Що таке привод змінного струму?

Що таке привод змінного струму

Підвищимо екологічну безпеку та енергоефективність світу

Привод змінного струму — це пристрій, який контролює швидкість електродвигуна для: 

  • поліпшення керування технологічними процесами;
  • зменшення енергоспоживання та сприяння енергоефективності;
  • зменшення механічного навантаження на пристрої керування двигуном;
  • оптимізації роботи різноманітних пристроїв, які залежать від електродвигунів.

Крім того, приводи можна застосовувати для перетворення енергії природних і відновлюваних ресурсів, наприклад енергії сонця, вітру та приливів, передавання цієї енергії в електромережу або використання для місцевого споживання. У гібридних технологіях приводи змінного струму використовуються для комбінування традиційних джерел енергії та енергетичних сховищ і створення на їхній основі комплексних рішень із керування енергією. 

Приводи змінного струму також мають інші назви, зокрема приводи з регульованою швидкістю, приводи з регульованою частотою, приводи зі змінною частотою, приводи зі змінною швидкістю, частотні перетворювачі, інвертори та силові перетворювачі.

Цікаві факти

  • Країни з економікою, що розвивається, сприяють підвищенню енергоспоживання.
  • На електричну енергію припадає 20 % від світового обсягу енергоспоживання.
  • Понад 50 % електроенергії споживають електродвигуни.
  • У насосах, вентиляторах і компресорах використовується 75 % двигунів змінного струму.
  • Застосування приводів змінного струму в усіх можливих сферах дозволило би скоротити глобальне споживання електроенергії на 10 %.

Необхідність раціонального споживання енергоресурсів задля збереження довкілля є ключовим аспектом у проектуванні пристроїв керування швидкістю. Приводи змінного струму пропонують оптимальний спосіб контролю швидкості електродвигунів з урахуванням вимог щодо навантаження. Навіть незначні зміни швидкості двигуна можуть стати причиною значних змін в обсязі спожитої енергії.

Приводи змінного струму завжди приховані від очей. Проте вони відіграють значну, дуже важливу роль у сучасному повсякденному житті, адже роблять наш світ і спосіб життя в ньому більш екологічно раціональними.