Централізоване теплопостачання

Директива з відновлюваної енергетики

Вивільнення потенціалу централізованого теплопостачання
Для здійснення переходу на відновлювальні джерела енергії необхідно відмовитись від використання вуглецю для опалення й охолодження. Половина енергії, яку ми споживаємо, припадає на опалення й охолодження та на 75 % забезпечується викопним паливом. 

Централізоване теплопостачання може відігравати ключову роль у реалізації цих змін і створенні систем опалення та охолодження майбутнього через об’єднання принципів енергоефективності та відновлювальної енергетики.

Мережі централізованого теплопостачання забезпечують будівлі за допомогою доступних місцевих джерел енергії та можуть використовувати надлишкове тепло, наприклад, від промислових процесів і супермаркетів, яке в іншому випадку втрачається. Централізоване теплопостачання зможе скоротити собівартість енергосистеми шляхом застосування відновлювальної енергії, повторного використання місцевого тепла й холоду та збереження надлишкової відновлюваної електроенергії в якості тепла. Зберігання тепла обходиться в 100 разів дешевше, ніж зберігання електроенергії. 

Для швидкого переходу мережі централізованого теплопостачання на інші джерела енергії, Директива про відновлювальні джерела енергії повинна забезпечити 3 речі:

  1. Сприяти розвитку системи централізованого теплопостачання та стимулювати модернізацію вже існуючих мереж: Більш активне впровадження централізованого теплопостачання дозволить значно скоротити витрати на енергосистему завдяки використанню доступних місцевих ресурсів для опалення й охолодження, а також дозволить скоротити дорогий імпорт енергоресурсів. Більшість існуючих мереж Європи мають високі показники втрати тепла й потребують кращого регулювання розподілу тепла та холоду.
  2. Визначити показник неминучих втрат тепла та холоду, що має дорівнювати показнику тепла і холоду, вироблених завдяки використанню відновлювальних джерел енергії: Такий підхід стимулюватиме ринок інвестувати в низькотемпературні мережі та відновлення значної кількості надлишкового тепла й холоду, наприклад, від холодильних систем і промислових процесів, яке в іншому випадку залишилось би невикористаним.
  3. Забезпечити постачання в мережу надлишкового тепла, що виробляється такими комерційними суб’єктами, як супермаркети та центри обробки даних, за справедливу винагороду. 

Ознайомтеся з нашими реалізованими проектами