To trin for at forbedre sikkerheden for din applikation med soft gas

torsdag den 19. april 2018

Varmgasafrimning er en meget almindelig og effektiv afrimningsmetode, som anvendes inden for industrikøling, men den udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, hvis indsprøjtningen af varm gas ind i fordamperne ikke kontrolleres omhyggeligt. For at minimere denne risiko har Danfoss udviklet en løsning til sikkerhedskontrol af din varmgasindsprøjtning: ICSH-magnetventil med to positioner.

ICSH-magnetventil med to positioner overholder de seneste sikkerhedsanbefalinger fra IIAR vedrørende applikationer med soft gas, og med en gradvis og tidskontrolleret åbning sikrer den en jævn trykopbygning i fordamperen, inden flowet åbnes til 100 % for fuld afrimning. Totrinstilgangen forhindrer væskeslag og forbedrer dermed køleanlæggets generelle sikkerhed. Medmindre den bløde åbning i trin et er blevet aktiveret, sikrer standard ICSH-konfigurationen, at der ikke sker en fuld åbning i trin to.

ICSH-magnetventilen med to positioner åbner flowet gennem hovedventilen i to trin via to EVM-NC-magnetventilpiloter. Tidsforsinkelsen imellem de to trin kan styres enten af en PLC, en regulator eller en timer. Når EVM-NC'en til trin et er strømførende, åbnes hovedventilen til ca. 20 % af hovedventilens fulde kapacitet. Efter en foruddefineret forsinkelse strømføres EVM-NC'en til trin to og åbner helt, hvilket svarer til 100 % af hovedventilens fulde kapacitet.

ICSH-magnetventilen med to positioner er baseret på ICV-platformen og anvender det samme funktionsmodul som ICS- og ICV-huset. Topdækslet er også kompatibelt med ICF 50 og ICF 65.

Den nye ICSH-ventil er fremstillet med følgende fordele for at øge sikkerheden og optimere den generelle køleevne:

  • Forbedret driftssikkerhed, som forebygger væskeslag i varmgasledningen
  • I overensstemmelse med de seneste IIAR-sikkerhedsanbefalinger for soft gas-applikationer
  • Nem at montere og opgradere som alle produkter på Danfoss ICV-platformen
  • Høj designfleksibilitet – ICSH-topdækslerne kan udskiftes indbyrdes med Danfoss ICS- og ICF Large-ventiler
  • Nedsat risiko for lækager takket være færre svejsninger sammenlignet med antallet af svejsninger, der er påkrævet ved installation af enkelte eller parallelforbundne ventiler
  • Nemt systemdesign med Coolselector®2-beregningsprogrammet
  • Kompakt, pladsbesparende design

For at se, hvordan ICSH 2-trins magnetventil kan forbedre dit industrielle køleanlæg, kan du besøge ICSH.danfoss.dk.