Intelligent luftudskiller optimerer ydeevnen af industrielle køleanlæg

28. oktober 2019

Ikke-kondenserbare luftarter (NCG'er) udgør en udfordring for industrielle kølesystemer. Eftersom NCG'er ikke er i stand til at kondensere inde i en kondensator, kan de have en alvorlig indvirkning på et anlægs driftsbetingelser, energieffektivitet og levetid. Luft er den hyppigst forekommende ikke-kondenserbare luftart, der påvirker industrielle køleanlæg, og den trænger ofte ind i forbindelse med drift eller service.

Danfoss' intelligente luftudskiller (IPS) er en enkeltstående luftudskillerløsning, som er let at installere, og som er udviklet til at fjerne ikke-kondenserbare luftarter fra op til otte tilslutninger (purge points) i et industrielt ammoniakkølesystem. Dette giver et mere energieffektivt anlæg med et lavere effektforbrug.

"Vi er meget glade for lanceringen af vores nye intelligente luftudskiller, Danfoss IPS.  Vi viderefører ikke alene Danfoss' tradition med at levere innovative produkter til markedet, vi lever også op til vores løfte om at imødekomme den voksende efterspørgsel på intelligente og forbundne produkter," siger Marketing Manager Anders Olsen, Danfoss Industrial Refrigeration.

Nem installation og vedligeholdelse

Alle aspekter ved IPS er udviklet med henblik på at levere en enkel, sikker og rentabel installation og problemfri service. Derfor blev IPS konstrueret som et enkeltstående design med kun én mekanisk tilslutning, én elektrisk strømtilslutning og én MODbus RTU-tilslutning. Plug & Play-wizardopsætningen muliggør initialisering på blot 10 minutter og minimerer risikoen for fejl under idriftsættelse.

IPS'ens selvdiagnosticering kombineret med kommunikationsfunktion, der aktiveres via MODbus RTU, sørger for øjeblikkelig ekstern drifts- og alarmstatus og reducerer dermed tiden brugt på fejlfinding. Derudover giver det enkeltstående design mulighed for hurtig udpumpning (pump-down) – ofte på mindre end 20 minutter – hvilket giver hurtige og omkostningseffektive serviceeftersyn.

Maksimal systemydelse med automatisk rensning

IPS har en automatisk rensefunktion baseret på NCG-opbygning i modsætning til den rent tidsbaserede rensefunktion, man finder i andre modeller, og det resulterer i tids- og energieffektiv rensning. IPS overvåger konstant differenstrykket mellem systemkølemidlet og renseanlæggets kølemiddel, hvilket medfører højere effektivitet, en lavere koncentration af restammoniak og reduceret kompressorbelastning.

Forbedret driftssikkerhed

IPS kører løbende selvdiagnosticeringer og lukker ned, hvis det bliver nødvendigt. Med kun et enkelt integrationspunkt til hovedsystemet reduceres risikoen i tilfælde af problemer med hovedsystemet. IPS logger data om tidligere rensecyklusser, hvilket gør det nemmere at identificere systemproblemer. Det holder systemet kørende ved maksimal effektivitet.

"IPS' intelligente algoritmer tilpasser sig ændrede systemforhold og er selvoptimerende, samtidig med at vores kunder får mulighed for at fjernovervåge aktiviteterne døgnet rundt ved at opkoble sig til overvågningssystemet. Vi er ikke i tvivl om, at applikationsintelligens og evnen til at kommunikere med vores regulatorer og mekaniske produkter er fremtiden i vores branche," siger IPS Product Manager John Kelly.

Besøg produktsiden, og bliv klogere på, hvordan Danfoss' intelligente luftudskiller, IPS, kan forbedre dit industrielle køleanlæg.