Europas byggnader: Vad kan vi göra för att spara mer energi?

söndag 31 januari 2021

I befintliga byggnader används den mesta av energin för att upprätthålla rätt temperatur och luftkvalitet inuti byggnaden. Sammantaget kallas det för ”tekniska byggsystem”. Värme-, kyl- och ventilationssystem är de viktigaste faktorerna som påverkar byggnadens energiförbrukning. När dessa system inte är korrekt inställda eller inte fungerar effektivt krävs ännu mer energi - vilket leder till högre räkningar och ökade koldioxidutsläpp.

Siffrorna är häpnadsväckande:

  • 30% av EU:s totala energiförbrukning används för att värma och kyla våra byggnader.
  • 70% av ett genomsnittligt hushålls energiräkning spenderas på uppvärmning och kylning.
  • 240 miljarder Euro spenderas av EU-medborgarna på yta- och vattenuppvärmning per år.

Och ändå... kämpar 1 av 10 personer i EU för att hålla sina hem varma.

 

Danfoss erbjuder värmelösningar för mer energieffektiva byggnader

Förändring behöver inte vara dyrt

Enkla förbättringar kan hjälpa till att sänka kostnaderna, minska energispillet och göra våra byggnader friskare, bekvämare och mer produktiva.

Det finns tekniker tillgängliga som har visat sig effektivisera våra byggnader och systemen inom dem, men teknikerna saknas fortfarande i de flesta byggnader. Dessa tekniker är som byggnadens centrala nervsystem och är alla sammankopplade med varandra. De hanterar uppvärmning, kylning och ventilation och kontrollerar allt som händer i en byggnad när det gäller dess miljö - inklusive hur mycket energi som används.

Optimering av tekniska byggsystem gör inte bara byggnadsmiljöer mer effektiva, utan gör det möjligt för brukare att bättre förstå sin miljö - hantera deras energianvändning proaktivt samt upprätthålla en hälsosam, bekväm och produktiv levnadsmiljö, anpassad efter deras önskemål.

Enkla lösningar, snabba resultat

Det finns inga orimliga hinder som hindrar oss från att agera snabbt. Kostnaderna för de här teknikerna är låga och de kan enkelt eftermonteras i byggnader. Samtidigt ska vi komma ihåg att energi- och kostnadsbesparingsfördelarna kan vara anmärkningsvärda.

Det är dags att utforska möjligheterna bakom betong, glas och stål för att skapa enorma besparingar, fler jobb och bättre ställen att bo på.

I en omfattande rapport har energikonsultföretaget Ecofys tagit upp utmaningarna på EU-nivå. Rapporten är den första i sitt slag som kvantifierar energibesparingspotentialen som kan uppnås genom ombyggnad och optimering av dessa system.

Den enorma förbättringen av energieffektiviteten kan realiseras med enkla och innovativa åtgärder som har en mycket kort återbetalningstid. Rumsuppvärmningskontroller, lösningar för balansering av varmvatten, luftkonditionering och ventilationsreglering är alla en del av lösningar som passar bostäder, kommersiella och offentliga byggnader.

Här är några av de siffror som betonar vikten av att minska energiavfallet och skapa välbefinnande för miljontals européer.

Den bästa tiden att börja är nu
En tydlig drivkraft för förändring kommer också från EU:s direktiv om energiprestanda för byggnader (EPBD, utfärdat första gången 2010, uppdaterat 2016 och reviderat 2018) vilket påskyndar optimeringen av tekniska byggsystem. Med fullständig avkolning av våra byggnader som krävs av EU:s övergång till en koldioxidsnål ekonomi 2050 finns det ett tydligt behov av att modernisera befintligt byggnadsbestånd.

Det är emellertid inte bara lagkraven att fastställa starkare långsiktiga strategier som kommer att vara drivkraften bakom energieffektivitetslösningarna. Efter alla fördelarna med att ompröva vårt tillvägagångssätt för byggnadseffektivitet som energi och kostnadsbesparingar och sänka koldioxidutsläppen, för att bara nämna några, kan vi skörda alla: konsumenter, fastighetsägare, ingenjörer och konsulter, städer och kommuner.

Relaterade artiklar

IoT-värmelösningar för framtiden
Digitalisering har redan förändrat vårt sätt att konsumera och optimera energianvändningen men potentialen är mycket större tack vare den enorma mängden data som kommer att samlas in från IoT-trådlösa sensorer (Internet of Things) och AI (artificiell intelligens).
Börja idag: Din guide till ett smartare och hållbart liv
Enligt Eurostat uppgår EU:s genomsnittliga utsläpp av koldioxid per capita till mer än 7 ton per år. Även om Europeiska kommissionens långsiktiga strategi 2050 innehåller krav och riktlinjer som riktar sig till statliga och företagsenheter, finns det också många steg som vi kan göra på individnivå.
;