Oprogramowanie Danfoss C.O. 4.1.

 • Przegląd

Program Danfoss C.O. 4.1. i pliki REVIT

Oprogramowanie do projektowania
Program Danfoss C.O. 4.1. jest przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o. jak również regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych). Program umożliwia również projektowanie sieci przewodów w instalacjach wody lodowej.

Pliki REVIT
Możesz również skorzystać z naszych gotowych pakietów REVIT i rozpocząć pracę z naszymi produktami w programach do modelowania 2D lub 3D.

Program Danfoss C.O. 4.1. umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:

 • Dobiera średnice przewodów. Określa opory hydrauliczne poszczególnych obiegów, z uwzględnieniem ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z ochłodzenia wody w przewodach i odbiornikach ciepła.
 • Podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji.
 • Redukuje nadmiary ciśnienia w obiegach poprzez dobór nastaw wstępnych zaworów z podwójną regulacją lub dobór średnic otworów kryz dławiących.
 • Uwzględnia konieczność zapewnienia odpowiedniego oporu hydraulicznego działki z odbiornikiem ciepła (Dpgmin).
 • Dobiera nastawy regulatorów różnicy ciśnienia zainstalowanych w miejscach wybranych przez projektanta (podstawa pionu, gałąź instalacji itd.).
 • Automatycznie uwzględnia wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych (odpowiednie spadki ciśnienia na zaworach).
 • Dobiera wymiennikowe węzły mieszkaniowe oraz
 • Bufory cieplne współpracujące z węzłami mieszkaniowymi.
 • Dobiera grupy pompowe.
 • Dobiera pompy.
 • Pozwala na zastosowanie sprzęgieł hydraulicznych.
 • Umożliwia zastosowanie podwójnych rozdzielaczy.

W ramach obliczeń cieplnych program realizuje następujące funkcje:
 

 • Określa zyski ciepła od przewodów instalacji prowadzonych przez poszczególne pomieszczenia.
 • Oblicza ochłodzenie czynnika grzejnego w przewodach.
  Dla podanego zapotrzebowania na moc cieplną określa wymagane wielkości grzejników.
 • Dobiera odpowiednie strumienie czynnika grzejnego dopływającego do istniejących odbiorników ciepła uwzględniając jego ochłodzenie w przewodach oraz zyski ciepła od przewodów (wariant regulacji istniejącej instalacji np. w ocieplonych budynkach).
 • Uwzględnia wpływ ochłodzenia wody w przewodach na wartość ciśnienia grawitacyjnego w poszczególnych obiegach, jak również na moc cieplną odbiorników ciepła.
 • Projektuje grzejniki podłogowe.

Program Danfoss C.O. 4.1. umożliwia nanoszenie wyników obliczeń na rzuty kondygnacji. W tym celu należy narysować rzut kondygnacji a następnie nanieść na nim grzejniki, rury i inne elementy instalacji . Po wykonaniu obliczeń program sam opisze wielkości grzejników i narysuje je w skali, poda średnice przewodów oraz nastawy zaworów. W przypadku prostych kształtów program rysuje również wężownice grzejników podłogowych.

Jeżeli projektant dysponuje podkładami rzutów kondygnacji narysowanymi przy pomocy programów tworzących pliki WMF, DXF lub DWG (AutoCAD, CorelDRAW, MS Word itp.), to mogą być one wczytane do programu Danfoss C.O. Pozwala to na nawiązanie ścisłej współpracy między architektem i projektantem instalacji grzewczych i przyczynia się do znacznego skrócenia procesu projektowania.

Korzystając z funkcji wczytywania do programu plików WMF, DXF lub DWG zarówno na rozwinięciu jak i na rzutach kondygnacji można umieścić dowolne rysunki, teksty i tabele utworzone przy pomocy innych programów pracujących w środowisku MS Windows.

Wyniki obliczeń prezentowane są zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej. Format etykiet poszczególnych elementów instalacji może być dowolnie modyfikowany (wybór wyświetlanych wartości, kolor, wielkość czcionki itd.).

Również zawartość wszystkich tabel może być formatowana (wybór pokazywanych kolumn i wierszy, wybór wielkości czcionek) oraz sortowana wg dowolnego klucza.

Tabele z wynikami obliczeń mogą być drukowane jak również przenoszone do innych aplikacji pracujących w środowisku Windows (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.). Funkcja podglądu wydruku umożliwia obejrzenie wyglądu stron przed drukiem na papierze.

Pobierz program Danfoss C.O. 4.1.

Pobierz nasze pliki REVIT