ECL 310 varme- og brugsvandsanlæg

  • Overblik
  • A230.1
  • A260.1
  • A266.1
  • A376.1

Styring af varme- og brugsvandsanlæg med ECL Comfort 310

Med ECL Comfort 310 er kontrollen over varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt de daglige brugere, gennemsigtighed og et optimeret styringssystem, der sikrer effektiv energiudnyttelse og drift.

Du kan her lære mere om de forskellige applikationsnøgler til varme- og brugsvandsanlæg.

A230.1

Vejrkompensering af anlæg med én varmekreds

Oplev fordelen ved vejrkompenseret fremløbstemperatur
og returtemperaturbegrænsning med ECL Comfort 310.

Med ECL Comfort 310 fås vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i  bygningens varmekreds. Styringen kan også kompensere for rumtemperatur og vindhastighed og har returtemperatur-begrænsning.

Med ECL Comfort 310 som styringsenhed til varmeanlægget opnås en lang række fordele, der sikrer perfekt energiudnyttelse og drift.

Med ”Optimal Start” finder systemet eksempelvis selv ud af, hvornår det skal starte op for at være klar til et givent tidspunkt. Og med ”Auto-spare” reguleres natsænkningen efter, hvor koldt det er udenfor, så der opnås optimal energiudnyttelse året rundt.

Optimal Start

Auto-spare

Pumpe-logik

Ferieprogrammering

Data-log indbygget

Alarmer

M-bus for tilslutning af forbrugsmåler

Brugervenlig navigation

Display med dansk tekst

Dokumenter til A230.1

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

A260.1

Vejrkompensering af anlæg med to varmekredse

To varmekredse kræver intelligent overvågning og med ECL Comfort 310 er styringen lige ved hånden.

Med ECL Comfort 310 opnås vejrkompenseret regulering af fremløbstemperatur i to varmekredse. Samtidig fås kompenseret rumtemperatur og glidende returtemperaturbegrænsning på to uafhængige varmekredsløb. Det sikrer, at varmeudnyttelsen altid er optimal, og at energiforbruget finder sted på mest effektiv vis.

Ved anvendelse af ECL Comfort 310 til styring af varmekredse, opnås samtidig adgang til unikke energioptimerende funktioner som Optimal Start og Auto-spare, og ikke mindst Pumpe-logik, der sørger for, at pumpen automatisk stopper, når der ikke er noget varmekrav.

Optimal Start

Auto-spare

Pumpe-logik

Ferieprogrammering

Data-log indbygget

Alarmer

M-bus for tilslutning af forbrugsmåler

Brugervenlig navigation

Display med dansk tekst

Dokumenter til A260.1

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

A266.1

Styring af system med én varmekreds og ét varmtvands-kredsløb

Få intelligent styring af bygningens varmtvandskreds med anti-legionella funktion samt vejrkompenseret  fremløbstemperatur i varmekredsen og returtemperaturbegrænsning

ECL Comfort 310 giver perfekt styring af varmtvands-kredsløbet for maksimal energiudnyttelse. Blandt meget andet har enheden indbygget datalogning, som fungerer offline. Enheden “husker” alle hændelser fire dage tilbage i tid, så en servicetekniker altid kan se, hvordan og hvornår en potentiel fejl er opstået. Få intelligent styring af bygningens varmtvandskreds med anti-legionella funktion samt vejrkompenseret fremløbstemperatur i varmekredsen og returtemperaturbegrænsning.

Enhedens brugervenlige navigation gør, at alle brugere vil føle sig sikre – uanset om overvågningen og reguleringen finder sted på PC eller en smartphone. ECL Comfort 310 giver nemlig online adgang til alle data gennem ECL portalen – døgnet rundt.

 

Optimal Start

Auto-spare

Pumpe-logik

Ferieprogrammering

Data-log indbygget

Alarmer

M-bus for tilslutning af forbrugsmåler

Brugervenlig navigation

Display med dansk tekst

Dokumenter til A266.1

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

A376.1

Styring af system med to varmekredse og ét varmtvands-kredsløb

ECL Comfort 310 giver mulighed for optimal vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i to  varmekredse samt regulering af varmtvandstemperaturen i varmtvandskredsen.

Med ECL Comfort 310 kompenserer styringen for ændringer i udetemperaturen i forhold til fremløbstemperaturen i systemets to varmekredse. Ekstra kontrol opnås gennem returtemperaturbegrænsning og regulering af fremløbstemperaturen i varmtvands-kredsløbet. På den måde sikres fuld effektivitet i hele anlægget.

Den elektroniske vejrkompensator bidrager desuden med en række indstillinger og alarmer, der skaber suveræn styring i hverdagen – eksempelvis alarmer i forhold til temperaturværdier, tryk m.m. Det er samtidig muligt at vælge styring af motorventilerne med et analogt signal (0-10 volt)

Optimal Start

Auto-spare

Pumpe-logik

Ferieprogrammering

Data-log indbygget

Alarmer

M-bus for tilslutning af forbrugsmåler

Brugervenlig navigation

Display med dansk tekst

Dokumenter til A376.1

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype