Danfoss presenterar det revolutionerande Smart Sensors och kommunikationsverktyget Edix™

den 31 mars 2021

Med helt nya Danfoss Smart Sensors™ får nu OEM-företag och kunder innovativa design-in‑funktioner för vattenpumpar och luftkompressorer – exempelvis omedelbar finjustering, programmering och diagnostikfunktioner. Och allt detta via ett snabbt, enkelt och intuitivt webbaserat användargränssnitt.

Danfoss Smart Sensors™ är en digital och anpassningsbar elektronikplattform som gör det möjligt för dig att använda nya programmerbara funktioner när vi utvecklar och integrerar nya givare för din tillämpning. Detta har potential att avsevärt korta ner utvecklingstiden under design-in-fasen, minimera applikationens stilleståndstid och samtidigt göra det möjligt för dig att tillgå tillförlitlig givardiagnostik på plats. En annan ny funktion i fokus är ett innovativt sätt för oss att erbjuda dig snabb och effektiv teknisk fjärrsupport oavsett när du behöver det.

Givarlösningen är byggd på den välbeprövade och robusta trycktransmittern DST P140 som är specialkonstruerad för vattentillämpningar, och på den nya trycktransmittern DST P300. Ett kommunikationsprotokoll av typen One-Wire-Interface (OWI) ger enkel tillgång till givarens hjärna via givarens elektriska anslutning – för att tala med givaren.

Och det är här som Edix™ Smart Sensor-verktyget kommer in i bilden. Detta verktyg som motsvarar en tändsticksask i storlek hanterar kommunikationsprotokollet och öppnar upp för läs- och skrivmöjligheter via den trådlösa och intuitiva Edix™ Smart Sensor-webbappen. Detta innebär att du kan använda praktiskt taget vilken enhet som helst som har ett webbgränssnitt som användargränssnitt.

”Med kommunikationsverktyget Edix™ får du nu relevanta läs- och skrivfunktioner. Det gör att OEM-företag och kunder avsevärt kan korta ner verksamhetskritisk utvecklingstid med snabb givaranpassning efter nya användningsbehov – vilket garanterar felfri tryckhantering vid konstruktion av booster-pumpsystem och liknande tillämpningar för vattenhantering”, säger Senior Business Development Manager Dennis B. Carstensen.

Korta ner veckor till timmar med smart design-in

Den nya digitala smarta givarplattformen är utformad för att avsevärt optimera och underlätta din konstruktionsprocess genom att de faktiskt kortar ner veckor till timmar. Det har faktiskt aldrig varit enklare att skapa en specialutformad givarlösning. Nu kan vi lägga tidsödande prototypvågor bakom oss. Med Edix™ Smart Sensor-verktyget kan du omedelbart anpassa, finjustera och få mer omfattande givardata under design-in-fasen och testfasen – vilket förstärker din verksamhet med en rad nya smarta fördelar:

 • Kortare utvecklingstid
  Snabb anpassning av givare efter nya tillämpningsbehov
 • Enhetens skick
  Enhetens skick kan utvärderas utan demontering av givaren
 • Kvalificerings-/frigöringsprocess
  Förbättrad tid-till-marknaden och framgång
 • Finjustering
  Konfigurera grundinställningar för att hitta optimal konfiguration innan givarparametrarna fastställs för volymköp
 • Fjärrsupport
  Gör det möjligt för oss att erbjuda dig global tillgång till teknisk fjärrsupport genom att använda de nya nedladdnings- och uppladdningsfunktionerna för givardata och filhantering – under design-in-fasen

En massa andra smarta funktioner kommer att läggas till Danfoss Smart Sensors™-plattformen efter hand, exempelvis är givarprogrammerbarhet och avancerad diagnostik redan på gång.

Besök Danfoss webbplats SmartSensors.danfoss.com för att läsa mer om Danfoss Smart Sensors™.

Fler funktioner hos Danfoss Smart Sensors™ inkluderar:

 • Svarstidsinställning (givareffekt, egenskaper)
 • Justering av givarförskjutning av
 • Justering av givarförstärkning/tryckområde
 • Justering av givareffekt (Noll och FS)
 • Nivåjustering av clipping-/clamping-effekt
 • Diagnostik: nivåinställning för felsignal
 • Nedladdning och uppladdning av givardata/givarinställningar
 • Avläsning av trycksignal (one-shot)