Webinaria

Witaj na stronie poświęconej webinariom Danfoss. Znajdziesz tu: nagrania z wydarzeń, informacje o zbliżających się webinariach, programy oraz materiały szkoleniowe.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Webinaria Ogrzewnictwo - nagrania

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia, podczas którego poruszone zostały następujące zagadnienia:

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania, aby uzyskać efekt poprawnego i oszczędnego działania w każdych warunkach pracy instalacji?

Jak poradzić sobie z modernizacją instalacji o nieznanym przebiegu?

Czy budynki o różnych wysokościach modernizować w ten sam sposób?

Czy równoważenie pionów klatkowych i łazienkowych jest uzasadnione ekonomicznie?

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia, podczas którego poruszone zostały następujące zagadnienia:

Aspekty prawne będące podstawą do modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej.

Na co zwrócić szczególną uwagę przed i podczas modernizacji instalacji c.w.u.

Jakość wody w instalacji c.w.u., czyli jak długo instalacja po modernizacji będzie pracowała energooszczędnie i poprawnie.

Ile wynosi czas zwrotu z inwestycji w przypadku modernizacji instalacji c.w.u.

Podejmij wyzwanie i przekonaj się, że ogrzewanie elektryczne nie musi być drogie.

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z NAGRANIA?

1/ Wytyczne techniczne dot. nowych budynków

2/ Analiza kosztów istniejącego budynku

3/ Porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ogrzewania elektrycznego z innymi rozwiązaniami

4/ Jak dobrać ogrzewanie elektryczne

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

Omawiane były następujące zagadnienia:

 • Jakie działania należy podjąć, żeby spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej obowiązującej od dnia 1.10.2016 r.?
 • Jak zagwarantować najlepszą możliwą jakość regulacji, obniżyć koszty dystrybucji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej?
 • Jak zapewnić prawidłową pracę instalacji w każdych warunkach?

Niezależny ekspert – do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy niezależnego eksperta – mgr. inż. Jerzego Góralewicza, projektanta, członka Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, posiadającego ponad 40-letnie doświadczenie w branży.

Zapraszamy projektantów na webinarium, podczas którego były poruszane następujące zagadnienia:

 • Dlaczego stosować równoważenie automatyczne?
 • Regulator różnicy ciśnienia czy dynamiczny zawór grzejnikowy – w jakim przypadku zastosować zawór ASV, a w jakim RA-DV?
 • Równoważenie pionów klatkowych i łazienkowych – zawory AB-QM oraz AB-QT.
 • Równoważenie w budynkach z rozdziałem horyzontalnym – zawory AB-PM.

Omawiane były następujące zagadnienia:

 • Narzędzie, które ułatwi Ci korzystanie z oferty Danfoss – łatwy dobór, szybki dostęp do dokumentacji i oferty technicznej; Heat Selector;
 • Nowe standardy w pomiarach zużycia ciepła oraz łatwa instalacja i uruchomienie ciepłomierza przy użyciu aplikacji SonoApp;
 • Rozszerzenie oferty zaworów regulacyjnych DN65 – DN250 o wersję PN25.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

Omawiane były następujące zagadnienia:

 • Działanie oraz zastosowanie regulatorów bezpośredniego działania P i Q
 • Typy sieci ciepłowniczych, układów ciepłowniczych i ich równoważenie hydrauliczne.
 • Wybór odpowiednich typów regulatorów do różnych układów ciepłowniczych.
 • Prawidłowy dobór i lokalizacja regulatorów w układach ciepłowniczych.
 • Korzyści z zastosowania regulatorów bezpośredniego działania P i Q
 • Regulatory standardowe i pilotowe PCV
 • Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym AVQM

Platforma Heat Selector zawiera dwa moduły:
• Moduł Heat Selector – moduł do doboru komponentów automatyki ciepłowniczej oraz zaworów równoważących do instalacji HVAC.
• Moduł Design Tool – moduł służący do kalkulacji węzłów cieplnych na podstawie predefiniowanych schematów oraz parametrów dostarczonych przez użytkownika.

Podczas szkolenia omówiliśmy następujące tematy:

- 00:00 - 09:25 funkcje i właściwości nowego narzędzia doboru online produktów do ciepłownictwa;

- 09:25 - jak dobrać odpowiednie komponenty automatyki ciepłowniczej w module Heat Selector;

- 33:38 - jak poprawnie skalkulować węzeł cieplny na podstawie predefiniowanych schematów oraz danych dostarczonych przez użytkownika w module Design Tool.

Wejdź na platformę Heat Selector i rozpocznij dobór: www.heatselector.danfoss.com

Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:

 • Ofertę wymienników ciepła Sondex firmy Danfoss;
 • Ich budowę i cechy;
 • Przykłady zastosowań.

Zapraszamy!

Zapraszamy projektantów na nagranie z webinarium na temat: AB-PM – równoważenie instalacji o nieznanym finalnym przebiegu.

Omawiane były następujące zagadnienia:

 • Jakiego rodzaju wyzwanie stanowi projektowanie instalacji o nieznanym finalnym przebiegu?
 • Jak zaprojektować instalację w centrum handlowym czy budynku biurowym zanim wprowadzą się najemcy zapewniając im jednocześnie dowolność aranżacji?
 • Kiedy wybrać rozwiązanie typu wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator różnicy ciśnień (DPCV) a kiedy zawór regulacyjno-równoważący niezależny od zmian ciśnienia (PIBCV)?
 • Co zyskujemy dzięki regulacji strefowej?

Przypomnieliśmy również, w jakich aplikacjach stosujemy małe średnice zaworów AB-PM DN10-32

Zapraszamy projektantów na nagranie z webinarium na temat: Centralnie czy lokalnie – który sposób równoważenia wybrać?

Omawiane były następujące zagadnienia:

 • Analiza sprawności różnych systemów równoważenia wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia;
 • Porównanie rzeczywistych nakładów inwestycyjnych dla różnych rozwiązań równoważenia;
 • Ile realnie energii i pieniędzy można zaoszczędzić stosując właściwe rozwiązanie techniczne?
 • Czym kierować się przy wyborze optymalnego typu równoważenia?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

Dlaczego to szkolenie jest właśnie dla Ciebie?

 • Po tym szkoleniu inaczej spojrzysz na układy regulacji do central klimatyzacyjnych;
 • Dowiesz się jak zapewnić idealną pracę części hydraulicznej centrali klimatyzacyjnej w każdych warunkach;
 • Będziesz pewny, że Twoje rozwiązanie spełni oczekiwanie zamawiającego;
 • Dzięki nam zagwarantujesz najlepszą możliwą jakość regulacji, szybkie i proste uruchomienie i, co bardzo ważne, ograniczysz zużycie energii
 •  …. a także oszczędzisz cenny czas.

Zapraszamy projektantów na nagranie z webinarium na temat wyzwań w projektowaniu budynków wysokościowych.

Dlaczego to szkolenie jest właśnie dla ciebie?

 • Na tym szkoleniu dowiesz się, co należy zrobić, aby rozległa instalacja wodnego HVAC działała poprawnie;
 • Jak poradzić sobie ze strefowaniem instalacji, aby móc zastosować standardowe odbiorniki;
 • Co zrobić, aby budynek mógł uzyskać certyfikat BREAM i LEED;
 • W jaki sposób połączyć system hydrauliczny z systemem zarządzania budynkiem (BMS).

Webinaria Napędy Elektryczne - nagrania

Podczas webinarium poruszane były następujące treści: 

 • charakterystyki obciążeń
 • dobór przetwornicy ze względu na charakter obciążenia (Przykład doboru dla aplikacji pompowej, dla aplikacji stałomomentowej - ekstruder)
 • dobór przetwornicy w zależności od aplikacji (ze względu na strukturę sieci zasilającej, system sterowania, bezpieczeństwo funkcjonalne, możliwość rozbudowy)
 • dobór przetwornicy ze względu na warunki instalacji

Podczas webinarium poruszane były następujące treści:

 • Oddziaływanie przetwornic na sieć zasilającą - harmoniczne prądu i napięcia.
 • Metody redukcji zjawisk niepożądanych – prostowniki sterowane AFE, prostowniki wielofazowe, filtracja aktywna i pasywna.
 • Rozwiązania oferowane przez Danfoss Drives.
 • Przykładowe realizacje.

Podczas webinarium narzędzie, które pozwala czuwać nad systemem, zapewniając prawidłowe działanie przetwornic częstotliwości i minimalizując nieplanowane przerwy w procesie produkcyjnym.

DrivePro® Remote Monitoring zapewnia dłuższy czas bezawaryjnej pracy systemu, umożliwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących działania aplikacji oraz pozwala przewidywać możliwe usterki.

Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:

 • Jak softstart zabezpiecza silnik,
 • Jak dobrać zabezpieczenie do obwodu z softstartem.

Spotkanie odbyło się w dn. 29 kwietnia 2020.

Podczas spotkania omówiona została nowa funkcja przetwornic częstotliwości do monitorowania stanu układu napędowego. Został takze przeprowadzony pokaz działania z wykorzystaniem programu MCT10 oraz przetwornicy i silnika.

Dlaczego potrzebna jest konserwacja bazująca na ocenie stanu?

Konserwacja korygująca i zapobiegawcza są oparte na usterce (zdarzeniu) lub czasie. Z tego względu konserwacja jest wykonywana w razie usterki(ek) (korygująca) lub po upływie ustalonej liczby godzin pracy (zapobiegawcza). Te typy konserwacji nie korzystają z żadnej informacji zwrotnej z rzeczywistej aplikacji.

Poradnik Projektanta Danfoss

Błąd: regulator różnicy ciśnień nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu.

Opis błędu: błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator różnicy ciśnień.” Rozwiązanie problemu: Dobór regulatora ASV-PV, którego zakres nastaw Δp obejmuje wymagane ciśnienie różnicowe dla rozpatrywanego obiegu.

Problem (na przykładzie oprogramowania Sankom):

W przypadku instalacji c.o., w których projektowane przepływy przez grzejniki są niskie, może występować problem z prawidłowym doborem nastaw na zaworach termostatycznych.

Błąd komunikowany przez program: 

Najmniejsza nastawa na zaworze termostatycznym nie zapewni wystarczającego spadku ciśnienia. Program zredukował współczynnik kv zakładając, że dodatkowy spadek ciśnienia powstanie w wyniku pracy zaworu. Rozważ możliwość zastosowania zaworu o mniejszym minimalnym współczynniku kv, pozwalającego na bardziej precyzyjne dobranie współczynnika kv.

Rozwiązanie: 

Zastosowanie zaworów i wkładek termostatycznych do precyzyjnej regulacji.

Zapraszamy na film, w którym na przykładzie instalacji prezentujemy zawory partner dla regulatorów ciśnienia różnicowego ASV-PV i AB-PM Danfoss. Instalacja na przykładzie oprogramowania firmy Instalsoft.

Programy do pobrania

Programy do pobrania, programy online, aplikacje mobilne.

Wsparcie projektowe

Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.