis du derfor kun vil teste for tætheden og ikke væske, kan en IP2X bruges. Det samme gælder, hvis der kun skal testes for væske, så kan en IPX7 bruges. I disse tilfælde indikerer X’et, at den ikke er blevet testet for enten tæthed eller væske. Hvis man skrev 0 kunne det betyde, at den ikke beskytter for nogen af delene. Frekvensomformere fra Danfoss Drives er primært tilgængeligt i IP00, IP20, IP21, IP54, IP55 eller IP66.

Der er nogle begrænsninger i forhold til frekvensomformerne, som IP standarderne ikke tager højde for: indendørs/udendørsdrift, højtryk- og højtemperatursspuling og risikable miljøer (eksempelvis eksplosive områder). Selvom disse situationer ikke dækkes under IP klassifikationerne, bygger regionale og international certificeringsagenturer deres IP-klassificeringer I forhold til IEC 60529-standarden.

Nordamerika følger dog nogle andre strategier og krav, når det kommer til kapslinger. Den Nordamerikanske ækvivalent af IP er UL Type værdier. Overvejende baseret på NEMA (National Electrical Manufacturers Association) kapslingsklassifikationer tilføjer UL Type værdierne en uafhængig tredjepartsverificeringsstruktur lignende de eksisterende afprøvningskrav fra IP værdierne. Da du muligvis hører NEMA værdier og UL type værdier bliver brugt i flæng, er det vigtigt at understrege, at de uafhængige afprøvningskrav for UL Type værdier adskiller dem fra hinanden.

Alle UL Type klassifikationerne er listet som “UL Type X”, hvor X’et er den specifikke karakter tilhørende miljøklassen. Det betyder at afprøvningstilfældene skal anvendes til både tæthed og væsker, hvoraf IP værdierne kan anvendes til enten eller. Det er derfor vanskeligt, at trække et en-til-en forhold mellem IP kapslingsklassifikationer og UL Type værdier. UL Type værdierne dækker også tilfælde, hvor udstyret vil være i risikable områder eller være placeret udenfor i modsætning til IP værdier. Hvor der eksisterer mange UL Type kapslingsværdier, er kun få regelmæssigt anvendt til frekvensomformere.

UL Type 1 er beregnet til indendørsbrug og tilbyder minimal beskyttelse imod omgivelserne. UL Type 1 er både berøringssikker og sikret mod faldende snavs. Disse kapslinger er typisk vurderet til at være på linje med en IP21.

UL Type 12 er stadig beregnet til indendørsbrug, men øger beskyttelsen for frekvensomformeren, så den kan bruges i områder, hvor støv og andre ikke-ledende eller ikke-brændbare partikler kan findes. Den yder også beskyttelse mod dryppende og let stænkning af ikke-korrosive væsker og udsivning af ikke-korrosive olier eller kølevæsker. Typisk er den tættest på en IP54.

UL Type 3R er sjældent set udenfor Nordamerika og kan bruges både udendørs og indendørs. I forhold til en type 12 beskyttelse, yder denne også en grad af beskyttelse mod regn, slud og sne og går ikke i stykker, når der dannes is på kapslingen. Til udendørs applikationer, som ikke kræver en direkte afvaskning, kan der potentielt spares penge ved at vælge en frekvensomformer med en UL Type 3R kapsling.

UL Types 4/4X yder den samme beskyttelse som en Type 3R samt beskyttelse mod lavtryksspuling og er fuldstændig støvtæt. Det er dog vigtigt at undersøge hos leverandøren af frekvensomformeren, om applikationen er udenfor som UL Types 4/4X ikke specificerer på samme måde som UL Type 3R. Typisk vil producenterne af frekvensomformerne, såsom Danfoss Drives, specificere når deres produkter kan monteres udendørs. Den eneste forskel mellem UL Type 4 og UL Type 4X er, at UL Type 4X yder beskyttelse mod rust. På denne baggrund er en UL Type 4X kapslinger bedst egnet til faciliteter, hvor en rensevæske bruges til afvaskning af området inklusiv frekvensomformeren. Dog skal trykket ikke være meget højere end en typisk haveslangesprøjtedyse. Den tætteste IP vurdering er en IP66.

Som du kan se, findes kapslinger i mange udførelser uanset hvor du befinder dig i verden. Det er vigtigt at forstå lighederne og forskellene, da dine muligheder strækker sig udover hele kloden. Der er mange kapslinger, som passer bedre til noget udstyr eller som er specifikt velegnet til en bestemt applikation.

Læs mere om Danfoss Drives' frekvensomformere her. 

 

 

Hvis du ønsker et bedre overblik over hvordan UL Type værdierne er sammenlignet med IP klassifikationer, kan du tage et kig på tabellen her på siden. Det lysegrå er UL sammenligningen med tætheden af IP værdierne, hvor det mørkegrå er UL sammenligningen med væskebeskyttelsen af IP værdierne.