Det uppkopplade ekosystemet

 • Översikt
 • Vanliga frågor
 • Kontakta oss

Utmaningen: vanliga missuppfattningar

Trots alla lovord från de som tidigt började använda den nya uppkopplade tekniken är andelen anslutna hushåll och mindre byggnader totalt sett fortfarande mycket låg. 

Många tror fortfarande att uppkopplade system är komplicerade, opålitliga och ineffektiva. Konceptet med driftskompatibilitet ses fortfarande som alldeles för komplext och många verkar också tro att stödet för installation och kundservicen fungerar dåligt.

Lösningen: ett unikt partnerskap

Danfoss samarbetar med Schneider Electric och Somfy därför att vi tycker det är på tiden att stora aktörer i branschen slår sig samman för att höja profilen för de uppkopplade systemen och leverera effektiva och kompatibla lösningar som förbättrar värdet för slutanvändarna. 
Vi samarbetar för att skapa ett ”ekosystem” med lösningar som ska öka användningen av uppkopplad teknik i mellanstora system och system för hushåll och förbättra komforten för alla – både i hemmet och på arbetsplatsen.

Över 300 år av expertis

Genom att kombinera våra sammanlagt över 300 år av erfarenheter från branschen vill vi omdefiniera framtiden för uppkopplade system och aktivt främja energieffektivitet, säkerhet och komfort.

Ett stort globalt nätverk av utbildade installatörer med lokala resurser för service och support

Vi har utvecklat ett nätverk med över 300 000 pålitliga och kompetenta installatörer världen över. Våra partners – Schneider Electric EcoXperts, Somfy Experts och Danfoss – erbjuder den expertis som krävs för att fortsätta bygga, utveckla och etablera uppkopplade system som en pålitlig lösning.
Upptäck vårt nätverk

Tre ledare går samman för att främja användningen av uppkopplade system

Vårt engagemang

Sömlös och enkel integrering

Genom att anpassa våra strategier för ökad användning av uppkopplad teknik säkerställer vi utvecklingen av ett öppet ekosystem, vilket gör att styrlösningarna för våra produkter är sömlöst driftskompatibla lokalt eller via molnet genom ett API-gränssnitt. 

Beprövade produkter

Konceptet med uppkopplade system är endast intressant för kunderna om våra värdeerbjudanden uppfyller deras förväntningar. Därför är vi engagerade och jobbar med våra kunder och partners för att utvärdera och tillsammans utveckla skräddarsydda lösningar för utvalda segment. 
Vi har testat, validerat och dokumenterat lösningar som våra expertinstallatörer och systemintegratörer är utbildade för att använda, installera och serva.

Vanliga frågor

Allmänna frågor

Nej, det är ett partnerskap.

Nej, det är det inte.

Vi startar med 3 företag men målet är att välkomna fler partners genom en stegvis utveckling.

Vi anpassar vår strategi för teknikutveckling och anslutningsbarhet för att säkra vårt öppna ekosystem:

 • API tillgängliggörs för att koppla samman alla appar
 • Produkten kan ansluta till styrenheter från andra tillverkare
 • Färdplanerna för teknik och anslutningsbarhet har samma mål

Vi utvecklar och lanserar användarcase för utvalda undersegment och geografiska områden
med enkel och sömlös integration av våra applikationer för att skapa ett
påtagligt mervärde för både installatörer och slutanvändare.

Vi arbetar aktivt för att öka uppmärksamheten kring mervärdet hos anslutna lösningar i bostäder, mellanstora kommersiella byggnader och hotell för att optimera effektiviteten samt öka komforten och säkerheten. Vi har gemensamma evenemang och kommunikationskanaler och strävar också efter att påverka myndigheter och relevanta organ.

Vi väljer ut användarcase (segment, geografiska områden) där Danfoss, SE och Somfy kompletterar varandras erbjudanden och skapar mervärde för
kunderna.

Somfy har identifierat öppenheten som en prioriterad fråga, för att underlätta för kunder och konsumenter och främja utvecklingen av det uppkopplade hemmet. Lanseringen av IO-Homecontrol år 2008 tillsammans med Velux är ett exempel på företagets strävan efter interoperabilitet med tillämpningar från andra aktörer.

På IFA 2017 lanserade Somfy programmet ”So Open with Somfy” som presenterar de olika anslutningslösningarna de jobbar på: Open Platform, Open Protocols, Open Ecosystems, Open API ... Dessa partnerskap är: Vanliga frågor om uppkopplade system tillhör Schneider Electric, Somfy och Danfoss och gäller till större delen ”teknisk kompatibilitet” och är inte exklusiva (exempel inom uppvärmning: Atlantic, Thermor, Hitachi, De Dietrich, ...). 

Målet är att göra livet lättare för våra kunder och konsumenter som ofta har utrustning från flera olika tillverkare. De letar efter uppkopplade och lättanvända lösningar som går att kombinera.

Syftet med partnerskapet som Somfy lanserar idag med Schneider och Danfoss är att ta utvecklingen ännu längre och skapa något mer än interoperabilitet:

 • genom att arbeta med flera olika användarcase som våra kunder och konsumenter på våra olika marknader och i de olika geografiska områdena kan relatera till
 • genom att driva på utvecklingen framåt även med våra gemensamma kunder och våra respektive etablerade marknader
 • genom att lansera verktyg för teknisk support, säljstöd, marknadsföring och kommunikation.

Nej. Partnerskapet kompletterar utvecklingen och utrullningen av de uppkopplade plattformarna för respektive företag. Det betyder alltså att Schneider Electric Wiser, Somfy TaHoma och Danfoss smarta värmeprodukter kommer att vidareutvecklas enligt företagens egna färdplaner, vilket innefattar strategier för flera olika tillämpningar, och lanseras i företagens respektive kanaler.

 • Att vara i fas med filosofin och målsättningen som ligger till grund för det uppkopplade ekosystemet
 • Att ta med sitt ledarskap inom kompletterande tillämpningar i partnerskapet
 • Att anpassa sin företagsstrategi när det gäller teknikutveckling och anslutningsbarhet för att säkra utvecklingen av det öppna ekosystemet
 • Att samarbeta kring utvalda segment och marknader för att utveckla kvalificerade användarcase
 • Att utbilda och uppmuntra sitt installatörsnätverk i att stödja och installera multitillämpningslösningarna

Kommersiella frågor

Inget kommer att förändras – produkter från olika parter säljs under deras respektive varumärke. Det kommer inte att finnas några gemensamma varumärken.

Det varierar från produkt till produkt. Vi definierar marknaden för lösningarna från fall till fall. Men det vanligaste tillvägagångssättet är att vi fastställer hur lösningen ska användas och sedan levererar företagen produkterna genom sina respektive kanaler.

Tekniska frågor

Det finns inget universellt svar på den frågan. Det beror på användarcaset, men i korthet kan man säga att det kan göras genom integrering på gränsnivå (styrenhetsnivå) eller genom datadelning i molnet via API. Målet är definitivt att skapa en sömlös och enkel integration som gör lösningen effektivare och lättare att börja använda.

Vi delar enbart tekniska data via API, ingen personlig information.

Frågor om användarcase

Vi väljer ett undersegment (t.ex. hotell med mellanhög till hög standard, flerfamiljshus etc.) och ett geografiskt område där kombinationen av våra lösningar ger ett påtagligt mervärde för kunden och för våra installatörer. För varje utvalt case utvecklar och lanserar vi en testad, validerad och dokumenterad lösning. Installatörer och systemintegratörer är utbildade i att driftsätta och stödja denna kombinerade lösning.

 • Hotell med helt integrerad styrning av rumskomfort, med huvudfokus i Asien/Stillahavsregionen
 • Smarta lösningar för bostadshus med hög standard, med klassens bästa styrningstillämpningar kombinerade i ett smidigt integrerat system, med huvudfokus i Europa
 • Nybyggnationer och omfattande renoveringar/uppgraderingar i bostadshus som ska installera husets första smarta elpanel, med huvudfokus i Europa

De är nu i Proof of Concept-stadiet, och tillgång till resultaten bekräftas längre fram.

Vi jobbar fortfarande på den geografiska utvärderingen för användarcasen. För hotellcaset fokuserar vi på Asien-/Stillahavsregionen, för de smarta bostadslösningarna (inklusive den smarta elpanelen) fokuserar vi på Europa. Vi är inte redo att kommunicera exakt vilka länder vi siktar på i det här skedet.

Vi utgår ifrån de huvudsakliga problemområdena för våra kunder och i våra segment. För att skapa sömlös integrering mellan tillämpningar i vårt uppkopplade system definierar vi användarcase som har verklig mervärdespotential både för våra installatörer och för kunderna. Sedan tar vi fram Proof of Concept och testar lösningen med utvalda kunder. Om mervärdet för våra kunder bekräftas lanserar vi sedan utvecklingen av integreringen i lösningen.

Ja, vi har flera segment där vi tror att vi kan erbjuda mervärde genom att kombinera vissa delar av våra lösningar, men vi är fortfarande i utvärderingsstadiet, så det är för tidigt att gå ut med den informationen.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer.