Undercentraler

 • Översikt
 • Produktutbud
 • Verktyg och appar
 • Vanliga frågor

Våra stora undercentraler lämpar sig för nästan alla system för tappvarmvatten, värme och kyla och erbjuder också mycket hög komfort och driftprestanda. Systemen kan anpassas efter just dina krav. Det stora urvalet rekommenderade komponenter erbjuder också flera fördelar.

Att välja rätt undercentral för fjärrvärme är sunt förnuft av kommersiella skäl

Oavsett vilken typ av fjärrvärme- eller kylundercentral du behöver kan Danfoss hitta ett lämpligt alternativ i vårt heltäckande utbud av undercentraler och värmeöverföringslösningar.

Värmebehoven är individuella för varje fastighet och varenda fjärrvärmebolag har också egna tekniska anslutningskrav samtidigt som varje boende har personliga uppvärmningsvanor. Dessa kriterier påverkar valet av centraler för värmefördelning i bostäder och småstäder, men också i små och stora fjärrvärmenät.

Centralens storlek bestäms av värmebehovet i den lägenhet eller byggnad som ska värmas upp. Temperaturen och trycket hos den primära effekttillförseln avgör om en central är av en direkt eller indirekt typ.

Dessutom har många fjärrvärmenät särskilda tekniska anslutningskrav, något som kräver särskilda komponenter för regleringen. Till sist påverkar också antalet värmekretsar och deras typ, samt tappvarmvattensystemets form och funktion, vilken utrustning som behövs.

Danfoss erbjuder ett komplett utbud under- och lägenhetscentraler, allt från 15 kW upp till mer än 4 MW, för direkt eller indirekt drift med en eller flera värmekretsar och en eller flera värmekretsar samt varmvattenuppvärmning på den primära eller sekundära sidan. Detta kan ta formen av ett flödessystem, varmvattenberedare och kompletteras med antilegionellasystem.

Centralerna kan vara fördefinierade eller orderspecifika anpassade lösningar. Danfoss har utmärkta meriter och erfarenheter från små och stora värme- och fjärrvärmeprojekt. Kontakta oss gärna så kan vårt skickliga och rutinerade team hjälpa dig att välja och dimensionera rätt centraler för dina behov.

Funktioner och fördelar

Heltäckande sortiment undercentraler från en leverantör

Integrerade komponenter garanterar säker drift, ökad hållbarhet och minimerade livstidskostnader

Dra nytta av optimerad värmeöverföring och utmärkt prestanda vid systemreglering

DSE Flex: sparar plats och gör installationen enkel

En introduktion till DSE Flex och mer information om undercentralen som förenklar ditt jobb.

Produktutbud

 • Direktvärmesystem – Danfoss
  Direktvärmesystem

  Värmesystem med direktanslutna undercentraler används för decentraliserad produktion och distribution av tappvarmvatten från en central värmekälla.

 • Indirekta värmesystem – Danfoss
  Indirekta värmesystem

  Värmesystem med indirekt anslutna undercentraler i nät med låg till medelhög tilloppstemperatur och byggnader med små till måttliga kapacitetskrav.

 • Modulära eller platsspecifika indirekta system – Danfoss
  Modulära eller platsspecifika indirekta system

  Modulära eller platsspecifika indirekta undercentraler är lämpade för alla nät och byggnader med måttliga till höga kapacitetskrav.

Verktyg och appar

Vanliga frågor

Allmän information

Vilken information finns i instruktionen och handledningen för undercentralen?
 • tekniska data för centralen (stycklista, flödesdiagram, huvuddata, HEX-beräkning m.m.)
 • säkerhetsföreskrifter
 • driftsättningsnoteringar
 • servicekrav
 • information om transport, lyftning m.m.
 • certifikat
 • kontaktpersoner.
Var hittar jag garantin för undercentralen? Vilka betalningsvillkor gäller?

I försäljningsavtalet (se orderbekräftelsen) och/eller den officiella prislistan.

Vad innebär det att undercentralen är CE-märkt?

Det innebär att undercentralen uppfyller alla krav för produkter som säljs på den europeiska marknaden enligt relevanta EU-föreskrifter och EU-direktiv m.m.

Finns en prislista att tillgå?

Ja, kontakta din lokala Danfoss-leverantör för att få ett exemplar.

Vem ska jag ringa för att få en orderbekräftelse?

Ring den avdelning som handlägger beställningar i ditt land, lokal säljansvarig eller -avdelning.

Vilka certifikat finns för Danfoss undercentraler?

Försäkran om överensstämmelse enligt riktlinjerna i tryck-/maskindirektiven.

Kan Danfoss undercentraler levereras med andra typer av tillbehör, till exempel pannor, T&S HEX osv.?

Beroende på önskemål kan vi erbjuda ett visst begränsat utbud av standardprodukter. Kontakta din lokala Danfoss-leverantör för mer information.

Erbjuder Danfoss något programverktyg för val av undercentraler?

Ja, vi erbjuder våra kunder att använda Heat Selector.

Kontakta din lokala Danfoss-återförsäljare om du behöver hjälp med att dimensionera en undercentral.

Teknisk information

Vilken är den största undercentralskapacitet som Danfoss kan erbjuda?

Ungefär 10 MW från temperaturprogram, maximal dimension är DN 400.

Vilka är måtten för Danfoss undercentraler?

Se databladen för undercentralstyperna DSA, DSP och samtliga tappvarmvattenprodukter. Du kan också kontakta din lokala Danfoss-leverantör för att få en kalkyl för undercentralstyperna DSE, DSS och DSM. Om det gäller en löpande beställning kan du på begäran få ritningar.

Vilka typer av undercentraler för fjärrvärme och kyla kan Danfoss erbjuda?

Danfoss har ett komplett sortiment DHC-undercentraler. Danfoss undercentraler finns med fem basplattformar som kan uppdateras baserat på kundens behov och krav:

 • Danfoss DSA – den avancerade och kompakta undercentralen
 • Danfoss DSP-undercentral – den kompakta, förkonstruerade och prefabricerade överföringsenheten
 • Danfoss DSE-undercentraler – skräddarsydda för att passa kundens vanligaste behov och krav och där konfigurationen bygger på Danfoss rekommendationer
 • Danfoss DSS-undercentraler – skräddarsydda för att passa kundens vanligaste behov och krav och där konfigurationen bygger på Danfoss rekommendationer; det primära mediet är mättad ånga
 • Danfoss DSM-undercentraler – direkt skräddarsydda för att passa kundens vanligaste behov och krav och där konfigurationen bygger på Danfoss rekommendationer
Vilka medier kan användas med Danfoss undercentraler?

Cirkulationsvatten, dricksvatten, etylenglykolblandning och mättad ånga.

Kan jag planera för att färdigställa teknikrummet innan undercentralen levereras?

Ja, förutsatt att du har beställt en av våra standardiserade undercentraler med bestämda mått (se databladen för DSA, DSP och alla tappvarmvattenprodukter).

För undercentraler av typerna DSE, DSS och DSM, kontakta din lokala Danfoss-återförsäljare för mer information.

Vilka installationsvarianter finns för Danfoss undercentraler? Bur, ram, stående, väggmonterade osv.?

Det beror på kapacitet och storlek/vikt. Vägghängda undercentraler kan inte vara för stora. Vi rekommenderar att du läser om DSA-undercentralerna för att få veta mer om våra standardlösningar.

Kan undercentralen kombineras med automationsprodukter från en annan tillverkare?

Ja, det är möjligt, men rekommenderas inte.

Vilken typ av isolering kan Danfoss erbjuda?

Till exempel rörisolering med PU-skum, DH-dosor i PU-plast.

För standardversionerna av DSA-centralerna finns isolerande kåpor i EPP.

Vilka typer av pumpar används i undercentralen (tillverkare)?

Vanligt förekommande produkter från Grundfos, Wilo och Kolmeks. Andra leverantörer är möjliga i undantagsfall. Kontakta din lokala Danfoss-återförsäljare för mer information.

Hur väljer man passande tillbehör?

Se databladet eller kontakta din lokala Danfoss-återförsäljare.