Законодавча база та нормативно-правові акти

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»

Закон України «Про енергетичну ефективність»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель»

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про енергетичну ефективність»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель»

Закон України «Про державні будівельні норми»

ГБН «Теплові електростанції. Норми проектування»

ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»

ДСТУ 7955:2015 Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 15316-4-5:2017 (EN 15316-4-5:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку  енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-5. Централізоване опалення та охолодження.

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»

ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б А.2.4-28:2008 Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення

ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»

ДБН 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будівлі. Реконструкція і капітальний ремонт»

ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення»

ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення»

ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків»

ДБН В.2.2-4-2018 «Заклади дошкільної освіти»

ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди»

ДБН В.2.2-ХХ:20ХХ «Будинки та споруди закладів охорони здоров’я. Частина 1. Будівлі надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

 

ДБН 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT)  Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями.

ДБН 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

ДСТУ EN 15316-1:2017 (EN 15316-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні вимоги та відображення енергоефективності.

ДСТУ EN 15316-2:2017 (EN 15316-2:2017, IDT) Енергоефективність будівель.  Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи.  Частина 2. Тепловіддача та холодовіддача (опалення та охолодження)

ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження)

ДСТУ EN 12098-1:2017 (EN 12098-1:2017, IDТ) Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалення. Частина 1. Устатковання управління системами водяного опалення.

ДСТУ EN 12098-3:2017 (EN 12098-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалення. Частина 3. Устатковання управління системами електричного опалення.

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель щодо якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування Частина 2. Будівництво»

ДСТУ EN 12831-3:2017 (EN 12831-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 3. Теплове навантаження систем гарячого водопостачання та характеристика потреб

ДСТУ EN 15316-5:2017 (EN 15316-5:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 5. Акумуляційні системи для опалення та гарячого водопостачання (крім охолодження)

ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження)

ДБН 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будівлі. Реконструкція і капітальний ремонт»

ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будики. Основні положення»

ДБН В.2.2-41:2019 «Проектування висотних житлових і громадських будівель»

ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

ДБН В.2.2-26:2010 «Суди»

ДБН В.2.2-4-2018 «Заклади дошкільної освіти»

ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди»

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»

 

ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження)

ДСТУ Б EN 15243:2015 Вентиляція будівель. Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантажень та енергопотреб для будівель з системами кондиціювання повітря (EN 15243:2007, IDT).

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель щодо якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ДСТУ EN 16798-3:2019 (EN 16798-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 3. Вентиляція в нежитлових будівлях. Експлуатаційні вимоги до систем вентиляції та кондиціювання повітря в приміщенні

ДСТУ CEN/TR 16798-4:2017 (CEN/TR 16798-4:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 4. Роз’яснення вимог EN 16798-3. Громадські будівлі. Вимоги до ефективності систем вентиляції та кондиціонування повітря приміщення

ДСТУ EN 16798-5-1:2017 (EN 16798-5-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 5-1. Методи розрахунку потреби в енергії для систем вентиляції та кондиціонування повітря. Метод 1. Розподілення та генерування

ДСТУ EN 16798-9:2017 (EN 16798-9:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 9. Методи розрахунку потреби в енергії систем охолодження (Модулі M4-1, М4-4, M4-9). Загальні вимоги

ДСТУ EN 16798-13:2017 (EN 16798-13:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 13. Розрахунок систем охолодження (Модуль M4-8). Генерування

ДСТУ EN 16798-15:2017 (EN 16798-15:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 15. Розрахунок систем охолодження. Акумулювання

ДБН 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

ДБН В.2.5-24-2012 «Електрична кабельна система опалення»

ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»

ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будівлі. Реконструкція і капітальний ремонт»

ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будики. Основні положення»

ДБН В.2.2-41:2019 «Проектування висотних житлових і громадських будівель»

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів»

ДБН В.2.2-26:2010 «Суди»

ДБН В.2.2-4-2018 «Заклади дошкільної освіти»

ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди»

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 «Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель i споруд та в їх водостоках»

ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання житлових і громадських будівель…»

ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі»

ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків»

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будики. Основні положення»

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво»

ДБН 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»