Jørgen Mads Clausen fratræder som bestyrelsesformand for Danfoss A/S i forbindelse med den ordinære generalforsamling

mandag den 21. marts 2022

Danfoss A/S gennemfører nu det planlagte generationsskifte i ejerfamilien. Tidligere administrerende direktør Jørgen Mads Clausen har meddelt, at han fratræder som bestyrelsesformand for Danfoss A/S med virkning fra den ordinære generalforsamling. Næstformand Jens Bjerg Sørensen indstillet til ny formand.

NORDBORG, DANMARK – Jørgen Mads Clausen har som tidligere annonceret meddelt bestyrelsen, at han fratræder som bestyrelsesformand for Danfoss A/S med virkning fra den ordinære generalforsamling, der afholdes den 25. marts 2022. 

Jørgen Mads Clausen forbliver medlem af bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling den 25. marts 2022, hvor hans nuværende valgperiode udløber.

Bestyrelsen for Danfoss A/S agter at vælge nuværende næstformand Jens Bjerg Sørensen til at efterfølge Jørgen Mads Clausen som bestyrelsesformand efter den ordinære generalforsamling.

Jørgen Mads Clausen udtaler:
”Danfoss er stærkere, større og mere globalt, men også en virksomhed med et klart formål om at bidrage til den grønne omstilling og bekæmpe klimaændringerne med vores energieffektive produkter og løsninger. Det er et resultat af vores virksomhedsstrategi, som nu står til at blive opdateret med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Det har været en fornøjelse at sikre mine forældres livsværk til gavn for Sønderjylland, Danmark og verden. Nu er det tid for den næste generation at tage føringen. Timingen er rigtig for mig.”

Jørgen Mads Clausen var administrerende direktør for Danfoss 1996-2008. Han har siden generalforsamlingen i 2009 været bestyrelsesformand. I fremtiden vil han på linje med Bitten Clausen, der var en af verdens første kvindelige bestyrelsesformænd fra 1966 til 1971, og siden næstformand for Danfoss frem til 1989, fastholde sit stærke engagement i Danfoss.

Jørgen Mads Clausen tilføjer:
”Jeg vil fortsat stå til rådighed for virksomheden og repræsentere familien overfor medarbejdere og forretningsforbindelser. Men både mine søskende og min kone og jeg glæder os over, at tredje generation i familien viser deres engagement i Danfoss ved at påtage sig et større ansvar. Vi kunne samtidig ikke ønske os en bedre formand end Jens Bjerg Sørensen. Jens har de rette kompetencer, erfaringer og forståelse for Danfoss og vores kultur. Han kan føre Danfoss sikkert videre sammen med resten af bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.”

Jens Bjerg Sørensen udtaler:
”Jeg er beæret over at blive nomineret som ny bestyrelsesformand. Danfoss har en imponerende historie. Det langsigtede fondsejerskab og familiens stærke værdisæt er en af hovedårsagerne til, at Danfoss i dag har afgørende indflydelse på, om verden lykkes med den grønne omstilling. Danfoss står finansielt stærkere end nogensinde, og har udviklet sig markant i Jørgens tid. Jeg har som næstformand fulgt det tætte samarbejde mellem Jørgen og Danfoss’ administrerende direktør, Kim Fausing, som jeg anser som afgørende for Danfoss’ succes. Det agter jeg at fastholde sammen med den nye bestyrelse.”

Jens Bjerg Sørensen har været CEO i Schouw & Co. siden 2000. Ved siden af positionen som CEO er han bestyrelsesformand for en række virksomheder.

På den ordinære generalforsamling udtræder således Jørgen Mads Clausen fra bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter. William Erwin Hoover Jr. har ligeledes meddelt, at han udtræder. I stedet foreslås Karin Dohm. Karin Dohm har stor erfaring vedrørende strategi, økonomi og risikostyring inkl. MaRisk og Compliance, og har bl.a. været Global Head of Government & Regulatory Affairs i Deutsche Bank og Partner (Financial Services) i Deloitte. Hun er i dag CFO i Hornbach Holding AG & Co. Derudover foreslås Mads Clausen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Bjerg Sørensen, Mads-Peter Clausen, Per Falholt, Connie Hedegaard, Jürgen Reinert og Mika Vehviläinen. Derudover består bestyrelsen af Marianne Godballe, Bent Lewke, Henning Andreas Krogh og Henning Bjørklund, der er valgt af medarbejderne.

I fremtiden vil familieejerskabet i Danfoss A/S og Fonden være repræsenteret som følger:

Mads-Peter Clausen, der er søn af Peter Mads Clausen, fortsætter sit hverv i bestyrelsen for Danfoss A/S, hvor han har været medlem siden 2014. Han bliver nyt medlem af bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond.

Mads Clausen, der er søn af Jørgen Mads Clausen, bliver nyt medlem af bestyrelsen i Danfoss A/S. Han fortsætter sit hverv i bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond, hvor han har været medlem siden 2015.

I Bitten & Mads Clausens Fond er Jens Martin Skibsted, der er søn af tidligere bestyrelsesmedlem Bente Skibsted, datter af Bitten og Mads Clausen, allerede medlem, idet han indtrådte i 2012.

Den endelige konstituering inklusive rollefordeling i bestyrelserne i Danfoss A/S vil ske efter generalforsamlingen. Bitten & Mads Clausens Fond er med 48,8% hovedaktionær i Danfoss A/S med 86% af stemmerne. Ejerforholdet såvel som den strategiske retning i Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond fortsætter uændret.

Mere information:

Danfoss Media Relations
Tel: +45 70 20 44 88

Læs pressemeddelse om ny formand for bestyrelsen