ECL Portal

ECL portal

ECL portalen giver gratis online adgang til dine ECL-regulatorer

ECL portalen til den elektroniske regulator ECL Comfort 310 er et brugervenligt værktøj til at styre fjernvarmesystemer. ECL portalen gør det muligt at ensrette service, idriftsætning og vedligeholdelse – direkte fra din pc, tablet eller telefon.

Øg dine serviceniveauer og reducer omkostninger med adgang og overvågning døgnet rundt, og få et fuldt overblik over energiforbrugsdata, temperaturer og flow. Resultatet er optimal ydelse og faktiske energibesparelser.

ECL portalen er hosted af professionelle i it-branchen, hvilket betyder, at du får pålidelig backup og sikker dataadministration, ligesom driftsomkostningerne ved hosting altid er kendt i forvejen.

Kom et skridt foran med den gratis Danfoss ECL portal, du får:

Adgang til detaljerede oplysninger om ECL 310-konfiguration, -parametre og -følerværdier fra næsten alle steder på alle tidspunkter

ECL 310-enhedens funktion kan fjernovervåges og -ændres

En bruger kan have adgang til flere ECL 310-baserede varmeinstallationer

De aktuelle værdier og ønskeværdier vises og opdateres automatisk på skærmen

Værdier fra energiforbrugsfølere og -målere logges og gemmes på ECL portalen i en periode på 5 år. Værdier fra følere, f.eks. temperatur og tryk, logges og gemmes på ECL portalen i en periode på 3 måneder.

Menuer giver adgang til konfiguration, kurver og andre funktioner

Brugeren kan udføre fejldiagnostik uden at besøge varmeinstallationen, og giver automatisk alarm via e-mail

Fjernadgang til ECL 310-enhedens reguleringsskærm og indstillingsknap

Brugeren kan justere parametre, optimere styring, tilsidesætte den automatiske regulering og specificere ferieplanlægning på fjernafstand ved at ændre indstillingerne via ECL portalen