Переосмислення системи водного господарства

Енергозабезпечення потребує води, а водозабезпечення — енергії

Енергозабезпечення потребує води, а водозабезпечення — енергії

Взаємозалежність енергії й води та зростаючий попит у світі на кожен з цих ресурсів мають величезний вплив на економічне зростання, екологічну стабільність і наше майбутнє.

Однак сьогодні вже існують доступні цифрові та інші технології, що були розроблені для створення енергетично незалежної системи водного господарства. Використання більш енергоефективної системи водорозподілу автоматично допоможе зменшити протікання води. Менше енергії. Менше втрат води.

Вирішення майбутніх енергетичних проблем водного господарства вже сьогодні

Відокремлення водного господарства від споживання енергії

У звіті Міжнародного енергетичного агентства «Перспективи розвитку світової економіки» представлено дослідження водно-енергетичного зв’язку, в якому не тільки звертається увага на проблеми, з якими ми стикаємося, а й розкривається потенціал запровадження енергонезалежного водного господарства.

Технології, розроблені для зменшення споживання енергії на всіх етапах циклу водопостачання — від виробництва й розподілу до перекачування та очищення стічних вод — вже існують. За прогнозами Данія досягне цієї мети через кілька років. Окрім того, що цикл водопостачання може стати ефективнішим, він також має потенціал щодо власне виробництва енергії. Як частина оптимізації споживання енергії системами водорозподілу, рівень протікання води автоматично скоротиться.

Революційно новий підхід

Взаємовигідне рішення

Окрім подолання проблеми нестачі води за рахунок зменшення втрат води, використання енергонезалежного водного господарства також сприятиме зменшенню викидів CO2 та забезпечуватиме істотну економію коштів на операційні витрати (OPEX) чи капітальні затрати (CAPEX) комунальних підприємств.

Дізнайтеся більше про прикладні програми та рішення для Водопостачання та водовідведення

Як Європа може зробити своє водне господарство енергонезалежним?

Нова директива ЄС щодо якості питної води може стати інструментом зменшення втрати води, зниження споживання енергії та забезпечення кращої якості води.

Настав час активізувати інвестиції для досягнення більш сталого управління якістю питної води з метою істотного зменшення рівня протікання води та споживання енергії.

Ключові заходи досягнення мети:

 • Підвищити обізнаність щодо енергоефективності та рівня протікання на кожному етапі ланцюга водопостачання, починаючи від забору сирої води й закінчуючи її постачанням споживачам.
 • Запровадити нову схему маркування енергоефективності організацій з водопостачання.
 • Сьогодні чекають на інвестиції такі нові моделі ведення бізнесу, як підписання контрактів на енергоефективність (компанії з енергозбуту (ESCO) / фінансування сторонньої організації). Директива ЄС про якість питної води повинна подолати недоліки ринку (наприклад, недостатню обізнаність і прозорість).
 • Директива повинна передбачати регулярне надання інформації споживачам стосовно зазнаних втрат води та використання енергії, включаючи сумарні витрати, без необхідності запиту таких даних.
 • Якомога більша частина населення, яке забезпечується водою, повинна отримувати таку інформацію.
 • Держави-члени повинні серйозно поставитись до ризику проникнення небезпечних речовин чи мікробів через труби, що протікають.
 • Установлення цільового показника протікання води на рівні 10 % прискорить надходження інвестицій.
 • Необхідно регулярно збирати дані на національному рівні щодо використання енергії та втрат організацій з водопостачання.
 • Держави-члени та Комісія повинні відстежувати прогрес та порівнювати показники енергоефективності й коефіцієнти протікання води у водному господарстві.
 • Ці дані повинні публікуватися в зрозумілих для читача оглядах.
 • Директива має важливе значення для забезпечення злагодженого постачання, оскільки використання питної води та скидання стічних вод нерозривно пов’язані між собою. Вкрай важливо підкреслити цей зв’язок із розумінням циркулярної економіки. 

Пов’язані матеріали

Міста, що досягають перспективних цілей сталого зростання
Ознайомтеся зі стислим оглядом перспектив енергонезалежної системи водопостачання
Розроблення заходу Енергетичного союзу