Ny 'Smart Store' baner vejen for fremtidens supermarkeder

torsdag den 29. juni 2023

Det nye "Smart Store" supermarked vil fungere som Danfoss’ testcenter for energieffektive løsninger. Supermarkedet forventes at være ca. 50 % mere energieffektiv sammenlignet med et typisk supermarked med et førstegenerations CO2-kølesystem.

Nyt ”Smart Store” supermarked i Nordborg:

  • Supermarkedet kører kun på bæredygtige energikilder

  • Genbruger den overskudsvarme, der genereres fra kølemøbler, hvilket reducerer supermarkedets omkostninger til varme med op til 90 %

  • Bygningen rummer både et supermarked og et udviklingscenter til at teste ny teknologi

Verdens befolkning fortsætter med at vokse og vil nå 10 milliarder mennesker i 2050. Derfor er der et nødvendigt behov for investeringer i bæredygtig fødevaredetailhandel og opbevaring af fødevarer for at sikre, at vi er i stand til at brødføde det stigende antal mennesker på jorden. Presset vokser, både på energiefterspørgsel og -omkostninger og på behovet for at reducere mængden af fødevarer, der går tabt. Hvis madspild var et land, ville det være den tredjestørste udleder efter USA og Kina og bidrage til op til 10% af verdens drivhusgasser.

For at vise løsninger og løse problemerne åbner Danfoss i dag et nyt supermarked, som forventes at være ca. 50 % mere energieffektivt sammenlignet med et typisk supermarked med et første generations CO2-kølesystem og ingen energieffektivitetsløsninger. Det forventes også at være ca. 20-30% mere effektivt end en tilsvarende lokal butik, der allerede er udstyret med flere energieffektivitetsløsninger.

Det nye 'Smart Store' er klimavenligt, supereffektivt og fyldt med automatiseringsløsninger og giver inspiration til fødevaredetailhandlere i en verden med stigende energiomkostninger, emissioner og forværrede fødevaretab.

 

Jürgen Fischer, President, Danfoss Climate Solutions, udtaler:

Supermarkeder og detailfødevarebutikker er en integreret del af samfund rundt om i verden, er de også store energiforbrugere. Den gennemsnitlige fortjeneste for et supermarked er kun 1,7 %, hvilket sætter alle driftsomkostninger under pres. Energi er et område, hvor der kan opnås betydelige besparelser med relativt lave investeringer og gode tilbagebetalingstider.

US EPA anslår, at energibesparelser på én dollar (0,90 EUR) svarer til at øge salget med 5,9 USD (54 EUR).

De mange teknologiske løsninger i Danfoss 'Smart Store' er valgt for at demonstrere de betydelige besparelser, der kan opnås i supermarkeder. Alle har typisk tilbagebetalingstid på 3-4 år. Ved at bruge varme- og køleteknologi i verdensklasse vil det nye supermarked spilde mindre energi og reducere madspild og vise vejen til fremtidens supermarked. Det nye Smart Store supermarked viser, at det ikke kun er muligt at designe og bygge et energieffektivt supermarked med løsninger, der er tilgængelige i dag, men det giver også god forretningsmæssig mening.

Solenergi er supermarkedets primære energikilde med 100 kW solpaneler på bygningens tag, der leverer grøn energi til at understøtte supermarkedets drift.

Varmegenvinding og genbrug er også nøglen til supermarkedets energieffektivitet med en forventet reduktion på op til 90 % i supermarkedets varmeomkostninger. Overskudsvarme er verdens største uudnyttede energikilde. Supermarkedet er udstyret med de bedste varmegenvindingsenheder, der er designet til at genvinde spildvarmen fra alle kølesystemer. Den genvundne varme genbruges til at opvarme butikken og producere varmt brugsvand, hvor yderligere varme deles med beboerne i den omkringliggende by gennem et fjernvarmenetværk.

Andre tiltag som installation af låger på køle- og frysekasser vil spare omkring en tredjedel på energiforbruget , mens valget af LED-belysning bruger op til 85 % mindre strøm end glødepærer. Automatisering og overvågning af 'Smart Store' tilføjer endnu et lag af energibesparelse.

Jürgen Fischer tilføjer: "Danfoss har nytænkt, hvordan dagligvarebutikker kan se ud i det 21. århundrede. For første gang samler vi alle Danfoss' mest avancerede teknologi- og energieffektive food retail-løsninger på ét sted. Men det nye Smart Store-supermarked er kun begyndelsen. Fordi det også vil fungere som et applikationsudviklingscenter, et 'live' teststed for nye teknologier, som, vi håber, vil inspirere fødevareforhandlere rundt om i verden til at tænke i retning af nulemissionssupermarkeder - samtidig med at det giver økonomisk mening."

 

For yderligere information kontakt venligst:

Amanda Chick, Global PR Lead
Tlf. nr. : +357 9514 5470
Email: amanda.chick@danfoss.com 

Danfoss Smart Store ADC viser vejen for energieffektive supermarkeder