Frost- og snebeskyttelse

  • Overblik

Nutidens moderne byggedesign er ikke kun karakteriseret af original arkitektur og flot indretning, men også af intelligente løsninger til opvarmning, køling og sikkerhed. De diskret skjulte installationsteknologier sparer både tid og penge, samtidig med at de sørger for ekstra komfort og bekvemmelighed.

For teknologi af denne type findes beskyttelsessystemet på P-pladser, i garager, på trapper, i fortove og andre underlag i terrænhøjde, der kan sikres mod vintervejrets negative effekter.

Bare et par enkelte dage med sne eller frost er nok til, at der opstår fare for sikkerheden i forhold til både mennesker, bygninger og køretøjer.

Eliminering af faren

Det er velkendt, hvor farligt det er at glide og falde på glatte trapper og fortove, og hvor irriterende det er at få buler i bilen på grund af en glat parkeringsrampe. Hvert år flyder medierne over med foruroligende rapporter om mennesker, der er havnet på hospitalet med brækkede knogler eller alvorlige knubs efter at være faldet på glatte underlag.

Frostsikringssystemer fra Danfoss, for eksempel kabler eller varmemåtter, specialregulatorer og monteringstilbehør, vil eliminere denne fare.

Effektiviteten af systemet er specielt vigtig på underlag, der skråner, eksempelvis parkeringsramper. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at opvarme hele indkørslen; det er kun de begrænsede områder, hvor køretøjets hjul rammer, der skal sikres.

I indkørsler med stor hældning er et lineært drænafløb påkrævet, så vandet fra smeltende is og sne kan drænes væk. Denne bortledningskanal skal også frostsikres.

trapper lægges der kabler i form af sløjfer, der placeres på tværs af trinene med en tilstrækkelig afstand mellem de tilstødende sektioner. I nybyggeri lægges installationen oven på trapperne, hvorefter der lægges et betonlag henover med en tykkelse på 3-5 centimeter. På gamle trapper bør kablerne placeres i render, der dækkes med beton tilføjet blødgøringsmiddel. Betonen skal klæbe tæt fast på hele kablets overflade uden luftbobler.

Afisningssystemer kan installeres både under opførelse og renovering af eksisterende faciliteter.

Snerydning er ikke nogen behagelig opgave. Men is er et endnu større problem, der opstår på grund af frost efter snevejr.

Brug af kemikalier til afisning er tidskrævende og har en negativ indvirkning på miljøet, fordi optøningsblandingerne ødelægger både jorden og fodtøjet, og det får planter til at dø, hvilket er grunden til, at det er strengt forbudt at bruge disse midler i haver. Takket være Danfoss' afisningssystemer er der et alternativ til at bruge kemikalier. Det er et alternativ, der ikke beskadiger underlaget og som sparer dig for at købe redskaber til at fjerne is og sne.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Smeltning af is og sne til alle typer bygninger og infrastruktur

Hurtig og nem installation

Flere applikationsmuligheder

Sikre og robuste materialer

Lang garantiperiode

Sikkerhed både på taget og på jorden med varmekabler fra Danfoss

Danfoss har udviklet fleksible udendørsløsninger til røropvarmning, tag og tagrender samt jordvarme, der kan installeres på stort set alle typer byggeri, herunder private bygninger, erhvervsbygninger og institutioner.