Целюлозно-паперова галузь

Досягніть високої точності та одночасно заощаджуйте енергію

Незалежно від спеціалізації виробництва — чи то газетний папір, тонкий та спеціалізований папір, вироби з деревини, пакувальні матеріали, чи то будь-яка інша паперова продукція — точність операцій має ключове значення в цій галузі важкої промисловості. Для забезпечення стабільно високої якості та обробки паперу целюлозно-паперовий комбінат потребує високотехнологічних рішень із керування для оптимізації сукупної вартості експлуатації. Технологічні процеси в целюлозно-паперовій промисловості потребують надзвичайних рівнів точності й чистоти, яких дуже важко досягти у виробничому середовищі важкої промисловості.  Також для збереження конкурентоспроможності у цій енергоємній промисловості з високим рівнем споживання води ключове значення має енергоефективність.

Регулюючи частоту обертання насосів і вентиляторів з метою точного дотримання та неперевищення вимог, можна досягти суттєвого заощадження електроенергії в експлуатації устаткування з виробництва паперу. Високотехнологічне керування машинним устаткуванням надає змогу вдосконалювати технологічні процеси, полегшуючи збирання даних вимірювань і контрольної інформації. Рішення Danfoss забезпечують точну та миттєву керованість, гнучку інтеграцію в систему керування та надійне і точне керування двигуном.

Підвищуйте ефективність і знижуйте споживання води та скорочуйте операційні витрати за допомогою рішень Danfoss для керування насосами, вентиляторами та конвеєрами на різних ділянках виробництва целюлозно-паперового комбінату — від випаровувальної целюлозної станції до приготування паперової суміші, та від целюлозно-перетравлювальної та водоочисної установки до обробки паперу.

Регулювання крутного моменту та швидкості для забезпечення високої точності намотування

Безперервний контроль руху стрічки та намотувальних станків є однією з найскладніших сфер застосування в целюлозно-паперовій промисловості. Приводи змінного струму мають бути здатними забезпечувати надзвичайно точний контроль крутного моменту та швидкості протягом широкого інтервалу, тому роздільна здатність крутного моменту має бути достатньо високою для цих сфер застосування важкої промисловості.

Забезпечуйте пильніший контроль намотувального станка та акуратний фініш із міткою в правильному місці за допомогою рішень Danfoss, які надійно узгоджують діапазон крутного моменту з потрібною роздільною здатністю. Ці рішення забезпечують точнішу експлуатацію розмотувальної пакувальної установки, а також розташування роликів для центрування та переміщення рулонів паперу, що відіграє важливу роль. Точний контроль крутного моменту запобігає зминанню паперу та пакувального матеріалу.

Для досягнення успіху в проектуванні або модернізації станків для целюлозно-паперової фабрики скористайтеся досвідом Danfoss у створенні рішень для керування системами та перевизначення систем керування, визначенні розмірів приводів, введенні в експлуатацію, практичними знаннями в області комутаційного обладнання та загального керування проектами.

Danfoss надає професійні консультації та підтримку протягом усього життєвого циклу в рамках пакетної пропозиції. Дізнайтесь більше про переваги, які ви отримуєте:

Очищення стічних вод

Процеси варіння у виробництві целюлози потребують великої кількості води. Постачання води для процесів виробництва целюлози та паперу, а також утилізація відпрацьованих вод із целюлозно-паперового комбінату потребує великої кількості насосів, що контролюються приводами змінного струму.

Неконтрольований процес делігніфікації целюлози може спричиняти викид великої кількості органічних матеріалів у довкілля, зокрема в ріки та озера. Стічні води, які містять лінін від деревинної сировини для виробництва целюлози, високу біологічну потребу в кисні (БПК) та розчинений органічний вуглець, разом зі спиртами, хлоратами, важкими металами та хелатоутворювальними речовинами, можуть бути серйозним джерелом забруднення.

Зменшення шкідливого впливу на довкілля відпрацьованих вод досягається за рахунок створення закритого циклу та переробки «чорного лугу» відпрацьованих вод, а також використання меншої кількості шкідливих речовин у процесах варіння та відбілювання. Сучасні хімічні целюлозні підприємства, особливо сульфідні фабрики, загалом являють собою енергонезалежні виробництва, які працюють за принципом закритого циклу із майже нульовим рівнем викидів неорганічних хімічних речовин у довкілля.

Дізнайтеся більше про накопичений досвід Danfoss для оптимізації цих процесів, набутий також у суміжних галузях промисловості:

Сфери застосування

 • Напірний насос
 • Сітковий вал
 • Напрямний вал / фрикційний вал
 • Вал пресувальної частини
 • Вал сушарки
 • Вали для нанесення покриття
 • Каландр
 • Вал накату
 • Накат із центральним намотуванням
 • Барабан
 • Розмотувальний станок
 • Перемотувально-розрізувальні станки