Danfoss fortsætter den positive udvikling trods modvind i den globale økonomi

onsdag den 6. marts 2024

I 2023 investerede Danfoss massivt i at udbygge porteføljen af konkurrencedygtige og innovative løsninger. På trods af afmatningen i den globale økonomi øgede Danfoss driftsresultatet (EBITA) med 10% og cash flowet med 49%. Danfoss fortsatte i 2023 med at afkoble væksten fra egne CO2-udledninger, da scope 1 og 2-udledningerne blev reduceret med 18% (før køb og salg af virksomheder) samtidig med en organisk salgsvækst på 2%.

 • Omsætningen i 2023 steg med 7% i lokal valuta og 4% rapporteret til EUR 10,7 milliarder.
 • Driftsresultatet (EBITA) steg med 10% og endte på EUR 1.345 millioner med en margin på 12,6%, en stigning fra 11,9%. Driftsresultat (EBITA) ekskl. integrationsomkostninger og øvrige driftsindtægter og -udgifter var 13,7%.
 • Cash flowet efter finansielle poster og skat endte i et rekordhøjt niveau på EUR 692 millioner, hvilket er en stigning på 49%.
 • Positiv salgsvækst i de nordamerikanske og europæiske markeder. Asien oplevede negativ vækst, først og fremmest pga. den økonomiske afmatning i Kina. Indien leverede fortsat høj vækst.
 • Investeringer i innovation steg med 7%, og endte på EUR 487 millioner, hvilket er et nyt rekordniveau. Investeringer i kapacitet og digitalisering steg med 12%, og endte på EUR 596 millioner, hvilket også er et rekordhøjt niveau.
 • Danfoss har en målsætning om at blive CO2-neutral i driften (scope 1 og 2) inden 2030. Der er allerede indgået aftaler, som dækker 30% af denne målsætning. Der er samtidig en ambition om at reducere scope 3-udledningerne med 15% i 2030 sammenlignet med 2019. Alle segmenter har udarbejdet planer for at kunne opnå dette mål.
 • Forventningerne til omsætningen i 2024 er på EUR 10,0-11,5 milliarder og EBITA-marginen på 11,8-13,3%.

Resultatet for 2023 viser, at Danfoss fortsætter den positive udvikling med markante investeringer i den grønne vækststrategi, Core & Clear 2025. Trods modvind på markederne i andet halvår leverede Danfoss et resultat i overensstemmelse med guidance.

Salget steg med 7% i lokal valuta i forhold til året før, med en EBITA-margin på 12,6%. Samtidig endte cash flowet efter finansielle poster og skat på rekordhøje EUR 692 millioner, hvilket er en stigning på 49% fra 2022. EBITA steg med 10% til EUR 1.345 millioner sammenlignet med 2022.

“Fremtidens energisystemer er elektriske. Energieffektivitet i maskiner, infrastruktur og industrien generelt er altafgørende for at kunne sikre en konkurrencedygtig, sikker og dekarboniseret fremtid. I 2023 investerede vi fortsat massivt i at udbygge porteføljen af konkurrencedygtige og innovative løsninger. Det gælder både i vores kerneforretning og i udvalgte højvækstsegmenter, som f.eks. datacentre, elektrificering af varmesystemer, elbiler, entreprenør- og landbrugsmaskiner såvel som skibe og hydrogenproduktion,” siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Udover fokus på markante investeringer i virksomhedens kerneforretning og nye højvækstsegmenter var der fokus på at investere i en yderligere regionaliseret forsyningskæde og udvidelse af kapaciteten.

Integrationen af de seneste års opkøb fortsatte planmæssigt i 2023. Med købet af Eatons hydraulikforretning i 2021 har vi skabt en førende position inden for mobil og industriel hydraulik. Målet med etableringen af Semikron Danfoss i 2022 er ligeledes at skabe en førende position inden for power semiconductor-moduler. Gennem opkøbet af BOCK® Compressors i 2023 tilbyder Danfoss nu en af industriens mest omfattende porteføljer inden for kompressorer til køleindustrien.

“I andet halvår af 2023 blev markederne påvirket af høje renter og inflation. De mere udfordrende markedsvilkår er fortsat ind i 2024. På trods af dette er vi fortsat fokuserede på at implementere vores grønne vækststrategi og levere værdiskabende løsninger til vores kunder og partnere rundt om i verden,” siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Danfoss har en målsætning om at blive CO2-neutral i egen drift (scope 1 og 2) inden 2030. Der er allerede indgået aftaler, som sikrer en 30% reduktion af virksomhedens egne CO2-udledninger. Disse aftaler omfatter bl.a. to elkøbsaftaler (power purchase agreements) i Kina og Nordamerika, som træder i kraft fra henholdsvis 2024 og 2025. I 2023 fortsatte vi med at reducere vores scope 1 og 2-udledninger. Vi reducerede egne udledninger med 18% (før køb og salg af virksomheder), imens den organiske vækst var 2%.

“Jeg er stolt over, hvordan vores globale teams fortsætter med at implementere vores grønne vækststrategi, og samtidig formår at afkoble den organiske vækst fra vores egne CO2-udledninger,” siger Kim Fausing.

 

Finansielle forventninger til 2024

Danfoss har fortsat en ambition om at udvide eller fastholde sine markedsandele. Omsætningen forventes at ligge i intervallet EUR 10,0-11,5 milliarder for hele året. Danfoss forventer en EBITA-margin mellem 11,8-13,3% efter omkostninger til integration af købte virksomheder såvel som investeringer i udvikling af nye produkter og løsninger. Den forventede vækst og lønsomhed afhænger af udviklingen i de globale forsyningskæders stabilitet, geopolitiske faktorer, inflation samt de generelle globale vækstrater.

 

Hoved- og nøgletal for 2023

 • Omsætningen steg 7% i lokal valuta og 4% rapporteret til EUR 10,7 milliarder (2022: 10,3 mia).
 • Scope 1 og 2-udledninger blev reduceret med 18% justeret for opkøbene af Semikron og BOCK ® Compressors.
 • Investeringer i innovation (R&D) steg 7% til EUR 487 millioner (2022: 457 mio.), hvilket svarer til 4,6% af salget (2022: 4,5%).
 • Investeringer (CapEx) ekskl. køb og salg af virksomheder steg 12% til EUR 596 millioner (2022: 531 mio.).
 • Driftsresultatet (EBITA) steg 10% til EUR 1.345 millioner (2022: 1.224 mio.) med en EBITA-margin på 12,6% (2022: 11,9%).
 • Nettoresultatet steg 20% til EUR 819 millioner (2022: 683 mio.).
 • Cash flowet (efter finansielle poster og skat) var EUR 692 millioner (2022: 465 mio.).
 • Antallet af arbejdsulykker med fravær (LTIF: Lost Time Injury Frequency) endte på et rekordlavt niveau på 1,2 pr. million arbejdstimer (2022: 1,6).
 • 42.054 ansatte (2022: 41.928).

For yderligere information kontakt:
Mikkel Ballegaard Pedersen, pressechef
+45 26 10 95 19
Mail: Mikkel.ballegaard@danfoss.com