Переосмислення ефективності у будівництві

Ефективне будівництво врятує становище

Настав час розбудити сплячого гіганта. Звіт, опублікований консалтинговою компанію з енергозабезпечення Ecofys, є першим підтвердженням і кількісною оцінкою величезного невикористаного потенціалу заощадження енергії на території ЄС, яким можна скористатися шляхом модернізації технічних систем будівлі.

Настав час розкрити можливості, приховані за бетоном, склом і сталю, з метою досягнення величезних заощаджень, створення більшої кількості робочих місць і кращих умов життя.

Розкриття потенціалу енергозаощадження будівель

Щира правда про наші будівлі
Дізнайтеся, чому системи технічного забезпечення будівель є важливими
Ознайомтеся з докладним звітом, опублікованим консалтинговим агентством з питань енергетики Ecofys

Центральна нервова система будівель

Існують технології, які довели свою спроможність зробити наші будівлі та використані в них системи більш ефективними, але вони й досі не запроваджені в більшості будівель. Оптимізація систем технічного забезпечення будівель не тільки зробить простір приміщень більш ефективним, але й надасть змогу їх користувачам краще зрозуміти своє середовище: активно управляти споживанням енергії й підтримувати безпечне, комфортне та продуктивне життєве середовище, пристосоване до їхніх вподобань. Ці технології мають низьку вартість і можуть бути легко запроваджені всередині будівель, забезпечуючи значні енергетичні та економічні переваги.

Зменшення відходів і технічний добробут для мільйонів європейців

Для різних типів будівель можуть застосовуватися різні рішення, але основні принципи зниження відходів, скорочення витрат і покращення умов для користувачів залишаються незмінними. Ознайомтеся з історіями успіху.

Настав найкращий час для переосмислення енергоефективності

План із переходу ЄС на низьковуглецеву економіку до 2050 року потребує повної відмови від вуглецевого опалення будівель. Отже, існує явна потреба в прискоренні модернізації існуючого будівельного фонду. Для досягнення цієї мети необхідно гарантувати максимальну ефективність систем технічного забезпечення будівель.

Прискорений перехід Європи до високоефективних сполучених будівель

Впровадження нової Директиви щодо енергетичної ефективності будівель (EPBD) є неминучим рішенням для прискорення оптимізації систем технічного забезпечення будівель і найбільш економічно ефективним шляхом досягнення наших цілей.

Нова Директива EPBD звертає увагу на регулювання енергетичних потоків шляхом отримання основного права на управління, визначення повного або часткового навантаження у вимогах з контролю якості та надання користувачам можливості розумного управління будівлями. Настав час діяти, і пропонується комплекс основних заходів для здійснення переходу.

Ключові заходи успішного запровадження:

Дотримання існуючих положень, таких, як стаття 8 чинної Директиви EPBD. Настанови для держав-членів щодо впровадження Директиви EPBD із зазначенням найкращих методів для різних типів будівель. Застосування Директиви EPBD є більш зрозумілим завдяки новим обов’язковим вимогам щодо ключових функціональних можливостей, таких, як індивідуальне регулювання температури в приміщенні.

Нова Директива EPBD вимагає від держав-членів проаналізувати й задокументувати енергетичні показники систем технічного забезпечення будівель з метою підвищення обізнаності щодо потенційного покращення ефективності та збільшення попиту. Держави-члени можуть сприяти використанню вже існуючих інструментів, таких, як паспорт ремонту будівель чи новий показник інтелектуальності для стимулювання ринку.

Для уникнення нерішучості та невизначеності серед інвесторів і користувачів необхідна краща узгодженість термінології, що використовується Європейською комісією. З метою підтримки впровадження вимог Директиви EPBD на території держав-членів були запропоновані уточнення щодо вимог до ключових функціональних характеристик, таких, як індивідуальне регулювання температури приміщення, умови часткового та повного навантаження, автоматизація та системи регулювання будівель.

  • Технічні норми, стандарти та експертизи повинні не лише звертати увагу на окремі рішення, а зосереджуватися на вимогах енергоефективності для систем технічного забезпечення будівель і ключових функціональних характеристиках.
  • Держави-члени повинні відстежувати свій прогрес через збір даних щодо стану систем технічного забезпечення існуючих будівель.
  • Держави-члени повинні розгорнути модернізацію на національному рівні, яка б охоплювала фундаментальну поетапну реконструкцію, підтримувала цільові й економічно ефективні заходи та обґрунтовану калькуляцію очікуваного енергозаощадження. Також необхідно врахувати такі значні переваги модернізації, які покращення охорони здоров’я, безпеки та якості повітря.
  • Щоб досягти цієї мети, Європейська комісія й Директива EPBD повинні встановити чітку пріоритетність виконання всіх наявних заходів, виходячи з того: а) як швидко ці заходи забезпечать економію витрат і скорочення викидів вуглецю, б) наскільки ефективно вони будуть сприяти впровадженню наступних послідовних заходів.
  • Європейська комісія також повинна звернути увагу на роль систем регулювання в збалансуванні максимально скорочених втрат енергії, внутрішніх прибутків та залишкових енергетичних потреб будинків з майже нульовим споживанням енергії (nZEB).

Пов’язані матеріали