DSE FLEX är en kompakt undercentral som utformats för fjärrvärme med upp till tre kretsar, med möjlighet att kombinera moduler om fler kretsar behövs.

Högsta kapacitet avgörs av temperatur, tillåtet tryckfall och lokala föreskrifter. Värme 560 kW, tappvarmvatten 590 kW. Det är en exklusiv fjärrvärmelösning som är särskilt utformad för att uppfylla specifika behov och stränga krav. Endast tillgänglig på begäran.

Funktioner och fördelar

Undercentralens flexibla konstruktion sparar plats och gör installationen enkel. 

Lämplig för olika applikationer som värme, tappvarmvatten och andra vattenburna värmesystem. 

Passar för uppvärmning av flerfamiljshus, kommersiella byggnader och industribyggnader. 

Undercentralen är golvmonterad, väger förhållandevis lite och har en kompakt utformning så att den kan transporteras säkert och smidigt.

DSE Flex

Läs mer om DSE Flex på vår särskilda webbplats. 

Dokument

Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Filmer