Beskyttelse af ansøgeres persondata

Informationsmeddelelse – Rekruttering

Tak, fordi du har søgt et job hos Danfoss. Webstedet drives af Danfoss A/S (herefter benævnt Danfoss) og på vegne af virksomheder i Danfoss koncernen, der er placeret verden over ("Danfoss" eller "vi").

Når du indsender din ansøgning og dine personlige oplysninger via dette websted, indsender du hermed samtlige oplysninger til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark, moderselskabet i Danfoss koncernen. Danfoss A/S er den dataansvarlige i henhold til indsamling og behandling af data i forbindelse med dette websted. Danfoss A/S er ansvarlig for, at alle personer eller virksomheder, der har adgang til eller behandler dine personoplysninger, overholder denne politik.

Som en del af vores rekrutteringsproces registrerer vi din ansøgning og behandler de oplysninger, du har videregivet heri, herunder personoplysninger, som angivet i denne informationsmeddelelse.

I denne informationsmeddelelse informeres du om den behandling, som forestås af Danfoss, af dine personoplysninger med henblik på rekruttering. I tillæg til denne informationsmeddelelse/samtykkeformular er Danfoss' fortrolighedspolitik gældende.

1. Behandling af personoplysninger

Vi behandler oplysningerne for at kunne vurdere din ansøgning, herunder personoplysninger, som du har videregivet i din jobansøgning og dit cv. Vi anbefaler, at du ikke videregiver følsomme personoplysninger, der f.eks. afslører race eller etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksuel orientering osv. i din ansøgning.

Dine personoplysninger vil blive delt og behandlet af medarbejdere hos Danfoss, der er ansvarlige for rekrutteringsprocessen, og som kan befinde sig verden over i Danfoss. I de fleste tilfælde indbefatter det personale fra HR og funktionschefen. Afhængigt af det pågældende job kan der også være flere Danfoss medarbejdere involveret.

Hvis stillingen kræver, at du tager personlighedstests eller lignende, informeres du herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne fra sådanne tests bliver behandlet fortroligt, men de medtages i vores vurdering af din ansøgning.

2. Opbevaring af din ansøgning

Hvis du tilbydes en stilling hos Danfoss, bliver din ansøgning og yderligere personlige oplysninger, der blev videregivet i løbet af rekrutteringsprocessen, en del af din medarbejderfil. Du modtager separate oplysninger om medarbejderfilen og vores behandling af personlige oplysninger i den henseende som en del af Danfoss' onboarding-procedure.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, gemmer vi din ansøgning og yderligere personlige oplysninger, der blev videregivet i løbet af rekrutteringsprocessen i en periode på:

  • 12 måneder eller
  • 36 måneder, når det er en amerikansk statsborger, der har søgt et job i USA

efter vores afslag. Ved at give dit samtykke til,at vi må opbevare dine personoplysninger, har vi mulighed for at overveje din ansøgning ved fremtidige ledige stillinger i Danfoss.

3. Videregivelse af personoplysninger

For at få de bedst kvalificerede ansøgere, arbejder vi med diverse rekrutteringsfirmaer eller andre konsulentfirmaer, som kan bistå os i evalueringen af din ansøgning og hjælpe os med eksekveringen og gennemgangen af personlighedstests osv.

4. Indsamling af personoplysninger fra tredjeparter

Dine personoplysninger kan blive behandlet i forbindelse med udførelse af sikkerhedsgodkendelser. Vi vil ikke kontakte nogen af dine nuværende eller tidligere arbejdsgivere, medmindre du udtrykkeligt samtykker til os direkte. Hvis du søger en særlig betroet stilling (såsom, men ikke begrænset til finansiering med adgang til midler), kan Danfoss kræve en skriftlig erklæring fra myndighederne med dine straffeoplysninger, og/eller dine personoplysninger kan anvendes til en kreditevaluering af dig og behandles af et tredjepartskreditoplysningsbureau på vegne af Danfoss, dog kun forudsat dit samtykke, og såfremt det tillades af gældende lovgivning.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de data, der behandles om dig, hvilket dog er underlagt visse lovmæssige undtagelser. Du kan også gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling af dine personlige data. Derudover har du ret til om nødvendigt at korrigere dine personlige data.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig et overblik over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne informationsmeddelelse eller behandlingen af din personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg eller på følgende e-mail: gdpo@danfoss.com. Der henvises i øvrigt til kontaktoplysningerne i Danfoss' fortrolighedspolitik.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Danfoss stoppe behandlingen af dine personoplysninger og slette sådanne oplysninger, medmindre vi har lov til at fortsætte behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger på et andet retsgrundlag eller er forpligtet til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

7. Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved brug af ovenstående kontaktoplysninger eller indgive en klage via Danfoss Ethics Hotline (Danfoss' etiklinje). Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, eller til de relevante databeskyttelsesmyndigheder i dit land.

Log ind på din profil