Danfoss runder 10 milliarder euro i omsætning med højeste investeringsniveau nogensinde

onsdag den 1. marts 2023

Danfoss fortsætter sin transformation drevet af omstillingen i verdens energisystemer til vedvarende energi og højere energiproduktivitet i maskiner og infrastruktur. Med et historisk højt investeringsniveau sigter Danfoss mod langsigtet værdiskabelse og ser bedre vækstudsigter end nogensinde før.

 • Omsætningen i 2022 blev bedre end forventet og steg med 36% til EUR 10,3 milliarder. Den organiske vækst endte på 15%.
 • Driftsresultatet (EBITA) steg 26% til EUR 1,2 milliarder med en margin på 11,9%, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne.
 • Alle regioner havde vækst og især Nordamerika, der nu er vokset med 71% over det seneste år.
 • Stærkt positioneret til fremtidig vækst med betydelige investeringer i elektrificering efter etableringen af Semikron Danfoss, hvor vi har en førende position inden for powerelektronik og elektrificering.
 • Investeringer i innovation (R&D) steg 39% til EUR 457 millioner, mens investeringer i produktions-kapacitet, regionalisering og digitale teknologier steg 44% til EUR 531 millioner.
 • ESG-data kvalitet forbedret og solide fremskridt mod målet om at blive CO2 neutral i scope 1 og 2 i 2030 på alle Danfoss-lokationer globalt.
 • I 2023 forventes en omsætning i intervallet EUR 10,4-11,9 milliarder og en EBITA-margin i intervallet 11,5-13,0%.

Danfoss’ stærke 2022-resultater afspejler det enorme vækstpotentiale, der er i produkter og løsninger, som bidrager til at opfylde globale og regionale klimamål.

Omsætningen voksede med 36% i forhold til 2021. Den organiske vækst blev 15% med en EBITA-margin på 11,9% i 2022. Danfoss leverede tillige et stærkt cash flow fra driften før tilkøb og salg af virksomheder på EUR 465 millioner, hvilket var 16% bedre end året før. Efter et fortsat højt strategisk investeringsniveau i innovation, produktionskapacitet, digital transformation og regionale vækstinitiativer, steg EBITA 26% til EUR 1,224 millioner i forhold til 2021. Indtjeningen var påvirket af Danfoss’ tilbagetrækning fra Rusland og etableringen af Semikron Danfoss, men i øvrigt positivt påvirket af den højere toplinje og en fortsat konsekvent styring af indkøb, effektivitetsforbedringer i fabrikkerne og priser.

”Danfoss er bedre positioneret til vækst i alle regioner end nogensinde før. Vores omsætning er næsten ligeligt fordelt i Amerika, Europa og Asien med betydelige muligheder i alle regioner. Vi har for eksempel øget salget signifikant igen i år i Nordamerika. Med vores rekordhøje investeringer i produktionskapacitet, regionalisering og digitale løsninger sigter vi mod fortsat at forbedre servicen globalt for vores kunder,” siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Danfoss’ Core & Clear 2025 strategi, en grøn vækststrategi, blev lanceret i april 2022 med det formål at investere i at styrke Danfoss’ tre forretningssegmenter og fastholde koncernens stærke kernekompetencer inden for applikations-knowhow, bæredygtig innovation og førende markedspositioner.

”Vores højere investeringer i innovation demonstrerer endnu engang vores ønske om at tilbyde de bedste teknologier og løsninger. Vi investerer fortsat i løsninger til bæredygtige datacentre, det hurtigt voksende marked for varmepumper og energieffektive løsninger, førerløse køretøjer, elektriske køretøjer, skibe og mobile maskiner samt Power-to-X og kommercielle batterisystemer. Derudover var det et regulært højdepunkt at etablere Semikron Danfoss i august og dermed skabe en ledende position inden for power elektronik og elektrificering,” siger Kim Fausing.

Danfoss er fast besluttet på at nedbringe egen CO2-påvirkning, selvom forretningen vokser. Det gør koncernen med sine egne teknologier inden for energieffektivitet, sektorintegration, og elektrificering. Justeret for tilkøb leverede Danfoss i 2022 et fald på 7% i scope 1 og 2 emissioner, samtidig med at koncernen voksede 15% organisk. Samtidig tog Danfoss vigtige skridt mod at fremme mangfoldighed og inklusion via globale ressourcegrupper for medarbejderne (Employee Resource Groups).

”Det er vores dygtige, diverse teams i hele verden, der skaber Danfoss’ resultater. Vi tager vigtige skridt inden for diversitet og inklusion, og det har været fantastisk at følge det voksende engagement i hele organisationen. 2022 var et år med store udfordringer, og jeg er stolt af at se, hvordan vi samarbejdede med vores kunder og partnere for at håndtere disse udfordringer på den bedst mulige måde. Resultater skabes af mennesker. Vi er nu næsten 42.000 medarbejdere i Danfoss, og jeg vil gerne takke alle mine kolleger, som har muliggjort vores resultater for 2022. Sammen bygger vi en bedre fremtid,” tilføjer Kim Fausing.

 

Forventninger til 2023

Danfoss forventer fortsat at udvide eller fastholde sin markedsandel. Omsætningen forventes at ligge i intervallet EUR 10,4-11,9 milliarder for hele året. EBITA-marginen forventes at ligge i intervallet 11,5-13,0% efter fortsat integration af tilkøbte virksomheder såvel som investeringer i udvikling af nye produkter og løsninger. Den forventede vækst og profitabilitet er afhængig af udviklingen i de globale forsyningskæder, af krigen i Ukraine, inflationen og pandemien samt af de generelle vækstrater i verdensøkonomien.

I samarbejde med koncernens kunder har Danfoss’ teknologier og løsninger et enormt potentiale for at bidrage til globale og regionale klimamål. Danfoss vil fortsætte med at dekarbonisere sine globale operationer med henblik på at være CO2 neutral inden 2030. Dette er inkluderet i målene for koncernens ESG-initiativer inden for dekarbonisering, cirkularitet samt mangfoldighed og inklusion. Danfoss vil fortsat investere i bæredygtighed, forbedre sit klimaaftryk og levere på sin ESG-ambition.

Hoved- og nøgletal for 2022

 • Omsætningen steg 36% til EUR 10.256 millioner (2021: 7.539 mio.) med en høj organisk vækst på 15%.
 • Investeringer i innovation (R&D) steg 39% til 457 millioner EUR (2021: 328 mio.), svarende til 4,5% af omsætningen (2021: 4,4%).
 • Investeringer (CAPEX) ekskl. tilkøb og salg af virksomheder steg 44% til EUR 531 millioner (2021: 368 mio.).
 • Driftsresultatet (EBITA) steg 26% til EUR 1.224 millioner (2021: 969 mio.) med en EBITA-margin på 11,9% (2021: 12,8%).
 • Den frie pengestrøm fra driften før tilkøb og salg af virksomheder steg 16% til 465 millioner EUR (2021: 401 mio.).
 • Nettoresultatet gik frem til EUR 683 millioner, en stigning på 8% (2021: 631 mio.).
 • Scope 1 og 2 emissioner blev reduceret med 7% justeret for tilkøbet af hydraulik-forretningen i 2021.
 • Antallet af arbejdsulykker med fravær (LTIF: Lost Time Injury Frequency) endte på et rekordlavt niveau på 1,6 pr. million arbejdstimer (2021: 1,7).
 • 41.928 medarbejdere globalt (2021: 40.043).
 • 21% kvinder i lederstillinger (2021: 20%).

For yderligere information

Kasper Elbjørn, VP, Head of Communication
Tlf. 26 13 70 01,
Mail: Kasper.elbjorn@danfoss.com