Aplikácie

  • Prehľad
  • Interiér
  • Pozemné plochy
  • Ohrev potrubí
  • Strecha
  • Asfalt
  • Športoviská
  • Chladiarne
  • Teplá úžitková voda

Interiér

DEVI Systémy podlahového vykurovania v interiéry

Všetko teplo sa pohybuje smerom – kde je chladnejšie, spravidla to je smerom nahor! Táto skutočnosť vysvetľuje, prečo podlahový vykurovací systém poskytuje komfortnejšie teplo ako alternatívny radiátorový systém. Radiátorový systém spôsobuje cirkuláciu vzduchu až do výšky hlavy a stropu prúdením. Studený vzduch sa tak vráti smerom dole k našim nohám a tento proces sa opakuje. Podlahový vykurovací systém DEVI na druhej strane poskytuje príjemné teplo pre naše nohy, telo aj hlavu.

Podlahový vykurovací systém DEVI zabezpečuje komfortná teplotu miestnosti, či už je to doma, v kancelárii, v dielni, športovej hale alebo prakticky všade tam, kde sa požaduje príjemné teplo. Rovnako dôležitá je aj skutočnosť, že vykurovací systém DEVI možno inštalovať pre všetky typy podláh, nezávisle od toho, či sa jedná o nové betónové, či drevené podlahy alebo o renovované podlahy.

Podlahový vykurovací systém DEVI má dlhú životnosť. Prakticky povedané, vykurovacie káble a rohože DEVI vydržia bez potreby údržby tak dlho ako dom, v ktorom sú inštalované!

Typickými aplikáciami podlahových vykurovacích systémov sú kúpeľne, kuchyne, spálne, kancelárie alebo kdekoľvek sa vyžaduje príjemné teplo, s rôznym typom konštrukcií podlahy.

Podlahové vykurovacie systémy DEVI pozostávajú z vykurovacích káblov a rohoží DEVI, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálneho komfortu s najmenším možným množstvom energie.

 

Odporúčania pre podlahový vykurovací systém DEVI

Hlavným účelom podlahového vykurovacieho systému DEVI je poskytnúť komfortnú teplotu vzduchu a podlahy v miestnosti:

• Hotels & Commercial buildings
• Multifamily houses - Flats and apartments
• Marine and transport
• One family house

 Návod na použitie: DEVI podlahové vykurovacie systémy v interiéroch manual:
V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie káblových podlahových vykurovacích systémov vo vnútornom prostredí. Obsahuje návod na umiestnenie vykurovacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.

Pozemné plochy

Systém topenia ľadu a snehu DEVI na vonkajších pozemných plochách

V posledných rokoch bolo publikovaných veľa príbehov o finančných stratách, ale tiež stratách na ľudských životoch spôsobených drsným zimným počasím. Predovšetkým sa tu jedná o škody na majetku, zvýšené náklady na údržbu, poistné plnenia, menšia produktivita, spôsobené zranenia osôb a ešte horšie. Inštalácia DEVI systému ochrany vonkajších plôch pred ľadom a zamrznutím zabezpečí trvalé riešenie problémov, spôsobených mrazivým počasím. Hlavným účelom systému je ochrániť vonkajšie plochy pred ľadom a zamrznutím.

Najčastejšími aplikáciami systému DEVI topenia ľadu a snehu na pozemnej ploche sú parkovacie plochy pri bytových domoch, príjazdové cesty, chodníky, vonkajšie schody, nakladacie plošiny, rampy (príjazdy / výjazdy), mosty a odvodňovacie plochy.

Použitím vyhrievacích káblov a rohoží DEVI, riadených elektronickými termostatmi so snímačmi vlhkosti môžete ekonomicky efektívne chrániť veľké plochy ako parkovacie priestory, rampy alebo prístupy pre chodcov do budov, čo vám poskytne pohodlie a bezpečnosť, pričom sa ušetrí veľa namáhavej a časovo náročnej ručnej práce.

Systém topenia ľadu a snehu na pozemných plochách DEVI pozostáva z vyhrievacích káblov DEVI, termostatov a montážneho príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom energie.

 

Odporúčania pre systém rozmrazovania ľadu a snehu na pozemných plochách DEVI

Hlavným účelom systému DEVI pred ľadom a snehom na pozemných plochách je roztopiť a odstrániť sneh a ľad z pozemných plôch:

• Hotels & Commercial buildings
• One family houses
• Airports and heliports
• Agricultural buildings 

Systém topenia ľadu a snehu na pozemných plochách DEVI je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečnosť pre ľudí, vozidlá a bezpečnosť budov prostredníctvom bezpečnej chôdze a jazdy v zime a bezpečnosti v zmysle menšieho poškodenia budov.

Návod na použitie: Systém topenia ľadu a snehu na vonkajších pozemných plochách DEVI

V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie systému na topenie ľadu a snehu v aplikáciách na vonkajších pozemných plochách. Obsahuje návod na usporiadanie vyhrievacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.

Ohrev potrubí

Riešenia pre ohrev potrubí

Systémy na dodávku kvapalín ako vodovodné potrubia, ktoré dodávajú vodu, sú najviac závislé na teplote určitej rúry a stave rúry pre kvalitu dodávky vody, ktorá vyžaduje určité spoľahlivé riešenia.

Vodovodné a kanalizačné rúry sú dôležité časti každej budovy; akákoľvek porucha môže byť veľmi nepríjemná a nákladná na opravu. Vďaka riešeniam spoločnosti DEVI pre ohrev potrubí sa môžete jednoducho vyhnúť neočakávaným škodám spôsobeným mrazmi počas zimných období.

Systémy na ochranu proti mrazu sa inštalujú tam, kde je potrebné chrániť vodovodné a kanalizačné potrubia pred zamrznutím a poškodením ľadom. Systémy na udržiavanie teploty zabezpečujú, aby sa teplota rúry s teplou vodou alebo kvapalinou udržiavala na požadovanej úrovni.

 

Avšak, okrem hlavných účelov sa dá vidieť veľa výhod, ktoré plynú z používania ohrevu potrubí, ako:

Nezamŕzajúce rúry
Konštantný prietok v rúrach
Zmenšenie hĺbky pre podzemné rúry
Žiadne náklady na opravu po tuhej zime
Žiadne tuhnutie výrobkov obsahujúcich tuky v potrubných systémoch
Efektívna dodávka teplej vody
Systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a inštalačného príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú, aby sa dosiahli optimálne výsledky s minimálnou možnou spotrebou energie.

Odporúčania pre inštaláciu ohrevu potrubí od spoločnosti DEVI

Ohrev potrubí sa odporúča na udržiavanie určitej teploty kvapaliny:

Multi-family buildings
One family houses - for external isolation
Agricultural buildings
Hotels & Commercial buildings
Industrial
Verejné budovy s podzemnými garážami
Supermarkety
Sanitárne potrubia
Vodné nádrže odolné voči zamrznutiu
Tuková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
Verejné vodovody - potrubia s teplou/studenou vodou
Systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI sa môžu používať na vnútornej alebo vonkajšej strane rúr vo vnútornom ako aj vonkajšom prostredí a pre nadzemné ako aj podzemné potrubia.

Systémy pre ohrev potrubí by sa mali nainštalovať v skorej fáze výstavby. Zaistí to bezpečnosť a predíde rizikám škôd spôsobených ľadom.

DEVIpipeheat 10/ECpipeheat 10 V2 NESMIE byť použitý na vnútornú inštaláciu v rúrach určených na pitnú vodu!


Applikačná príručka: Ochrana pred mrazom

Tento návrhový sprievodca predstavuje odporúčania spoločnosti DEVI pre návrh a inštaláciu mrazuvzdornej ochrany potrubí. Poskytuje usmernenie pre usporiadanie vykurovacieho kábla, elektrické údaje a konfigurácie systému.

Strecha

DEVI systém ochrany striech pred zamrznutím

Systém ochrany striech a strešných žľabov možno použiť prakticky pre všetky typy konštrukcií striech na zabránenie zhromažďovania vody v strešných žľaboch a na zamedzenie škôd na stavbách zamrznutím fasád a striech.

Systém DEVI by sa mal inštalovať pozdĺž okraja strechy alebo tam, kde je nebezpečenstvo vytvárania ľadu a snehu. Poškodeniu strešných žľabov a zvodov môže sa dá predísť účinným a voľným odtokom vody z topiaceho sa snehu a ľadu, čo je dôkazom úspešnej prevádzky systému DEVI.

Elektronické termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom energie. Tieto výsledky sa dosahujú veľmi presnými meraniami snímačmi poveternostných parametrov a termostatmi s automatickou dvojpolohovou reguláciou vyhrievania v správnom čase.

Typické aplikácie sú strešné konštrukcie, strešné žľaby, strešné zvody, ploché strechy a údolné žľaby.

DEVI systém ochrany striech a odkvapových systémov pred ľadom a snehom pozostáva z vyhrievacích káblov, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

Odporúčania pre systém protimrazovej ochrany striech DEVI
Hlavným účelom systému DEVI je roztopiť a odstrániť sneh a ľad zo striech, odkvapových systémov, vikierov iných exponovaných miest v exteriéri:

• Hotels & Commercial buildings
• One family house
• Airports and heliports

DEVI systém ochrany striech a strešných odkvapovov má za úlohu ochrániť ľudí, autá na komunikáciách popri budovách a tým umožňuje bezpečné komunikácie pre chodcov aj vodičov počas zimy a taktiež znižuje náklady na opravy a údržbu budov./facility management/

Návod na použitie: Systém protimrazovej ochrany striech
V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie systémov protimrazovej ochrany striech. Obsahuje návod na usporiadanie vyhrievacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.

Asfalt

Systém ochrany pred ľadom a snehom DEVI na vonkajších asfaltových plochách

V posledných rokoch bolo publikovaných veľa nových príbehov o následkoch, o finančných škodách - spôsobených drsným zimným počasím. Poškodenie majetku, väčšie náklady na údržbu, menšia produktivita, väčšie poistné, zranenia osôb a ešte horšie. Inštalácia systému DEVI na ochranu vonkajších plôch pred ľadom a snehom zabezpečí trvalé riešenie problémov, spôsobených studeným počasím. Hlavným účelom systému je roztopiť a odstrániť sneh a ľad z chodníkov, ciest, rámp a iných vonkajších plôch.

Séria DEVIasphalt™ zavádza úplne nové štandardy pre použitie vysoko výkonných káblov na roztápanie ľadu a snehu na vonkajších asfaltových plochách.

DEVI odporúča káble a rohože DEVIasphalt™ na inštalácie vo vonkajších asfaltových plochách, pretože sú krátkodobo odolné aj pri teplotách do 240 °C. Pre tento typ káblov a rohoží nie je potrebné pieskové lôžko nad káblom. Týmto skrátite čas a náklady na inštaláciu. Aby sa zabránilo poškodeniu káblov, nemali by sa používať ťažké stroje (valce alebo stroje na kladenie asfaltu). Asfaltová vrstva nad úrovňou vyhrievacích káblov DEVIasphalt™ by mala mať hrúbku minimálne 5 cm.

Pred a po položení asfaltovej vrstvy by sa malo zabezpečiť odborné premeranie kábla a izolačného odporu.

Systém ochrany asfaltových plôch DEVI pozostáva z vyhrievacích káblov DEVIasphalt™, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom spotrebovanej energie.


Odporúčania pre systém topenia ľadu a snehu na asfaltových plochách DEVI

Hlavným účelom systému ochrany vonkajších plôch DEVI je zabezpečiť, aby sa na chodníkoch, cestách, rampách, či iných vonkajších asfaltových plochách nemohol hromadiť sneh alebo ľad:

• Hotels & Commercial buildings
• Airports and heliports
• Roads

Systém topenia ľadu a snehu na asfaltových plochách DEVI sa inštaluje priamo do asfaltu a zabezpečuje okamžitú ochranu voči padajúcemu snehu a tvorbe ľadu.

Návod na použitie: Systém ochrany vonkajších asfaltových plôch pred ľadom a snehom DEVI

V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie systému na topenie ľadu a snehu v aplikáciách na vonkajších asfaltových plochách. Obsahuje návod na usporiadanie vyhrievacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.

Športoviská

Prečo štadióny potrebujú elektrické kúrenie?

Najmodernejšie športové arény sú polyfunkčné budovy, v ktorých sa môžu konať športové hry a podujatia bez ohľadu na poveternostné podmienky a počet návštevníkov. Najväčšia výzva je udržiavať perfektné podmienky na ihrisku počas všetkých zápasov, za drsných poveternostných podmienok a v niektorých prípadoch aj počas iných podujatí, ktoré sa na ihrisku konajú.

Či už položené alebo zapustené, pripojené k dostupnému elektrickému napájaniu a používané, keď na ihrisku nie sú žiadni hráči, riešenia elektrického kúrenia od spoločnosti DEVI poskytujú viac ako len ochranu proti mrazu.

Elektrický ohrev športoviska je v mnohých prípadoch viacúčelové riešenie pre štadióny. Také energeticky efektívne riešenie zabraňuje tomu, aby mráz a sneh počas zimného obdobia mali nepriaznivý účinok na ihrisko. Vyhrievanie štadióna slúži ako stimulátor rastu a obnovy prírodnej trávy. Všetko toto zabezpečí lepšie ihrisko, ktorý môže predĺžiť hernú sezónu bez ohľadu na ročné obdobie alebo danú lokalitu.

Hlavný dôvod pre používanie elektrického kúrenia je jednoduchosť a bezproblémovosť systému v porovnaní s ostatnými riešeniami, kde je potrebné viac mechanických zariadení na dobré zabezpečenie funkcií systému, spolu s rizikom poruchy funkcie dôsledkom poveternostných podmienok.


Rozmrazovacie systémy DEVI pre športové ihriská pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg ™ a inštalačného príslušenstva.

Termostaty DEVIreg ™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s čo najmenším množstvom energie.

Odporúčania pre DEVI Odmrazovacie systémy pre športové ihriská

Jednou z hlavných úloh športových vykurovacích systémov je rozmrazovanie ihriska len pre individuálnu futbalovú hru alebo podporu min +1 ° C na povrchu:

• Sport fields

Odmrazovacie systémy spoločnosti DEVI sa môžu používať na prírodnom a umelom športovom poli, aby sa zabránilo tvorbe snehu a ľadu na povrchu ihriska.

Aplikačná príručka: Umelé a prírodné trávne porasty
Tento návrhový sprievodca obsahuje odporúčania DEVI pre návrh a inštaláciu systémov topenia ľadu a snehu pre aplikácie na vykurovanie športových polí. Poskytuje usmernenie pre umiestnenie vykurovacích káblov, elektrické údaje a konfigurácie systému.

Chladiarne

Ochranné systémy chladiarní, chladiacich boxov a ľadových plôch DEVI
 
V chladiarňach, na zimných štadiónoch atď., kde sa teplota vždy pohybuje v rozsahu od –20 do –30 °C, uniká chlad aj v prípadoch správnej izolácie podlahy. To znamená, že materiály, ktoré sú v kontakte s pôdou, ako základy a podlahové plochy absorbujú chlad a pôda zamrzne. Voda, ktorú zem absorbuje zväčší pri skupenskej zmene na ľad svoj objem a môže tak spôsobiť v dôsledku erózie mrazom značné škody.

Okrem toho sa v priestoroch s možnosťou styku veľmi studeného suchého vzduchu s teplým vlhkým vzduchom môže v dôsledku kondenzácie vodných pár v teplom vzduchu vyzrážať na studenom povrchu voda a zmeniť sa na ľad. Ľad môže spôsobiť neželané zamrznutie prvkov ako sú dvere / brány chladiarne alebo rámy dverí a tým poškodiť konštrukciu a tesnenia dverí, . zabrániť tesnému zatváraniu dverí a tým zväčšiť spotrebu energie na chladenie atď.

Ďalším problémom, ktorý vzniká v odvodňovacom systéme chladiaceho zariadenia je zamrznutie kondenzátu a neschopnosť voľného prúdenia vody.

DEVI ponúka spoľahlivé a energeticky hospodárne vyhrievacie systémy na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a zabezpečenie protimrazovej ochrany odvodňovacích kanálov dverí a protipožiarneho potrubia.

Systémy na zabránenie vydutiu podlahy mrazom DEVI pozostávajú z vyhrievacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom energie.


Odporúčania pre systém zabránenia vydutiu podlahy mrazom DEVI 

Systém na zabránenie nadvihnutiu podlahy mrazom je potrebný na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a na zabezpečenie protimrazovej ochrany odvodňovacích kanálov dverí a protipožiarneho potrubia:

• Hotels & Commercial buildings
• Industrial
• Supermarkety
• Chladené miestnosti

Systémy na zabránenie vydutiu podlahy mrazom by sa mali používať na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a na zabezpečenie protimrazovej ochrany odvodňovacích kanálov dverí a protipožiarneho potrubia.

Návod na použitie: Chladiarne   
V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie systémov na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a protimrazovej ochrany dverí chladených miestností, odvodňovacích kanálov a protipožiarnych postrekovačov a potrubia. Obsahuje návod na umiestnenie vyhrievacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.

Teplá úžitková voda

DEVI riešenie pre teplú úžitkovú vodu (DHW)


Prístup k teplej úžitkovej vode je v súčasnosti zrejmý štandard v bytovkách. Máme k dispozícii teplú vodu kdekoľvek a kedykoľvek treba – a pokiaľ možno okamžite. Najnovšie stavebné predpisy (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 a CIBSE TM13) vyžadujú, aby systémy pre dodávku teplej úžitkovej vody zabezpečili to najlepšie pohodlie a účinnosť ako aj opatrenia na ochranu proti baktériám legionely. To znamená, že každý centralizovaný systém dodávky vody by mal byť chránený proti baktériám legionely nielen pomocou efektívnej filtrácie a dezinfekcie, ale aj udržiavaním teploty vody v rámci regulačných limitov stanovených v pláne riadenia rizík pre baktérie legionely.

Elektrický ohrievací systém pre teplú úžitkovú vodu od spoločnosti DEVI udržiava dodávku vody na požadovanej teplotnej úrovni a zabezpečuje primeranú dezinfekciu pre potlačenie baktérií legionely.

Okrem toho, systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI zabezpečujú teplú vodu vo všetkých kohútikoch a úspory, keď nie je potrebný potrubný systém s cirkuláciou. Znižujú aj plytvanie vodou, keďže teplú vodu môžete mať okamžite. Riešenie sa dá použiť v systémoch pre dodávku teplej úžitkovej vody (TÚV) dodávanej diaľkovým kúrením s nízkou teplotou, ktoré je finančne a energeticky efektívnym spôsobom dodávky vody v mestských oblastiach.

Úvodná investícia do systému TÚV bez cirkulácie znamená cca 50% menej rúr, izolácie, ventilov a čerpadiel, ktoré je potrebné inštalovať, z dôvodu, že nie sú potrebné žiadne spätné rúry a ich izolácia. To znamená aj to, že nepotrebujete ďalší priestor pre spätnú rúru, čo poskytne ďalší priestor v servisných kanáloch a šachtách.

Vykurovacie káble od spoločnosti DEVI poskytujú energiu iba tam, kde je to potrebné, pričom výkon sa prispôsobuje teplote okolia. Taktiež menšie požiadavky na rúry a bojlery pre TÚV znamenajú menšie tepelné straty v systéme.

Systémy domácej horúcej vody DEVI pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a inštalačného príslušenstva.

DEVIreg ™ Therm Control DHB 330 je určený na ovládanie samoregulačných vykurovacích káblov DEVIhotwatt ™ používaných na udržiavanie teploty vo vnútri potrubia. Teplota môže byť regulovaná v rozmedzí od 35 ° C do 70 ° C.


Systémy DEVI pre teplú úžitkovú vodu pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg ™ a inštalačného príslušenstva.

DEVIreg™ Therm Control DHB 330 je určený na ovládanie samoregulačných vykurovacích káblov DEVIhotwatt ™ používaných na udržiavanie teploty vo vnútri potrubia. Teplota môže byť regulovaná v rozmedzí od 35° C do 70° C.
 

Odporúčania pre inštaláciu teplej úžitkovej vody

Systémy teplej úžitkovej vody udržujú zásobovanie vodou na požadovanej úrovni teploty a poskytujú vhodnú dezinfekciu na potlačenie baktérií Legionella:

• Multi-family buildings
• One family houses for external isolation
• Hotels & Commercial buildings


Všeobecné princípy návrhu majú za cieľ zabezpečiť rovnomernú teplotu vody, ktorá by tiež mala zabrániť teplotám umožňujúcim rast legionel. Všeobecné odporúčanie pre TÚV je udržiavanie teploty zdroja tepla medzi 50-60 ° C (IEC 62395-2: 2013).