Stiesdal Hydrogen og Danfoss går sammen om ny dansk brintelektrolysesatsning

onsdag den 3. april 2024

Stiesdal Hydrogen og Danfoss Heat Exchangers lancerer med en ny kommerciel aftale en fælles innovativ satsning på brintelektrolyse i stor skala.

Stiesdal Hydrogen har udviklet et brint-elektrolyseanlæg, hvor det centrale element i elektrolyseanlægget, elektrodestakken, er baseret på varmevekslerdesign.

Sammen har de to virksomheder udviklet og etableret en nyskabende elektrodestak, som er forberedt på storskalaproduktion. Med satsningen på industriel elektrolyseproduktion gør Stiesdal Hydrogen og Danfoss Heat Exchangers sig klar til den vækst i elektrolysekapacitet, som forventes i takt med samfundets voksende behov for grøn brint.

Grøn brint baner vejen for CO2-neutralt brændstof i fly, skibe og tung industri, sektorer som er vanskelige at omstille til klimaneutral energi.

Virksomhederne har i fællesskab designet og testet en prototype, og de første to kommercielle elektrolyseanlæg fra Stiesdal Hydrogen er allerede i drift på et biogas- og Power-to-X-anlæg i Danmark, hvor grøn brint kombineres med overskydende CO2 fra biogas og leverer metangas.

Nu er Stiesdal Hydrogen og Danfoss Heat Exchangers klar til at lancere deres nye løsning på flere markeder og i flere brancher:

"Vores varmevekslerdesign, en kernekompetence hos Danfoss, passer perfekt til Stiesdals behov for en energieffektiv elektrolyseenhed. Med vores kommercielle aftale med Stiesdal er vi klar til at tage brintproduktion og power-to-x til nye højder på tværs af forskellige brancher," siger Dennis Appel, Direktør, Danfoss Heat Exchangers.

”Vi har udviklet et elektrolyseanlæg, som er i stand til at følge variabel strøm fra vedvarende energikilder og varierende strømpriser og dermed er målrettet til produktion af grøn brint. Vi forventer, at den type brintproduktionen bliver et væsentligt bidrag til balancering og stabilisering af fremtidens energiforsyning, og med partnerskabet med Danfoss Heat Exchangers har vi et stærkt udgangspunkt” siger Head of Strategic Partnering, Bo Birkemose, Stiesdal.

Stiesdal Hydrogen og Danfoss Heat Exchangers underskrev aftalen hos Danfoss i Kolding.

 

For yderligere information kontakt:
Mikkel Ballegaard Pedersen, pressechef
+45 26 10 95 19
Mail: Mikkel.ballegaard@danfoss.com