TermoDanfoss 4.13

  • Przegląd

Termodanfoss 4.13

Program Instal-therm HCR 4.13 umożliwia edycję rzutów oraz rozwinięcia dowolnej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w systemie jedno- lub dwururowym oraz podłogowego lub ściennego. Obejmuje też instalacje czynnika chłodniczego. Edytor graficzny umożliwia samodzielne narysowanie schematu budynku, edycję schematu z wykorzystaniem zeskanowanych podkładów budowlanych lub najwygodniejsze dla projektanta rozwiązanie - import rysunków budowlanych z plików .dwg i .dxf z rozpoznaniem ścian i pomieszczeń. Rzuty i rozwinięcia z naniesioną instalacją i wynikami obliczeń można również eksportować w tych formatach. Program wykonuje kompleksowe obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz automatycznie tworzy kompletne zestawienie materiałów. 

Program Instal-OZC 4.13 służy do obliczania strat ciepła budynków oraz sezonowego zapotrzebowania energii. Program wykonuje bilans powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach, oblicza temperatury pomieszczeń nieogrzewanych. Program potrafi odczytać konstrukcję budynku z rysunku zapisanego przez program Instal-therm, dzięki czemu konstrukcja zaimportowana z pliku .dwg lub .dxf lub narysowana w edytorze graficznym programu Instal-therm wymaga jedyie uzupełnienia danych takich jak struktura ścian, dane do wentylacji itp. To nowatorskie rozwiązanie znacznie zmniejsza nakład pracy potrzebnej do obliczenia strat ciepła oraz zapewnia pełną zgodność danych w obu aplikacjach (dane te są zapamiętywane w jednym pliku obsługiwanym przez obydwa programy).

Wersja standardowa pakietu Termo - Danfoss 4.13

  • Cena katalogowa oprogramowania w wersji standardowej to 541,20 zł (w tym 23% VAT).

W związku z decyzją producenta oprogramowania o przejściu na wyższą wersję oprogramowania Termodanfoss 5, aktualizacje programów w wersji 4.x zostały zakończone w marcu 2020 roku. Ponadto po marcu 2020 roku nie będzie zagwarantowane aktualizowanie katalogów produktów wykorzystywanych przez programy oraz nie będą dostarczane modyfikacje programów, mające na celu ich dostosowanie do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Windows w wydaniach (włącznie z aktualizacjami systemowymi) publikowanych po tej dacie.

 

Rozszerzenie wersji standardowej pakietu Termo-Danfoss 4.13

Osoby zainteresowane rozszerzeniem wersji standardowej pakietu Termo-Danfoss 4.13 o moduł świadectwa charakterystyki energetycznej oraz o normę PN-EN 13790 w programie Instal-OZC umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków nie wyposażonych w instalację chłodzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r.) oraz o możliwość obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła zgodnie z PN-EN 13790 proszone są o kontakt z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. o na adres: bok@danfoss.com

  • Cena katalogowa rozszerzenia oprogramowania 375,15 zł (w tym 23% VAT).

Aktualizacja oprogramowania do wersji TermoDanfoss 5

Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania Termodanfoss 4.13 do nowej wersji Programu InstalSystem Danfoss 5 z modułem chłodniczym. Więcej informacji na temat nowego oprogramowania pod poniższym linkiem.

  1. Osoby zainteresowane wersją standardową proszone są o kontakt z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. o na adres: bok@danfoss.com
  2. Dowiedz się więcej o TermoDanfoss 5