Financial announcement for the first half of 2019

tirsdag den 13. august 2019

Stærk performance i et mere vanskeligt marked

Danfoss fortsætter massive investeringer i innovation og har købt ny teknologi inden for elektrificering. Omsætningen voksede i første halvår med 4 %, men andet kvartal var præget af en opbremsning i markedsvæksten i flere industrier.

Danfoss omsatte for 3,2 mia. euro i første halvår af 2019, hvilket er 125 mio. euro mere end i første halvår 2018. Væksten var drevet af efterspørgsel på energieffektivitet og løsninger til begrænsning af CO2-udledning i Europa og Nordamerika, mens Kina var præget af økonomisk tilbageholdenhed – hvilket også i slutningen af andet kvartal bredte sig til Europa og Nordamerika. Danfoss leverede en indtjening (EBIT) på 351 mio. euro, hvilket er på niveau med det meget stærke resultat for første halvår sidste år, når der korrigeres for gevinsten fra sidste års frasalg af varmepumpe¬forretningen Thermia. EBIT-marginen blev på 11,1 %.

"Vi har leveret en stærk performance i et mere vanskeligt marked. Vi producerer en bred vifte af teknologier og løsninger, som spiller en afgørende rolle i at bekæmpe klimaforandring. Samtidig er energieffektivitet og low-emission-løsninger rykket højt op på dagsordenen i den grønne omstilling. Men usikkerheden fra handelskonflikten mellem USA og Kina og andre geopolitiske konflikter har bredt sig til resten af verden, og vi er forberedte på en global økonomi i et lavere vækstgear, hvor markedsvæksten i andet halvår kan blive negativ i de mest cykliske industrier," siger Kim Fausing, koncernchef og CEO.

Danfoss koncernens første halvår var kendetegnet ved et fortsat markant fokus på udvikling og styrkelse af de fire kerneforretninger. Det kom direkte til udtryk igennem 140 mio. euro investeret i forskning og udvikling af nye produkter, hvilket er 11 % højere end sidste år.

”Vi vil fortsætte med at investere for at styrke Danfoss på langt sigt og sikre fremtidig vækst. Det er kernen i vores strategi, og måden hvorpå vi kan forblive i front og være den mest attraktive teknologi-partner for vores kunder,” uddyber Kim Fausing.

I juli måned gennemførte Danfoss købet af den amerikanske virksomhed UQM Technologies, Inc., der leverer elektriske løsninger til fremdrift af kommercielle og off-highway køretøjer. I takt med den stigende efterspørgsel på elektriske løsninger har Danfoss investeret massivt inden for dette område og er i dag markedsledende inden for elektriske løsninger til køretøjer og skibe.

"Verden er trådt ind i en digital og elektrisk transformation med et stort fokus på bæredygtighed, der grundlæggende forandrer vores energisystemer, og måden vi bruger energi. Det går rigtig stærkt på disse områder, og derfor investerer vi i øjeblikket i innovation og tilkøb af ny teknologi, så vi kan være helt forrest i denne udvikling," siger Kim Fausing.

Nøgletal fra første halvår af 2019:

  • Omsætningen steg med 4 % til 3.165 mio. euro (1. halvår 2018: 3.041 mio.), svarende til 2 % vækst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet (EBIT) beløb sig til 351 mio. euro (1. halvår 2018: 370 mio.). EBIT-marginen var 11,1 % (1. halvår 2018: 12,2 %).
  • Nettoresultatet i første halvår var 242 mio. euro (1. halvår 2018: 253 mio.).
  • Investeringer i innovation steg med 11 % til 140 mio. euro (1. halvår 2018: 126 mio.), svarende til 4,4 % af salget (1. halvår 2018: 4,1 %).

Forventningerne til 2019 fastholdes

Forventningerne til 2019, som blev offentliggjort i årsrapporten for 2018, fastholdes: Danfoss forventer i 2019 at udbygge eller fastholde sin markedsandel og samtidig øge profitabiliteten målt som margin i forhold til 2018-niveauet efter betydelige investeringer i digitalisering og elektrificering.

Usikkerheden omkring forventningerne er dog øget som følge af den aktuelle geopolitiske situation - særligt handelskonflikten mellem USA og Kina og andre konflikter, som driver et højt niveau af usikkerhed og påvirker markedsvæksten negativt i cykliske industrier.

Mere information:

Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88