Regnskab for 1. – 3. kvartal 2019

tirsdag den 5. november 2019

Danfoss fortsætter profitabel vækst

Omsætningen vokser og indtjeningen går frem trods et mere udfordrende marked. Store investeringer i innovation fortsætter. Øget fokus på den grønne omstilling skaber nye vækstmuligheder.

I årets første ni måneder øgede Danfoss sin omsætning med 4% til 4,8 mia. euro. drevet af vækst i koncernens kerneforretninger og et øget globalt fokus på energieffektivitet og elektrificering som del af den grønne omstilling. Det er især fremgang på markeder i Europa, dele af Asien, Latin Amerika og Rusland, som trækker omsætningen op. Danfoss leverede en stærk indtjening fra driften (EBITA) på 602 mio. euro og en EBITA-margin på 12,7% – Et driftsresultat, der er 5% bedre end i samme periode sidste år.

"Vi er godt tilfredse med resultatet for de første ni måneder af året. Salget af energieffektive produkter og elektrificeringsløsninger vokser og vores indtjening er øget – også i tredje kvartal. Selv om der er en vis usikkerhed i verdensøkonomien, ser vi fortsat gode vækstmuligheder, fordi vores energibesparende løsninger rammer midt ned i et styrket globalt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Det mærker vi helt konkret i dialogen med vores kunder, og det er naturligvis noget, vi forfølger,” siger Kim Fausing, koncernchef og CEO.

Som teknologipartner deltager Danfoss for eksempel aktivt i omstillingen af hele transportsektoren med udvikling af nye el- og hybridplatforme til biler, busser, skibe og entreprenørmaskiner. Danfoss’ fokus på innovation og fremtidig vækst er afspejlet i regnskabet via de 212 mio. euro investeret i forskning og udvikling af nye produkter i de første ni måneder af 2019 – Et løft til 4,5% af omsætningen mod 4,2% i samme periode sidste år.

”Vi oplever markant øget interesse fra vores kunder for at arbejde tættere sammen omkring udviklingen af systemer. Det skyldes en kombination af, at vores kerneforretninger generelt står stærkt, men ikke mindst at vi i en årrække har investeret massivt i ny teknologi og software. Det betyder, at vi i dag er meget langt fremme særligt i forhold til elektrificering og digitalisering. Derfor ser vi – trods mere volatilitet – fortsat optimistisk på fremtiden,” siger Kim Fausing.

Nøgletal fra de første ni måneder af 2019:

  • Omsætningen steg 4% til 4.755 mio. euro (1.-3. kvartal 2018: 4.569 mio.), svarende til 2% vækst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet før opkøbsrelateret amortisering (EBITA) steg 5% til 602 mio. euro (1.-3. kvartal 2018: 576 mio.). EBITA-marginen var 12,7% (1.-3. kvartal 2018: 12,6%).
  • Nettoresultatet i de første ni måneder var 383 mio. euro (1.-3. kvartal 2018: 374 mio.).
  • Investeringer i innovation steg med 10% til 212 mio. euro (1.-3. kvartal 2018: 192 mio.), svarende til 4,5% af omsætningen (1.-3. kvartal 2018: 4,2%).

Ændring i regnskabsrapportering:
Som følge af det stigende omfang af tilkøb og frasalg af selskaber har Danfoss pr. september 2019 valgt at anvende det finansielle nøgletal Driftsresultat før opkøbsrelateret amortisering (EBITA) som mål for driftsindtjening. EBITA er defineret som resultatet før finansielle poster, skat og amortisering, gevinster og tab relateret til køb og salg af selskaber. Sættes EBITA i forhold til omsætningen opnås EBITA-marginen. EBITA anvendes også af mange af de selskaber, som Danfoss sammenligner sig med.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88