Приводи для комерційних компресорів

  • Огляд
  • Продукція

Керування компресорами для вентиляції та кондиціонування повітря в будівлях

Керування швидкістю обертання надає змогу регулювати температурний режим охолоджувачів із постійним тиском, завдяки чому витрата потужності узгоджується з фактичною потребою, яка визначається на основі вимірювань температурних датчиків у системі. Керування швидкістю обертання є вигідним, коли компресор працює протягом тривалого часу з частковим навантаженням. Робота систем із меншою швидкістю надає змогу знизити споживання енергії та, тим самим, знизити експлуатаційні витрати. До того ж, унаслідок оптимізації як самого компресора, так і системи в цілому, скорочуються витрати на монтаж.

Приводи змінного струму Danfoss забезпечують меншу кількість запусків і зупинок, що надає змогу зменшити механічне зношення. А спеціалізовані функції, як-от «пропуск резонансу», надають змогу легко визначити для привода частоту роботи, аби уникнути шумів і пошкоджень.

До асортименту продукції для компресорів входять пристрої плавного пуску, приводи великої потужності, фільтри гармонік AHF із вбудованою додатковою функцією каскадного контролера, дроселі постійного струму та ПІД-контролери.

Однією з головних статей витрат протягом усього терміну служби системи охолодження є електроенергія. У багатьох випадках потужність системи охолодження перевищує фактичне теплове навантаження через необхідність врахування сезонних коливань, максимальної завантаженості холодильної камери продуктами, максимальної кількості осіб, які можуть перебувати поруч із холодильним устаткуванням, а також можливої роботи електричних пристроїв, які збільшують теплове навантаження. Сучасні спеціалізовані приводи змінного струму, як от VLT® від Danfoss Drives, забезпечують ідеальну можливість безперервно регулювати потужність згідно з тепловим навантаженням і потребами технологічного процесу. До переваг належать суттєве зниження енергоспоживання, скорочення експлуатаційних витрат і витрат на обслуговування. 

Інтелектуальне керування компресором і вентилятором конденсатора/випаровувача потрібні в будь-якій оптимізованій системі охолодження. Зазвичай можна досягти 10–25 % заощадження електроенергії, застосувавши приводи змінного струму Danfoss для керування продуктивністю роботи холодильних компресорів, конденсаторів і випаровувачів. Завдяки забезпеченню стабільності та вирівнюванню продуктивності з фактичним навантаженням покращується загальносистемний коефіцієнт продуктивності (COP), що сприяє суттєвому заощадженню енергії.

Каскадне керування оптимізує енергозберігання та скорочує витрати протягом життєвого циклу

Каскадна конфігурація забезпечує оптимальну взаємодію між системою та приводом змінного струму за часткового навантаження. Базове навантаження обробляється одним агрегатом, як-от компресором, який контролюється приводом. Коли теплове навантаження зростає, привод запускає додаткові компресори один за одним. Таким чином забезпечується оптимальний режим роботи агрегатів, за якого привод постійно підтримує максимально можливу енергоефективність системи в цілому.

Ретельно спланована схема каскадного керування також забезпечує мінімальне зношення окремих агрегатів. Шляхом ротації агрегатів, які обробляють базове навантаження, спеціалісти з експлуатації можуть забезпечити рівнозначну кількість годин роботи кожного з них, а також однаковий рівень зношування. Це надає змогу подовжити термін служби агрегатів, збільшити інтервали між обслуговуванням, а також скоротити витрати протягом всього терміну служби.

Удосконалений багатозонний пакетний контролер Danfoss Drives забезпечує ефективне каскадування та здатен контролювати до шести компресорних установок. Це надає змогу мінімізувати енергоспоживання, уникнути занадто частого розгону та гальмування, стабілізувати тиск і температуру, а також зменшити зношування компресорів. Подібним чином каскадний контролер рівномірно розподіляє робочі години між усіма насосами, забезпечуючи мінімально можливе зношування кожного окремого насоса.

Термодинамічна ефективність систем охолодження у сфері побутових послуг

До цієї категорії належать роздрібні продуктові магазини, як-от супермаркети, гіпермаркети та невеликі продуктові магазини, а також центри обробки даних із високоточними системами кондиціонування.

Типовими прикладами таких систем є стійки та корпуси, конденсатори, випаровувачі та насоси.

Надійність і термодинамічна ефективність є ключовими чинниками, які визначають ефективність і результативність роботи будь-якої холодильної системи у сфері побутових послуг. Низка функцій, спеціально призначених для застосування в системах охолодження, забезпечує універсальну сумісність, стабільну продуктивність, надійність і високу енергоефективність.

Охолоджувачі

Керування швидкістю обертання надає змогу забезпечити оптимальну температуру технологічного процесу, завдяки чому витрата потужності узгоджується з фактичною потребою, яка визначається на основі вимірювань температурних датчиків у системі. Керування швидкістю обертання є вигідним, коли компресор працює протягом тривалого часу з частковим навантаженням. Робота систем із меншою швидкістю надає змогу знизити споживання енергії та, тим самим, знизити експлуатаційні витрати. До того ж, унаслідок оптимізації як самого компресора, так і системи в цілому, скорочуються витрати на монтаж.

Приводи змінного струму Danfoss забезпечують меншу кількість запусків і зупинок, що надає змогу зменшити механічне зношення. Спеціальні функції, зокрема керування поверненням мастила, захист за високим і низьким тиском, а також пропуск резонансних частот, забезпечують безпеку експлуатації охолоджувачів.

До асортименту продукції для компресорів входять пристрої плавного пуску, приводи великої потужності, фільтри гармонік AHF із вбудованою додатковою функцією каскадного контролера, дроселі постійного струму та ПІД-контролери.

Стратегії пуску та пікового навантаження

Пуск є найважливішою фазою роботи компресора. Привод VLT Refrigeration Drive мінімізує кількість необхідних пусків, змінюючи швидкість роботи компресора для налаштування продуктивності під час роботи. Максимальна кількість циклів пуску/зупинки за певний період налаштовується за допомогою панелі керування.

Привод VLT Refrigeration Drive видає 135 % від номінального пускового крутильного моменту протягом короткого періоду. За нормального режиму роботи крутильний момент у 110 % від номінального працює протягом 60 секунд.

Для подовження терміну служби привода можна відкривати клапан скидання тиску, який надає змогу компресору швидко запускатися без навантаження.

Початковий крутильний момент 135 %

Привод VLT Refrigeration Drive видає 135 % від номінального пускового крутильного моменту протягом 30-секундного періоду. За нормального режиму роботи крутильний момент у 110 % від номінального працює протягом 60 секунд.

Пуск без навантаження

Для подовження терміну служби привода можна відкривати клапан скидання тиску, який надає змогу компресору швидко запускатися без навантаження.

Менші компресори з однаковим піковим навантаженням

Із короткими періодами пікового навантаження можна поратися, налаштувавши систему з компресором меншого розміру, з яким привод працюватиме на частоті до 90 Гц. У такому випадку необов’язково використовувати компресор більших розмірів виключно для забезпечення великого навантаження.

Нейтральна зона

Привод VLT Refrigeration Drive продовжує керувати компресорами з постійною швидкістю в ситуаціях, коли відбувається збій компресора з регульованою швидкістю. У випадку збою параметр «Нейтральна зона фіксованої швидкості» визначає нейтральну зону. За рахунок розширення нейтральної зони можна зменшити кількість пусків.

Функції оптимізації
Оптимізація P0

Привод VLT Refrigeration Drive підтримує під’єднання контролера ADAP-KOOL® LonWorks для оптимізації P0.

Денний та нічний контроль

Змінення встановленого значення компресора та схеми швидкостей вентилятора випаровувача надає змогу забезпечити відповідність денному та нічному навантаженню, а також уникнути надмірного споживання енергії.

Моніторинг кінцевої температури конденсації

Відстежуючи рівень високого тиску на рухомій голівці, можна знижувати швидкість, перш ніж високий тиск досягне критичного значення.

Докладніше про приводи змінного струму читайте в розділах Охолодження та кондиціонування повітря та Автомобільна промисловість і транспорт/Приводи для компресорів.

Danfoss та Inertech змінюють майбутнє систем охолодження для центрів обробки даних

Керування обладнанням центру обробки даних (ЦОД) та забезпечення його надійної роботи є складним завданням. Тому компанія Inertech розробила інноваційне модульне рішення для охолодження обладнання ЦОД без погіршення надійності та експлуатаційних характеристик. Завдяки своїм інноваційним рішенням компанії Danfoss та Inertech змінюють майбутнє в сфері охолодження обладнання та роботи центрів обробки даних.

Продукція