Aplikacja dla czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP

  • Przegląd
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami
  • Filmy

Porównaj przyjazne dla klimatu i kompatybilne czynniki chłodnicze do retrofitu instalacji

Aktualizacja: Aplikacja Low-GWP Tool jest teraz dostępna również w ramach aplikacji Refrigerant Slider (suwak chłodniczy) firmy Danfoss. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji Low-GWP Tool, pobierz bezpłatnie najnowszą wersję aplikacji Refrigerant Slider (suwak chłodniczy).

Pobierz aplikację Refrigerant Slider (suwak chłodniczy), aby uzyskać dostęp do aplikacji Low-GWP Tool

Więcej o Low-GWP Tool

Globalny trend w kierunku zrównoważonego chłodzenia oznacza, że wiele układów chłodniczych i klimatyzacyjnych musi przejść proces wymiany czynnika chłodniczego. Modernizacja układów chłodniczych na bardziej przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze jest znacznie łatwiejsza dzięki odpowiednim aplikacjom na telefon - a pierwszą, do której należy sięgnąć, jest Low-GWP Tool.

Low-GWP Tool zapewnia z godność z TZR (termostatycznym zaworem rozprężnym) i wykorzystuje proste obliczenia, aby pokazać orientacyjną różnicę w wydajności przy zastosowaniu układu z nowym czynnikiem chłodniczym. Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje, takie jak typ TZR, aktualny czynnik chłodniczy, zakres pracy i nowy czynnik chłodniczy zastosowany do retrofitu. Aplikacja Low-GWP Tool sprawdzi czy wybrany czynnik chłodniczy jest wystarczająco wydajny, przyjazny dla środowiska i zgodny.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Narzędzie Low-GWP (zwane dalej „aplikacją”) jest dostarczane w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczone, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

Filmy

Narzędzie Danfoss Low-GWP — przewodnik wideo

Przewodnik: Łatwe przezbrojenie na nowy czynnik chłodniczy

Dowiedz się, w jaki sposób możesz wykorzystać bezpłatną aplikację mobilną Low-GWP Tool do zmodernizowania układu chłodzenia z wykorzystaniem nowego czynnika chłodniczego o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).