Danfoss elektrisk gulvvarme

  • Overblik
  • Sådan fungerer det
  • FAQ
  • Produktudvalg

Elgulvvarme er en energieffektiv og miljøvenlig opvarmningsløsning

Elgulvvarme er yderst relevant i både nybyggeri og renoveringssager. Med sin lave indbygningshøjde er den ideel til renovering af eksisterende byggeri. Og da elgulvvarme er hurtigreagerende er det absolut et topvalg til energioptimeret byggeri.

Elgulvvarme kan installeres i hele huset eller blot i enkelte rum. De tynde måtter er så fleksible at arbejde med og har så lav installationshøjde, at du vil kunne få plads til det i ethvert rum, som mangler opvarmning - det være sig køkken, bad, værelser, garager el. lign. 

Dyk ned i vores univers af elgulvvarmeløsninger til alle typer gulve. Identificer din gulvtype og find herefter vores anbefaling til valg af løsning.

NB! Danfoss elgulvvarme markedsføres også under navnet DEVI.

Sådan fungerer det

Elektrisk gulvvarme er ideelt i mange situationer

Elgulvvarme kan installeres i hele huset eller blot i enkelte rum. De tynde måtter er så fleksible at arbejde med og har så lav installationshøjde, at du vil kunne få plads til det i ethvert rum, som mangler opvarmning - det være sig køkken, bad, værelser, garager el. lign. 

Elektrisk gulvvarme består af kun 3 komponenter:

Kabler eller varmemåtter, en gulvføler samt en rumtermostat.

Installationen er nem at have med at gøre og meget kan gøres uden de store forudsætninger. Dog skal tilslutning foretages af en autoriseret elektriker!

6 gode grunde til at installere elgulvvarme fra Danfoss

Danfoss elgulvvarme fylder meget lidt i højden og kan lægges ovenpå den eksisterende gulvbelægning.

Det er ikke nødvendigt at brække det gamle gulv op, ej heller at støbe gulvvarmeslanger ned i betonen som med traditionel vandbåren gulvvarme.

Varmekablerne ligger lige under gulvbelægningen. Det betyder, at reaktionstiden er superhurtig og du kan tænde og slukke for elgulvvarmen efter behov.

Den hurtige reaktionstid gør elgulvvarme velegnet til nat- og dagsænkning af temperaturen, så du kun har varme på når du behøver den. Det er meget energibesparende.

Danfoss’ termostater kan betjenes med en app på din smartphone. Du kan derfor altid tænde for varmen, hvis du kommer uventet tidligt hjem midt i en sænkningsperiode. Eller skrue op for varmen i et rum, du ikke benytter så ofte, hvis du får gæster.

Nemt at installere.

Og når systemet er installeret, er det 100 % vedligeholdelsesfrit, så du kan glæde dig til mange års behagelig og problemfri brug.        

FAQ

Installation

Du må gerne selv lave alt det indledende arbejde, men alle elektriske tilslutninger skal foretages af en elinstallatør.

Som udgangspunkt skal hele det rum, du installerer gulvvarme i, dækkes. Du bør dog ikke installere gulvvarme under fastmonterede skabe (den type, der står på gulvet), badekar og lignende steder.

I installationsvejledningen findes uddybende vejledning til opmåling af rummet.

Du bør absolut lægge gulvvarme i din brusekabine, da dette område ellers vil føles koldt i forhold til resten af dit badeværelse.

Nej, gulvvarmemåtten må ikke afkortes, og der må under ingen omstændigheder klippes eller skæres i det gule kabel. Hvis måtten er lidt for stor i forhold til det ønskede areal, kan du evt. tage kablet af måtten og fordele det overskydende kabel langs med væggen.

Bemærk, at kablet under ingen omstændigheder må krydse eller røre sig selv.

Det afhænger af tæppets isoleringsevne, om man kan lægge et gulvtæppe oven på gulvvarme. Det er vigtigt for gulvvarmesystemets funktion, at man ikke "indkapsler" gulvvarmeelementet, så varmen ikke kan ledes videre. Der bør derfor ikke lægges tæppe med en isoleringsværdi, der er højere end 0,175 K/W.

For informationer om gulvtæppets isoleringsværdi henvises til gulvtæppeproducenten.

Ja, man kan lægge alle typer af trægulve, herunder massive trægulve af alle træsorter, over elektrisk gulvvarme.

Når man lægger trægulve oven på gulvvarme, er det vigtigt, at gulvtemperaturen ikke overstiger 27 °C, idet man så risikerer små sprækker i gulvet pga. for stor udtørring af træet.

Ved at anvende en termostat med temperaturbegrænsning på 35 °C (målt af gulvføleren) sikrer du, at gulvtemperaturen ikke overstiger 27 °C.

Ved undergulv af træ samt laminat og ved gulvbelægning af træ, laminat samt gulvtæppe anbefales maks. 100 W/m2.

Ved undergulv af beton, klinker samt fliser og ved gulvbelægning af klinker samt fliser anbefales maks. 150 W/m2.

Det afhænger af det rum, gulvvarmen skal installeres i. Hvis gulvvarmen skal installeres i en uisoleret kælder, anbefaler vi, at du lægger en isoleringsplade under gulvvarmemåtten.

For yderligere oplysninger om velegnede isoleringsmaterialer henviser vi til byggemarkedet.

Når der monteres trægulv, laminat, gulvtæppe mv. over gulvvarmen, skal varmemåtten dækkes af et spartellag på minimum 5 mm. Det sikrer en jævn varmefordeling og beskytter topbelægningen mod overophedning.

Du kan anvende beton, finbeton, selvnivellerende masse mv. til overspartling af varmemåtten. Du kan også vælge at anvende fleksibel fliseklæb og udføre både overspartling og udlægning af fliser i én arbejdsgang.

Hvis du vælger den løsning, er det vigtigt at bruge en tandspartel af plast, så du ikke risikerer at ødelægge kablet.

Der kan tilsluttes op til to varmemåtter til samme termostat. Hvis du installerer to varmemåtter på samme termostat, skal termostatens gulvføler monteres mellem de to varmemåtter.

Bemærk, at de to måtter skal forbindes parallelt og ikke serielt.

Gulvføler:

Vi anbefaler, at man altid bruger en gulvføler til at styre gulvvarmesystemet. Til systemer, der installeres under klinkegulve, anbefaler vi at bruge en gulvføler, fordi den rette gulvtemperatur er afgørende i forhold til at opnå et optimalt komfortniveau. Under trægulv skal der altid installeres en gulvføler for at forhindre, at overfladetemperaturen overstiger 27 °C.

 

Rumføler:

Der skal kun benyttes rumføler i forbindelse med et gulvvarmesystem, der installeres under et klinkegulv. I løsninger med klinkegulv, hvor man anvender gulvvarme som primær opvarmning, giver det god mening at styre gulvvarmen ud fra en kombination af input fra en gulvføler og en rumføler.

Det sikrer, at man opnår den indstillede rumtemperatur, samtidig med at det forhindrer, at gulvvarmesystemet når over den ønskede temperatur.

Anvendelse

Elektrisk gulvvarme reagerer hurtigt, men hvor hurtigt, du kan mærke varmen, afhænger af gulvbelægning og isolering. Alt afhængig heraf går der mellem få minutter og op til en time.

Produktudvalg

Vælg mellem 2 smarte termostater

DEVI

Danfoss elgulvvarme er et mindre sortiment i det produktprogram, der markedsføres under navnet DEVI.

Kan du ikke finde de produkter du skal bruge i Danfoss sortimentet, kan du besøge DEVI.dk, hvor der er et fuldt program af komponenter til elektrisk gulvvarme samt sne- og issmeltningsløsninger.