Partnerskab underskriver grøn aftale med Warszawa under H.M. Kong Frederik X´s besøg i Polen

torsdag den 1. februar 2024
  • Partnerskabet vil udforske mulighederne for at genbruge overskudsvarme fra metroen i Warszawa til at opvarme byens bygninger, huse og vand.
  • Aftalen er underskrevet af Warszawa by, Den Danske Ambassade i Polen, Metro Warszawskie, Danfoss og Rambøll Group under overværelse af H.M. Kong Frederik X af Danmark.
  • Overskudsvarme er verdens største uudnyttede energikilde. I Warszawa alene kan den tilgængelige overskudsvarme dække varmebehovet for mindst 275.000 mennesker.

I dag underskriver Danfoss en hensigtserklæring sammen med Warszawa Kommune, Den Danske Ambassade i Polen, Metro Warszawskie og Rambøll om at gøre den polske hovedstad mere bæredygtig. Det første skridt i partnerskabet, som består af både offentlige og private partnere, vil være at fokusere på at udforske muligheden for at genbruge overskudsvarme fra metroen i Warszawa til at opvarme private hjem og bygninger.

En forundersøgelse vil blive gennemført med økonomisk støtte fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) under Green Accelerator-ordningen, og vil blive overrakt til Warszawa kommune.

Warszawa er medlemsby i Europa-Kommissions ’Cities Mission’. Det er et projekt, der sigter mod at opnå 100 klimaneutrale og intelligente byer i EU inden 2030, og denne aftale er et vigtigt skridt mod at opnå dette.

H.M. Kong Frederik X vil være til stede ved underskrivelsesceremonien på Narodowy Metro Station i centrum af Warszawa, som er en del af det officielle program for H.M. Kong Frederik X´s besøg i Polen.

Overskudsvarme er verdens største uudnyttede energikilde, og den findes i alle byer. Hver gang en motor kører, genereres der varme. I øjeblikket er der meget få initiativer, som genbruger denne overskudsvarme. Industrier, metrosystemer, supermarkeder, datacentre, spildevandsanlæg og elektrolyse producerer alle betydelige mængder overskudsvarme, som kan indfanges og genbruges.

Den tilgængelige overskudsvarme i Warszawa kan dække opvarmningsbehovet for mindst 275.000 mennesker i byen - og deri er overskudsvarme fra industrier og datacentre ikke medregnet.

 

Adam Jędrzejczak, chef for Danfoss i Østeuropa, siger: "Partnerskabet er en vigtig demonstration af, hvad vi kan opnå, når organisationer arbejder sammen, og aftalen er et vigtigt første skridt til at genbruge de store mængder overskudsvarme, der er tilgængelige i Warszawa. I stedet for blot at lade overskudsvarmen forsvinde ud i den blå luft undersøger vi nu aktivt mulighederne for at indfange og genbruge overskudsvarmen, og samtidig bane vejen til at dekarbonisere opvarmning i byer som Warszawa. Og det gælder ikke kun i metroen i Warszawa. Der er et stort potentiale i at genbruge overskudsvarme fra spildevandsanlæg, industrien og datacentre i større byer over hele Europa. Overskudsvarme kan blive en essentiel kilde til grøn energi og hjælpe med at fremskynde overgangen til vedvarende energikilder."

 

Om H.M. Kong Frederik X´s deltagelse i underskrivelsen af hensigtserklæringen siger Adam Jędrzejczak: "Vi er beærede over, at H.M. Kong Frederik X er til stede ved underskrivelsen af hensigtserklæringen, og vi værdsætter dybt, at han bruger sit besøg i Polen til at fremme grønne løsninger, der er i stand til at imødegå de udfordringer som klimaforandringerne medfører i både Polen og resten af verden.”

 

Michał Olszewski, Deputy Mayor of the City of Warsaw, siger:

“Vi forsøger hver dag at finde løsninger, som kan gøre vores by grønnere. Vi tager positivt imod ethvert tiltag som kan reducere CO2-udledningen i hovedstaden. Takket være dette partnerskab vil vi få fordele ved moderne teknologi, som allerede har bevist, at det virker.”

 

Jerzy Lejk bestyrelsesformand i Warszawa Metro siger:

“Warszawas metro tjener indbyggerne som et bekvemt og hurtigt transportmiddel, men som en væsentlig del i hele hovedstadens infrastruktur kan metroen også hjælpe med at forbedre levevilkårene i vores by. Derfor ser vi det som en del af vores formål i samarbejde med Warszawa by at skabe projekter som disse, hvor man vil genbruge overskudsvarmen fra metroen til at opvarme bygninger. Vi er glade for at arbejde sammen med vores danske partnere, hvis ekspertise og moderne teknologi sikrer både innovation og mere effektivitet.”

Den Danske Ambassade i Polen har været med til at facilitere hensigtserklæringen mellem parterne i aftalen.

 

Ole Toft, Danmarks Ambassadør i Polen, siger: ”På Den Danske Ambassade i Warszawa er vi glade for at kunne facilitere projekter af denne slags, som er et godt eksempel på polsk-dansk samarbejde inden for energieffektivitet og byudvikling.”

 

Baggrundsinformation

Hensigtserklæringen

Med en befolkning på 1,8 millioner indbyggere er Warszawa klart den største by i Polen. Derfor spiller byen også en stor rolle i at sikre, at Polen når målene for PEP2040 - landets omfattende dagsorden for at skabe en god overgang til et CO2-neutralt energisystem.

I det store område, der udgør Warszawas fjernvarmesystem, ligger der mange potentielle kilder til overskudsvarme, der bare venter på at blive anvendt effektivt. Det er de snesevis af stationer i byens metrosystem. Hvert år spildes der samlet 62 GWt varme fra metrostationerne. Dette svarer til over 14.000 menneskers varmebehov i private hjem i Polen i løbet af et år. Med teknologier, der allerede findes i dag, kan denne varme indfanges og genanvendes i fjernvarmenettet, hvilket hjælper med at bane vejen til et fuldstændigt dekarboniseret varmenetværk i Warszawa. Virksomhederne i aftalen inkluderer Danfoss, GEA DK, Bjerg Arkitektur, Elogic og Rambøll.

 

Overskudsvarme er verdens største uudnyttede energikilde

Warszawa har et udviklet fjernvarmenet, der består af mere end 1.800 kilometer rør, der leverer varmt vand til og fra byens bygninger. Men selvom Warszawas fjernvarmenet giver byen et forspring inden for energieffektiv opvarmning, er der næsten total afhængighed af fossile brændselsvarmeværker til at levere varmen til fjernvarmenettet. Der er dog en let tilgængelig løsning til at hjælpe med at løse dette: Udnyttelse af overskudsvarme.

Overskudsvarme er verdens største uudnyttede energikilde. Alene i EU og Storbritannien er der omkring 2.860 TWh/år af overskudsvarme tilgængelig, næsten tilsvarende EUs samlede energibehov for varme og varmt vand i bolig- og servicebygninger. Ved at bruge overskudsvarme, der ellers ville gå til spilde, er det muligt at skære ned på emissioner og sænke energipriserne for forbrugerne.

 

For yderligere spørgsmål:
Mikkel Ballegaard Pedersen, pressechef
Telefon +45 26 10 95 19
Mail: Mikkel.ballagaard@danfoss.com 

Leveraging excess heat from the Warsaw Metro

Read more about the potential of excess heat and how the Warsaw metro can accelerate the green transition.