Heltäckande Danfoss-portfölj med ventiler och rörkomponenter klara för R454C, R455A och R1234yf

fredag 30 oktober 2020

Hela Danfoss-portföljen av kylkomponenter är nu godkänd för tre A2L-köldmedier med ultralåga GWP-värden: R454C, R455A och R1234yf. Detta kompletterar den föregående kvalificeringen av T2/TE-expansionsventilerna i juli 2020.

Som svar på efterfrågan från våra kunder som vill använda A2L med ultralåga GWP-värden som alternativ till R404A och R134a har vi uppgraderat våra välkända och tillförlitliga kylkomponenter.

En utförlig kvalificeringsprocess har genomförts eftersom dessa köldmedier med ultralåga GWP-värden är svagt brandfarliga – de är ASHRAE-klassade som A2L och för dem gäller därför ytterligare säkerhetskrav. Kyltekniker kan nu på ett säkert sätt arbeta med Danfoss-produkter, som exempelvis den populära T2-expansionsventilen, EVRv2-magnetventilen, DML-torkfiltret, SGP-synglaset, GBC-kulventilen och många fler.

Danfoss erbjuder nu en utökad portfölj som bland annat omfattar produktkoder med flare-anslutningar (t.ex. TE2, TE5) samt A2L-specifika versioner av helelektriska komponenter – som exempelvis ett dedikerat tryckvaktsområde som förhindrar antändning.

”När våra kunder överväger att använda alternativ med låga GWP-värden kan de vända sig till oss för att skaffa alla komponenter de behöver för ett fantastiskt jobb”, säger Gustavo Fernandez, Danfoss Product Management Director för Line Components. ”Vi tror inte att det bara finns ett enda framtidssäkrat köldmedium, så därför har vi valt ut de köldmedier som vi tror är hållbara på lång sikt och har utvecklat vår produktportfölj för att täcka dessa köldmedier.”

För att få åtkomst till listan över komponenter som är godkända för användning med R454C, R455A och R1234yf eller andra köldmedier samt för att få hjälp med produktval kan du ladda ned vår programvara Coolselector®2 på coolselector.danfoss.com.

;