Direktiv om energieffektivitet

Bestemmelser og standarder vedrørende energieffektivitet bliver gradvist strammet mere og mere rundt omkring i hele verden. Ecodesign-direktivet er den lovmæssige ramme, der i øjeblikket angiver kravene til alle energirelaterede produkter i de private, erhvervsmæssige og industrielle sektorer i hele EU. Dets formål er at sørge for, at producenter reducerer energiforbruget og den miljømæssige påvirkning af deres produkter ved at fastsætte minimumstandarder for energieffektivitet. Disse krav er gradvist blevet intensiveret.

Beregn energieffektivitet med Danfoss ecoSmart™

Motorer, frekvensomformere og frekvensomformersystemer er klassificeret i henhold til deres energieffektivitet. Og siden januar 2015 har det været et juridisk krav, at nye IE2-motorer skal være udstyret med en frekvensomformer, såfremt de skal anvendes i Europa. Standarderne EN 50598-2 og IEC 61800-9 definerer IE-klasserne for frekvensomformere og IES-klasserne for frekvensomformersystemer.

Frekvensomformere fra Danfoss overholder allerede de strengeste krav i standarderne EN 50598/IEC 61800-9 i forhold til energieffektivitet og er klassificeret som IE2.

Ecodesign-direktivet er den lovmæssige ramme, der i øjeblikket angiver kravene til alle energirelaterede produkter i de private, erhvervsmæssige og industrielle sektorer i hele EU. Dets formål er at sørge for, at producenter reducerer energiforbruget og den miljømæssige påvirkning af deres produkter ved at fastsætte minimumstandarder for energieffektivitet. 

Motorer, frekvensomformere og motor-/frekvensomformersystemer er klassificeret i henhold til deres energieffektivitet. IE-klasserne for frekvensomformere og IES-klasserne for motor + frekvensomformersystemer defineres i henhold til standarderne EN 50598-2 og IEC 61800-9. Siden januar 2015 har det været et juridisk krav, at nye IE2-motorer skal være udstyret med en frekvensomformer, såfremt de skal anvendes i Europa. Frekvensomformere fra Danfoss overholder allerede de strengeste krav i standarderne EN 50598/IEC 61800-9 i forhold til energieffektivitet og er klassificeret som IE2. 

Den internationale standard IEC 61800-9 følger efter EN 50598-standarden, idet den beskriver en verdensomspændende tilpasning af den måde, hvorpå vi giver information om frekvensomformere og motor-/frekvensomformersystemets effektivitet. IE-klasserne forbliver uændrede.

Et online-værktøj – Danfoss ecoSmart™ – gør det nemt at beregne IE- og IES-klasser i henhold til standarden EN 50598-2.

Brug Danfoss ecoSmart™ til at: 

  • finde effekttabsdata for standard delbelastning på frekvensomformere fra Danfoss
  • angive applikationsspecifikke delbelastningspunkter 
  • beregne IE-klassen og delbelastningsdata for en frekvensomformer 
  • beregne IES-klassen for en asynkron motor og et frekvensomformersystem
  • generere en rapport, der dokumenterer effekttabsdata for delbelastning samt IE- eller IES-effektivitetsklasse
  • eksportere delbelastningsdatapunkterne til brug i dit system.
Beregn energieffektivitet med Danfoss ecoSmart™

Vil du vide mere?