Блоки дистанційного керування

  • Огляд
  • Інструменти та програми
  • Найчастіші запитання
  • Відеозаписи

У випадку обмеженого доступу до підвалу або системи опалення з електронним регулятором (ELC) можна використовувати блок дистанційного керування серії ECA 30/31, який можна встановити в будь-якому зручному місці в будівлі.

Це дає змогу виконувати температурний моніторинг та контроль приміщення, швидко встановлювати зв’язок з регулятором серії ECL Comfort і керувати його функціями дистанційно.

Блоки дистанційного керування серії ECA 30 і 31 призначені для регулювання температури всередині приміщення та керування функціями регуляторів серії ECL Comfort 210 і 310.

Блоки дистанційного керування підключаються до регуляторів серії ECL Comfort за допомогою 2 кабелів типу «вита пара» для передачі даних і живлення (шина зв’язку типу ECL 485).

Блок дистанційного керування серії ECA 61 використовується для регулювання температури всередині приміщення та керування функціями регулятора серії ECL Comfort 110. Завдяки шлюзу DLG регулятор серії ECL Comfort 110 можна використовувати з радіаторними терморегуляторами серії Danfoss Living™.

Функції та переваги

Установлення в будь-якому зручному місці в будівлі

Моніторинг, контроль і просте встановлення зв’язку з регулятором серії ECL Comfort

Зниження споживання енергії в будівлі на 11–15 % і більше, а також зниження рівня викидів CO₂.

Інструменти та програми

Програмні інструменти

Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss

Кталог "Трубопровідна арматура"

Найчастіші запитання

Модуль ECA 32 встановлюється в клемну панель регулятора ECL 310. З’єднання з регулятором ECL 310: штирові контакти з розпаюванням 2х5 на задній панелі регулятора ECL 310 з’єднуються з відповідними гніздовими контактами з розпаюванням 2х5 пристрою ECA 32, якщо регулятор ECL 310 закріплений на клемній панелі.

Датчики температури, імпульсні входи та аналогові виходи підключаються до клем 49–62, а 4 виходи реле — до клем 39–46.

Модуль ECA 32 використовується тільки разом із регулятором ECL 310 у системах, у яких реалізовані функції для цього модуля.

Крім того, модуль ECA 32 можна використовувати як модуль моніторингу:
6 входів датчика температури (Pt 1000) ECL 310. На головному екрані ECA в блоці ECA 31 показуватиметься відносна вологість.

Максимально 2. Це обмеження пов’язано з енергоспоживанням кожного пристрою ECA 30.

Під час регулювання контуру нагріву за допомогою пристроїв ECL 210/310 параметрам 1x182 та 1x183 встановлюється значення 0,0.
Температура приміщення й надалі відображатиметься.

Приймач — це залежний регулятор з адресою 0 у системі з головним і залежними пристроями. Приймач отримує від головного пристрою сигнал зовнішньої температури, час і дату. Його не можна використовувати з пристроями серії ECA 30/31.

Пристрої серії ECA 30/31 не можуть з’єднуватися із пристроєм з адресою 0!

Під час завантаження застосунку в регулятор серії ECL 210/310 обмін даними між пристроєм ECA 30 та ECL відбувається повільно.
Після завантаження застосунку в регулятор ECL пристрій ECA 30 оновлюється й починає реагувати швидше.

Ні!
Пристрій ECA 30/31 призначений для використання з регуляторами серії ECL 210/310.

Нижче наведено процедуру налаштування регуляторів серії ECL Comfort (типу B) з одним пристроєм серії ECA 30.

Приклад:
3 регулятори, ECL 210 B (без екрана та дискового регулятора)
Один головний пристрій: застосунок A266
Два залежних пристрої: застосунок A260, номери адрес — 1 і 2.
Один пристрій ECA 30.

Вимоги:
- Головний пристрій має надсилати сигнал зовнішньої температури залежним пристроям.
- Пристрій ECA 30 має використовуватися для налаштування всіх 3 регуляторів серії ECL 210 B.
- Пристрій ECA 30 має використовуватися для моніторингу.

Передбачається, що підключені всі з’єднання датчиків, шини ECL 485, приводи та насоси.
Датчик зовнішньої температури необхідно підключити до клемної панелі головного регулятора.

Процедура:
1. Не встановлюйте регулятори ECL у клемну панель.
2. Підключіть пристрій ECA 30 до шини ECL 485 (тип кабелю: 2 кабелі типу «вита пара»).

Переконайтеся, що з’єднання шини ECL 485 мають загальну клему (30), і що всі клемні панелі зі з’єднаннями A і B через шину ECL 485 мають напругу живлення +12 В (31).

3. Вставте в клемну панель регулятор ECL, з яким має встановлюватися з’єднання за найменшим номером адреси залежного пристрою, наприклад 1.

4. Увімкніть живлення пристроїв. Передбачається, що пристрої ECL та ECA 30 нові.

4. а) Якщо регулятор раніше використовувався, виконайте наступні дії:
на пристрої ECA 30 виберіть наступне:
> «ECA MENU» («ECA МЕНЮ») > «ECA factory» («ECA заводські налаштування») > «Reset ECL addr.» («Скинути ECL адресу») > «Reset ECL addr.» («Скинути ECL адресу») > «Yes» («Так»).
Через 10 секунд пристрій ECA повернеться до меню «ECA factory» («ECA заводські налаштування»). Тепер адресі ECL установлено значення 15. (Докладні відомості див. в розділі «Скидання ECL адреси» у кінці цього документа).

4. b) Якщо пристрій ECA 30 раніше використовувався, виконайте наступні дії:
> «ECA MENU» («ECA МЕНЮ») > «ECA factory» («ECA заводські налаштування») > «ECA default» («ECA налаштування за замовчуванням») > «Restore factory» («Відновити заводські налаштування») > («Choose factory») («Вибрати заводські налаштування») > «Yes» («Так»).
Це дасть змогу задати для пристрою ECA адресу A і з’єднати його з адресою 15, яка необхідна для встановлення застосунку в регуляторі ECL

5. Вставте ключ із програмами роботи A260 у регулятор ECL (залежний).

6. Оберіть мову.

(На кроках 5–11 може спостерігатися низька швидкість реагування. Це пов’язано з тим, що регулятор ECL і пристрій ECA 30 не синхронізовані повністю).

7. Оберіть застосунок (не стосується застосунку A260, оскільки він має лише один підтип).

8. Установіть дату й час.

9. Виберіть «Next» («Далі»).

10. На екрані з’явиться коротке повідомлення «Application A260.1 installed» («Застосунок A260.1 встановлено»).
- Застосунок завантажено.
- Екран пристрою ECA 30 не підсвічується протягом 10 секунд.

11. На екрані відображається меню відповідного застосунку.

12. Через 10–30 секунд з’являється меню «Copy application» («Копіювати застос.») (пристрій ECA 30 має розпізнати застосунок ECL).

- Виберіть «Yes» («Так»).
(Копіювання триває кілька хвилин.)

13. (Установлення номера адреси залежного пристрою)
а) Увійдіть у меню ECL.
b) Виберіть «MENU» («МЕНЮ»).
с) Виберіть «Common controller settings» («Загальні налаштування регулятора»).
d) Виберіть «System» («Система»).
е) Виберіть «Communication» («З’єднання»).
f) Виберіть «ECL 485 addr.» («ECL 485 адреса»).
g) Виберіть «ECL 485 addr.» («ECL 485 адреса»)
- ID = 2048, заводське налаштування — 15.
h) Змініть номер адреси цього залежного пристрою на необхідний.
i) Через 5 секунд вибраний номер адреси зміниться на «0».
j) Ще через 5 секунд на екрані знову з’явиться меню «ECA MENU» («ECA МЕНЮ»).
- Крім того, відображатиметься значок регулятора з хрестиком.
Це означає, що з’єднання між регулятором ECL і пристроєм ECA 30 відсутнє. На шині ECL 485 відсутній головний пристрій.

14. (Налаштування наступного регулятора ECL)
Вставте в клемну панель регулятор ECL, з яким має встановлюватися з’єднання за наступним номером адреси залежного пристрою, наприклад, «2».

15. (Налаштування підключення пристрою ECA через адресу з номером 15
а) Виберіть «ECA MENU» («ЕСА МЕНЮ»).
b) Виберіть «ECA system» («ЕСА система»).
с) Виберіть «ECA communication» («ЕСА з’єднання»).
d) Виберіть «Connection addr.» («Адреса підключ.»).
е) Змініть значення на «15».
На екрані пристрою ECA 30 з’явиться анімація вставлення ключа з регулятора ECL.

16. (Завантаження застосунку)
Виконайте кроки 6–13.
Якщо на залежних пристроях 1 і 2 використовується один застосунок (з однією версією та мовою), ще раз копіювати застосунок не потрібно (крок 11).

17. (Налаштування наступного регулятора ECL)
Вставте в клемну панель регулятор ECL, який має виконувати роль головного пристрою (номер адреси — 15).

18. Виконайте кроки з 15. а) до 15. е).

19. Виконайте кроки 6–12.

20. За замовчуванням головний регулятор має адресу 15, тож змінювати її не потрібно.

21. Налаштування з’єднання завершено.

22. (З’єднання із головним або залежними пристроями)
а) Виберіть «ECA MENU» («ЕСА МЕНЮ»).
b) Виберіть «ECA system» («ЕСА система»).
с) Виберіть «ECA communication» («ЕСА з’єднання»).
d) Виберіть «Connection addr.» («Адреса підключ.») і задайте адресу «15» для головного пристрою, «1» — для залежного пристрою 1, і «2» — для залежного пристрою 2.

Коментарі:
З’єднання із залежними пристроями можливе лише, якщо в системі доступний головний пристрій (з номером адреси 15).
У новіших версіях пристрою ECA 30/31 доступна можливість вибору номера залежного пристрою безпосередньо на екрані.

Скидання адреси ECL:
Скидання адреси ECL — це спеціальна аварійна функція, за допомогою якої можна скинути адреси ECL 485 усіх підключених до мережі ECL 485 регуляторів. У цьому випадку всім регуляторам встановлюється адреса 15 (адреса головного пристрою). Цю функцію додали через те, що можна випадково змінити адресу головного пристрою, у результаті чого мережа залишиться без головного пристрою, і в цьому випадку шина ECL 485 не працюватиме. Це дуже важливо, якщо головний регулятор не має екрана, тобто для його роботи потрібно з’єднатися із пристроєм ECA 30/31.
Щоби ця функція не використовувалася без необхідності, вхід у меню скидання адреси ECL можливий лише за дотримання наступних умов:

* Активовано режим підключення до від’єднаної мережі (тільки одна поділка на панелі навігації в нижньому правому куті екрана ECA 30/31).

* Сигнал оповіщення про синхронізацію від головного пристрою не отримано протягом принаймні 25 секунд.

Після активації меню скидання пристрій ECA 30/31 надсилає сигнали оповіщення псевдоголовному пристрою протягом 10 секунд, щоби вивести регулятори ECL зі стану ініціалізації. Потім пристрій ECA 30/31 надсилає команди змінення номерів адреси в мережі ECL 485 на номери 1–14 (у деяких раніших версіях ECL можна було встановити номера адрес 10–14). Це триває приблизно 15 секунд. Оскільки адресу ECL 485 усіх регуляторів ECL у мережі ECL 485 буде змінено на 15, перед активацією цієї функції радимо вимкнути (або витягти з клемної панелі) усі інші регулятори, крім того, який використовується як головний пристрій. Виконання всієї цієї операції триває приблизно 25 секунд. Якщо кілька регуляторів отримають адресу 15, існує ймовірність їхнього конфлікту один з одним. Тому після використання цієї функції необхідно вручну перевірити та скинути адреси ECL 485 залежних регуляторів

Відеозаписи