Danfoss ecoSmart™-appen

  • Översikt
Danfoss ecoSmart-appen

Danfoss ecoSmart fastställer verkningsgraden för VLT®- och VACON®-frekvensomriktare med variabelt varvtal enligt IEC 61800-9, som ersätter standarden SS-EN 50598-2.

Den ger följande fördelar:

  • Kontrollerar standardiserad förlustdata för Danfoss VLT- och VACON®-frekvensomriktare.
  • Fastställer verkningsgraden för den valda frekvensomriktaren i alla tillämpningsspecifika delbelastningspunkter vid drift.
  • Beräknar IE-verkningsgradsklass/IE-klass för en vald frekvensomriktare.
  • Beräknar IES-systemets verkningsgradsklass för ett system med motor och frekvensomriktare.
  • Genererar en rapport som innehåller förlustdata för delbelastning samt IE- eller IES-klass.
  • Exporterar delbelastningsdatapunkterna för användning i ytterligare beräkningar.
Ladda ned Danfoss ecoSmart™-app från iTunes Ladda ned Danfoss ecoSmart™-app från Google Play MyDrive® Suite
;