DO’s and DON'Ts om indendørs elektriske varmeløsninger

mandag den 29. august 2022
dos and donts_sensortilslutning

Elektrisk gulvvarme er en energieffektiv og miljøvenlig gulvvarmeløsning. Du kan bruge gulvvarme til bådenyopførte eller renoverede boliger. Selvom elektriske varmesystemer ikke kræver særlig vedligehold, har vi udarbejdet en liste over anbefalinger, der skal tages i betragtning ved brug af vores produkter.


I dette dokument angives følgende: 
"varmeelement" henviser til varmekabler og varmemåtter; 
"EG" henviser til elektrisk gulvvarme.

Smart installer with mobile app DRS

 • Opbevar varmeelementet på et tørt sted før installation.
 • Se de lokale bestemmelser og krav til elektriske varmeløsninger.
 • Kontrollér varmelegemets modstand (+/-5 %) og isolationsmodstand før, under og efter installationen.
 • Vælg effekt i henhold til den beregnede anbefaling (lineær og specifik) baseret på gulv-, undergulv- og varmetabsberegninger. Du kan finde disse anbefalinger i vores applikationsmanual eller installationsvejledning.
 • Brug gulvfølere til alle opvarmningsformål og en termostat til at styre den elektriske gulvvarme. Når termostaten bruges sammen med en gulvføler, regulerer den gulvtemperaturen, så overfladetemperaturen holdes lun og behagelig. Bemærk, at gulvføleren er obligatorisk for at sikre, at gulvkonstruktionen ikke overophedes.
 • Undgå krydsvarmeelementer og direkte kontakt mellem varmeelementer og følere.
 • Undgå direkte kontakt mellem varmeisolering og varmeelementer.
 • Sørg for korrekt C-C-afstand og respektiv afstand mellem varmtvandsrør, kolde punkter, afløb osv. og varmeelementet. C-C-afstanden er areal [m²]/kabellængde [m].
 • Overvej at installere temperaturfølere, hvor temperaturen er repræsentativ. Gulv-/ledningsfølere skal installeres i et ledningsrør.
 • Sørg for, at områder under møbler, der er i direkte kontakt med gulvoverfladen (dvs. ikke hævet fra gulvet), ikke opvarmes (koldt punkt).
 • Følg tilslutningsdiagrammerne fra en certificeret installatør, når alle tilslutninger foretages.
 • Kommuniker de grundlæggende regler og sikkerhedsanbefalinger til det elektriske varmesystem til kunden (eller fremtidige brugere).

 

Se denne video for oplysninger om:

 • Installation af et elektrisk varmesystem under fliser med en varmemåtte;
 • Beregning af det opvarmede gulvareal
 • Finde den rette følerplacering;
 • Installation af temperaturføleren inden i ledningsrøret, og
 • Kontrol af varmemåtten.
 • Overse anbefalingerne i vores tekniske litteratur.
 • Skære varmeelementet over (dvs. varmekablet inden i varmemåtten).
 • Træde på varmeelementet under installationen.
 • Bore i gulvet på steder, der er opvarmet med et varmeelement.

Se flere tips til komfortgulvvarme i denne animation: Komfortgulvvarme med DEVIflex varmekabler.

Smart installer with end user

 

 • Elvarme må kun installeres af en professionel installatør.
 • Følg sikkerhedsanbefalingerne.
 • Følg temperatur- og driftsanbefalingerne i termostatens installations- og applikationsmanual.
 • Sørg for, at alle møbler, der er placeret på det opvarmede område, er med ben (min. 5 cm).
 • Gem dokumentation og eventuel fotodokumentation på hele det elektriske gulvvarmesystem, der installeres.

Få yderligere oplysninger om, hvordan man installerer elektriske varmemåtter under keramiske gulve eller trægulve i denne animation. DEVI – Installation af elektriske gulvvarmemåtter.

 • Udføre elektroteknisk arbejde.
 • Bore i gulvet på steder, der er opvarmet med et varmeelement.
 • Tildække opvarmede overflader med tæpper eller lignende i en længere periode. Dette kan blokere for den termiske opvarmning, hvilket kan medføre, at systemet ikke fungerer korrekt, eller at der opstår farlige situationer.

Du kan finde alle vores anbefalinger i vores installationsvejledninger

Installationsvejledninger

Relaterede produkter

 • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
  Varmemåtter

  Varmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.

 • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
  Varmekabler

  Varmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
  Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.

   

Danfoss Learning

Danfoss Learning – gratis onlinekurser

Besøg Danfoss Learning

Danfoss tilbyder onlineundervisningsmaterialer til teknikere og designere, som arbejder med elvarme. Der er seks eLessons tilgængelige, gratis og on-demand via Danfoss Learning-portalen. Du kan få yderligere oplysninger ved at registrere dig på vores supportliste ved at følge linket, eller se oversigten for tilgængelige relevante kurser i tabellen nedenfor.