Regnskab for 1. halvår 2020

onsdag den 12. august 2020
Kim Fausing, Danfoss President & CEO.
Kim Fausing, Danfoss President & CEO.

Robuste resultater på trods af COVID-19

COVID-19 har påvirket omsætning og indtjening i halvåret – Globalt fokus på infrastruktur og den grønne omstilling betyder, at Danfoss teknologier er mere relevante end nogensinde før.

I første halvår af 2020 landede Danfoss’ omsætning på 2,9 milliarder euro, hvilket er 10% lavere end ved halvåret sidste år. Indtjeningen fra driften (EBITA) endte på 309 millioner euro, 19% lavere end sidste år, med en EBITA-margin på 10,8% mod 12,1% i første halvår 2019.

Første halvår af 2020 var præget af COVID-19 pandemien, som fortsat betyder en udpræget global volatilitet og usikkerhed. Alle regioner og størstedelen af de markedssegmenter, som Danfoss opererer i, har været påvirkede. Danfoss har set den største negative påvirkning af salget i april og maj efterfulgt af en periodevis forbedring mod slutningen af 2. kvartal. På den positive side ser Danfoss tegn på, at salget i Asien stabiliserer sig. Kina har genvundet sin styrke og var i andet kvartal tilbage med rekordsalg. På tværs af Europa ser Danfoss også tegn på bedring i forhold til det lave niveau i starten af 2. kvartal. Derimod er salget i Nordamerika, Latin Amerika og Indien fortsat hårdt ramt af effekterne fra COVID-19.

”Jeg er stolt over, hvordan vores teams over hele verden har håndteret den vanskelige situation. Vi har reageret hurtigt med fokus på medarbejdernes sikkerhed. Vi har fastholdt vores medarbejdere, serviceret vores kunder og styret vores omkostninger i forhold til det lavere aktivitetsniveau. Vi har holdt fabrikkerne i gang globalt og styrket vores digitale tilstedeværelse over for vores kunder og leverandører. Samtidig har vi holdt fokus på vores strategiske retning,” siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Både nationalt og globalt arbejdes der på at fremrykke investeringer i infrastruktur og den grønne omstilling som centrale redskaber i de genopretningsplaner, der skal medvirke til at genstarte økonomierne på den anden side af COVID-19-krisen. Her er Danfoss’ løsninger relevante i forhold til flere globale megatrends såsom den stigende elektrificering, urbanisering og klimaforandringer.

”Selvom vi forventer, at resten af 2020 vil være påvirket af pandemien, og der fortsat er stor usikkerhed på mange markeder, tror vi på en gradvis genopretning. Danfoss bliver imidlertid valgt som den foretrukne teknologipartner af nogle af verdens største virksomheder, blandt andet på elektrificeringsområdet, og det giver os en optimistisk tro på fremtiden,” siger Kim Fausing.

Nøgletal for 1. halvår 2020

  • Omsætningen faldt 10% til 2.864 millioner euro (H1 2019: 3.166 mio.), svarende til -10% vækst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet før opkøbsrelateret amortisering (EBITA) faldt 19% til 309 millioner euro (H1 2019: 383 mio.). EBITA-marginen landede på 10,8% (H1 2019: 12,1%).
  • Nettoresultatet faldt 32% til 164 millioner euro (H1 2019: 242 mio.).
  • Cash flow fra driftsaktiviteter steg 44% til 166 millioner euro (H1 2019: 115 mio.).
  • Investeringer i innovation blev 130 millioner euro (H1 2019: 140 mio.), svarende til 4,6% af omsætningen (H1 2019: 4,4%).

Forventninger til 2020 genindføres
Den 27. maj 2020 valgte Danfoss at suspendere sine forventninger til 2020 på grund af den lave sigtbarhed og øgede usikkerhed som følge af COVID-19 og den potentielle effekt på slutmarkeder. Usikkerheden er fortsat højere end normalt, men baseret på resultaterne for første halvår 2020, kan Danfoss nu igen offentliggøre sine forventninger for 2020, der er på niveau med de udmeldte forventninger forud for COVID-19.

På trods af den nuværende volatilitet forventer Danfoss fortsat at udbygge eller fastholde sin markedsandel og samtidig fastholde profitabiliteten målt som margin i forhold til 2019-niveauet efter betydelige investeringer i bæredygtig værdiskabelse. I det omfang salget er negativt påvirket, forventer Danfoss også en negativ påvirkning på det absolutte resultat.

Forventningerne ekskluderer effekterne fra tilkøbet af Eatons hydraulikforretning. Transaktionen forventes endeligt effektueret i første kvartal 2021.

Det understreges, at forudsætningerne, som ligger til grund for de udmeldte forventninger, er forbundet med en højere grad af usikkerhed end normalt som følge af COVID-19.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88