Централізоване охолодження

Скорочення енергоспоживання для холодопостачання на 50 % шляхом оптимізації використання енергії

Система централізованого холодопостачання забезпечує подачу холодної води в замкнутій системі трубопроводів для охолодження приміщень у промислових, комерційних і житлових будівлях.

З функціональної та технічної точки зору вона аналогічна системі централізованого теплопостачання.

Ефективність системи централізованого холодопостачання зазвичай може перевищувати ефективність традиційної системи охолодження в п’ять або навіть десять разів. 

Холодна вода, що використовується в централізованій системі, може надходити від безкоштовних джерел енергії (наприклад, морська вода) або її можна отримувати з відпрацьованого тепла, за допомогою парових турбін, абсорбційних водоохолоджувачів або електричних охолоджувальних установок. 

Цікаві факти

  • Ефективність системи централізованого холодопостачання зазвичай може перевищувати ефективність традиційної холодильної системи в п’ять або навіть десять разів. 
  • Централізована система може скоротити енергоспоживання для холодопостачання на 50 % шляхом оптимізації використання енергії.

Принцип роботи системи централізованого холодопостачання

Система централізованого холодопостачання забезпечує подачу охолодженої води в офіси, торгові центри, квартири та інші будівлі, де потрібне охолодження приміщень.

Охолоджувальна установка подає холодну воду в будівлі через мережу централізованого холодопостачання. Охолоджена вода подається у власні системи охолодження окремих будівель через теплообмінник. 

Після охолодження будівлі відпрацьована вода повертається в охолоджувальну установку, де її температура знову понижується для повторного розподілу в замкнутій системі.

Холодна вода, що використовується в централізованій системі, може надходити від безкоштовних джерел енергії (наприклад, морська вода) або її можна отримувати з відпрацьованого тепла, за допомогою парових турбін, абсорбційних водоохолоджувачів або електричних охолоджувальних установок.

Екологічно безпечні й енергоефективні системи холодопостачання

Джерелом енергії для систем централізованого холодопостачання можуть бути місцеві природні ресурси, наприклад морська вода, пара або електроенергія для охолоджувальних установок, тому ці системи екологічно безпечні. Це також надійні й дуже безпечні джерела енергії для охолодження.

Використання системи централізованого холодопостачання може скоротити енергоспоживання для холодопостачання на 50 %. Крім того, ці системи дозволяють істотно скоротити споживання електроенергії в періоди пікових навантажень. У міських умовах мережа з електричними охолоджувачами сприяє скороченню пікового споживання електроенергії, оскільки вироблення енергії відбувається в періоди доби, коли навантаження на електричну мережу мінімальне.

Системи централізованого холодопостачання забезпечують «зелене» майбутнє

Потреба в чистих джерелах енергії зростає в усьому світі, а тому застосування систем централізованого холодопостачання набуває дедалі більшої актуальності.

Тільки в Європі 40 % комерційних і адміністративних будівель оснащено системами холодопостачання, і попит на ці системи постійно зростає. Водночас скорочення викидів CO₂ посідає важливе місце серед політичних завдань.

У системах централізованого холодопостачання використовуються відновлювані джерела енергії та разом із цим у них виробляється надлишкова енергія. Це дозволяє скоротити викиди CO₂ і усуває виділення небезпечних холодоагентів — ризик, що існує в традиційних охолоджувальних системах. 

Інфографіка для систем централізованого холодопостачання