Centralt placeret versus decentral installation

mandag den 28. september 2015

Når du vælger frekvensomformere til din installation, har du ofte valget mellem en central placeret installation, hvor frekvensomformere installeres i en eller flere styretavler, og en decentral installation, hvor frekvensomformere er installeres i selve anlægget. Begge installationsmuligheder har deres fordele og ulemper, og du kan her læse mere om disse.

Centralt placeret installation
Den mest almindelige form for installationen er uden tvivl den centralt placeret installation af frekvensomformere i styretavler. Fordelene ved centralt placeret teknologi, er den beskyttende installation af frekvensomformere, en nem effektforsyning, signaltilslutning samt vedligeholdelse og fejlfinding af frekvensomformeren.

Ved montering i styreskabet, er varmeafledning et vigtigt aspekt, der skal tages i betragtning. Dette gælder ikke kun de enkelte enheder men hele installationen. Som et resultat af varmespredning i styretavler, kan yderligere afkøling af styretavler være nødvendig.

Afhængigt af frekvensomformerproducenten, er der nogle varierende monteringsregler, som skal overholdes. Minimumsafstande skal overholdes både over og under enhederne, det samme gælder mellem enhederne og tilstødende komponenter. For bedre varmeafledning anbefales en direkte montering på bagvæggen af styreskabet. Nogle producenter angiver minimumsafstande mellem de enkelte enheder. Når dette er sagt, er det at foretrække at montere enhederne side om side, om muligt, for at udnytte monteringsoverfladearealet effektivt.

Decentral installation
Som et alternativ til den centralt placerede installation, kan en decentral installation vælges. Her er frekvensomformeren placeret meget tæt på eller direkte på motoren.
Længderne på motorkablerne bliver derved reduceret til et minimum. Hertil kommer, at decentrale installationer giver fordele, når det kommer til fejlfinding, da forholdet mellem frekvensomformere og deres tilknyttede motorer er lette at se. I decentrale konfigurationer, bruges en fieldbus ofte til at styre frekvensomformerene.

Ved planlægning af en decentral installation, er faktorer som omgivelsestemperaturer, miljø, net-spænding osv. blandt de faktorer, som skal tages i betragtning. Vigtige faktorer som disse er ofte overset i designet af komplicerede tekniske projekter.

For eksempel skal ikke kun de decentrale enheder, men også ledningerne være egnet til installationsmiljøet. Et fieldbus-kabel skal eksempelvis være egnet til barske miljøer og nogle gange fleksible miljøer. Desuden bør montering af enheder i aflukkede områder undgås for at sikre hurtig adgang til service.

En anden væsentlig overvejelse er segmentering af et decentraliseret netværk. Af økonomiske grunde er det fordelagtigt at kombinere enheder i grupper eller segmenter. Omhyggelige overvejelser må gøres, når man afgør, hvilke segmenter, som kræver andre segmenter for deres drift, og hvilke segmenter der kan, skal eller bør fortsætte med at operere selvstændigt. For eksempel, er det vigtigt at kemiske processer, der ikke må afbrydes, ikke forstyrres af svigt i andre segmenter.

Til sidst skal det nævnes at den ekspertise, der er nødvendig for installationen af et decentralt netværk ikke må undervurderes. Ud over at have kendskab til den fieldbus, der anvendes, skal teknikeren være opmærksom på strukturen og hvad der sker med det samlede system, hvis én enhed svigter. Derudover er det vigtig at være opmærksom på omgivelserne og indflydelsen af disse på det samlede system.

Selvom decentrale enheder er dyrere end centraliserede enheder, kan gode decentraliseringskoncepter opnå besparelser på omkring 25 % i forhold til centrale systemer. Potentialet for besparelser i anlægget skyldes de reducerede kabellængder, der kan opnås ved hjælp af looping af forsyningskablet, skærmede - kontra uskærmede kabler - og brug af optionsmoduler, som allerede er bygget og testet af producenten eller leverandøren af frekvensomformeren.

Er du mere interesseret, kan du læse mere om frekvensomformere i vores Danfoss håndbog ”Værd at vide om frekvensomformere”.

Download vores "Værd at vide om frekvensomformere" her.