DanCap

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Skontaktuj się z nami

Oprogramowanie DanCap™ 1.0 do doboru kapilar

Darmowe oprogramowanie DanCap ułatwia przeprowadzenie obliczeń dotyczących rurek kapilarnych dla układów chłodniczych, na podstawie wzorów empirycznych. Wyniki uzyskane dzięki programowi stanowią wartości wyjściowe do przeprowadzenia optymalizacji, która zapewni odpowiednie działanie układu.

Materiały do pobrania

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.