Тежка промишленост

Изглед отгоре на предприятие от тежката промишленост

Знаехте ли, че можете да свържете устойчивостта с рентабилността?

Благодарение на безпроблемната интеграция, уникалния монторинг на активите и по-високата надеждност, Danfoss Drives може да помогне на минната, циментовата и други тежки промишлености да постигнат по-голяма устойчивост и рентабилност.

Периферни изчисления

Разгърнете пълната интелигентност на вашата система в съоръжението ви от тежката промишленост с нашата патентована технология за периферни изчисления – поддръжка на дълго време на непрекъснатост на работата за вашето производство и спестяване на оперативни разходи чрез наблюдение на вашите процеси с електромотори от тежката промишленост.

С периферните изчисления данните се събират няколко пъти в секунда, което гарантира, че всички измервания извън нормалния диапазон предизвикват предупреждение и свеждат до минимум риска от неоткрити аномалии.