Årsrapport for 2019: Stærk indtjening og øgede investeringer i fremtiden

torsdag den 27. februar 2020
Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.
Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Danfoss leverer stærke resultater og fortsætter med at investere massivt i kerneforretningerne for at være i front og være den mest attraktive teknologipartner for vore kunder.

Danfoss har i 2019 øget omsætningen med 3% til 6,3 mia. euro og leveret en stærk indtjening fra driften (EBITA), der steg 6% til 771 mio. euro med en EBITA-margin på 12,3% – Et driftsresultat, der historisk set er rekordhøjt. Danfoss leverede også et meget stærkt cash flow fra driften på 789 mio. euro.

"2019 har været et godt år for Danfoss. Vi har løftet indtjeningen, og vi er vokset i et marked, der gennem året var præget af usikkerhed. De globale mega-trends fortsætter med at forandre verden omkring os. Det skaber nye muligheder for Danfoss. For eksempel betyder det store globale fokus på at løse klimaudfordringerne, at der er brug for teknologi og løsninger i forhold til energieffektivitet, sektorkobling samt elektrificering og grøn energi. Her er Danfoss’ løsninger mere relevante end nogensinde før,” siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Kim Fausing forklarer: ”Vores strategi fokuserer på langsigtet værdiskabelse. Det gør vi ved at sikre, at Danfoss’ kerne¬forretninger er blandt verdens førende, og at vi hele tiden er på forkant med den nyeste teknologi. Samtidig har vi det højeste medarbejderengagement nogensinde. Danfoss er og skal være den foretrukne globale teknologipartner for vores kunder og samarbejdspartnere, og derfor fortsætter vi vores målrettede investeringer i fremtiden.”

Danfoss fortsatte i 2019 de høje investeringer i nye innovative løsninger. Således voksede investeringerne i innovation med 7% til 272 mio. euro, svarende til 4,3% af omsætningen. For yderligere at styrke kerne-forretningerne købte Danfoss i 2019 fire virksomheder. Disse målrettede tilkøb har tilføjet nye teknologier til produktprogrammet, for eksempel med henblik på at elektrificere busser, trucks, off-highway køretøjer og marinefartøjer, samt smarte løsninger baseret på kunstig intelligens til at optimere varmesystemer i bygninger og fjernvarmenettet. Senest har Danfoss indgået en aftale om at overtage amerikanske Eaton’s hydraulikforretning for derigennem at blive blandt verdens absolut ledende inden for mobil- og industrihydraulik, som er en af Danfoss’ kerneforretninger.

Fra Årsrapport 2019:

CO2 neutral i 2030: Danfoss har sat et nyt ambitiøst mål om at blive CO2 neutral senest i 2030. Siden 2007 har Danfoss reduceret sit energiforbrug med 45% og sin udledning af CO2 med 33%, primært i kraft af energibesparende projekter i koncernens største fabrikker over hele verden. Læs mere i Sustainability-rapporten for 2019.

30% kvindelige ledere i 2025: Danfoss har nu en ny målsætning om at løfte andelen af kvindelige ledere til at udgøre 25% i 2022 og 30% i 2025. I 2019 nåede Danfoss målet om en andel af kvindelige ledere på 20% globalt. Læs mere i Sustainability-rapporten for 2019.

2019 nøgletal

  • Omsætningen steg med 3% til 6.285 mio. euro (2018: 6.098 mio.), svarende til 1% vækst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet før opkøbsrelateret amortisering (EBITA) steg med 6% til 771 mio. euro (2018: 724 mio.).
    EBITA-marginen landede på 12,3% (2018: 11.9%).
  • Nettoresultatet steg med 8% til 502 mio. euro (2018: 463 mio.).
  • Cash flow fra driftsaktiviteter steg med 17% til 789 mio. euro (2018: 673 mio. euro).
  • Investeringer i innovation steg med 7% til 272 mio. euro (2018: 255 mio.), svarende til 4,3% af omsætningen (2018: 4,2%).


Forventninger til 2020
På trods af den nuværende volatilitet forventer Danfoss fortsat at udbygge eller fastholde sin markedsandel og samtidig fastholde profitabiliteten målt som margin i forhold til 2019-niveauet efter betydelige investeringer i bæredygtig værdiskabelse.

Forventningerne ekskluderer effekterne fra tilkøbet af Eatons hydraulikforretning. Transaktionen forventes endeligt effektueret ved udgangen af året.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88