COMPASS

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • Wsparcie
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

COMPASS — pomaga znaleźć alternatywne rozwiązanie w obrębie gamy produktów firmy Danfoss

Oprogramowanie COMPASS ułatwia dobór optymalnych zamienników sprężarek z oferty firmy Danfoss. Zadaniem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie bezpośredniego porównania produktów firmy Danfoss z produktami oferowanymi przez konkurencję.

 

COMPASS

Wypróbuj COMPASS

Znajdź najlepszą alternatywę dla swojej sprężarki spośród produktów firmy Danfoss wypróbowując program COMPASS, dostępny pod poniższym linkiem.

Wybierz sprężarki, aby znaleźć najlepszy zamiennik sprężarki z oferty firmy Danfoss dla Twojego układu.

Jak to działa?

Skrócony przewodnik:

1. Wyszukiwanie tekstu: Wprowadź oznaczenie modelu lub numer katalogowy — aktywny lub wycofany, częściowy lub cały.
2. Można również wybrać obszar zastosowania, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Wybierz czynnik chłodniczy. Nie jest to bezwzględnie konieczne, jednak ograniczy listę możliwych modeli.
4. Wybierz tę opcję, jeżeli znasz producenta.
6. Jeżeli chcesz dodatkowo ograniczyć wyniki wyszukiwania, wybierz rodzaj sprężarki.

Wsparcie

Wskazówki dotyczące oprogramowania

Należy pamiętać, że wszystkie obliczone wartości i wybrane elementy muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika. Przed dokonaniem wyboru użytkownik musi również zapewnić zgodność warunków montażowych ze standardami branżowymi i przepisami.

Zapoznaj się również z zamieszczonym poniżej tekstem dotyczącym zrzeczenia się odpowiedzialności.

Wydajność chłodniczą wyznaczono dla przedstawionych poniżej parametrów roboczych:

Nr SI Zastosowanie Temperatura znamionowa (jednostki SI) Temperatura znamionowa (jednostki angielskie)
1 Niskie ciśnienie ssania (LBP) -35°C/40°C/ssanie 20°C/dochłodzenie 0 (EN 12 900)
Temperatura parowania: -35°C
Temperatura otoczenia: +40°C
Temperatura pary na ssaniu: 20°C
Dochłodzenie: 0°C
-25°F/105°F/rgt40°F/sub 0 (ARI 540 LBP)
Temperatura parowania: -25°F
Temperatura otoczenia: +105°F
Temperatura pary na ssaniu: 40°F Dochłodzenie: 0°F
2 Średnie ciśnienie ssania (MBP) -10°C/45°C/ssanie 20°C/dochłodzenie 0 (EN 12 900)
Temperatura parowania: -10°C
Temperatura otoczenia: +45°C
Temperatura pary na ssaniu: 20°C
Dochłodzenie: 0°C
20°F/120°F/rgt65°F/sub 0 (ARI 540 MBP)
Temperatura parowania: 20°F
Temperatura otoczenia: 120°F
Temperatura pary na ssaniu: 65°F
Dochłodzenie: 0°F
3 Wysokie ciśnienie ssania (HBP) +5°C/50°C/ssanie 20°C/dochłodzenie 0 (EN 12 900)
Temperatura parowania: +5°C
Temperatura otoczenia: +50°C
Temperatura pary na ssaniu: 20°C
Dochłodzenie: 0°C
45°F/130°F/rgt65°F/sub 0 (ARI 540 HBP)
Temperatura parowania: 45°F
Temperatura otoczenia: 130°F
Temperatura pary na ssaniu: 65°F
Dochłodzenie: 0°F

 

Wybrane nazwy marek zostały pogrupowane w następujący sposób:

Danfoss => Maneurop / Danfoss 
Tecumseh => Unité Hermétique / UH / Tecumseh
Unidad hermetica => Electrolux => ACC => Huayi Compressor Barcelona => Cubigel

Zastosowanie
Czynnik chłodniczy
Producent
Dane elektryczne
Rodzaj sprężarki (hermetyczna lub spiralna)

Jako najlepszą alternatywę dopuszcza się proponowanie sprężarek o wydajności chłodniczej różniącej się o +10% lub ±20%.

Czynnik chłodniczy Zastosowanie Zamienny czynnik chłodniczy
R12 Wszystkie R426A
R12 Wszystkie R134a
R12 AC R407C
R12 M/LBP R404A
R502 Wszystkie R404A
R22 AC R407C
R22 M/LBP R404A
R22 M/LBP R407A7F
R600a Wszystkie R134a
R290 AC R407C
R290 M/LBP R404A
R134a AC R407C
R134a M/LBP R404A
R407C AC R410A
R407C M/LBP R404A
R404A Wszystkie R407A/F
R407A Wszystkie R407A/F
R407F Wszystkie R407A/F
R410A Wszystkie R410A

 

AC Klimatyzacja
HP Pompa ciepła
HBP Wysokie ciśnienie ssania
HMBP Wysokie-średnie ciśnienie ssania
HMLBP Wysokie-średnie-niskie ciśnienie ssania
MBP Średnie ciśnienie ssania
LBP Niskie ciśnienie ssania
MLBP Średnie-niskie ciśnienie ssania

 

1ph Jednofazowy
3ph Trójfazowy
1ph-RSIR Jednofazowy z przekaźnikiem rozruchowym
1phCSIR Jednofazowy z przekaźnikiem rozruchowym i kondensatorem rozruchowym
1phCSR Jednofazowy z przekaźnikiem rozruchowym, kondensatorem rozruchowym i kondensatorem stałym
MO Olej mineralny
POE Olej poliestrowy
PVE Olej poliwinyloestrowy
AB Alkilobenzen

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Obliczone wartości oraz wydajności urządzeń uzyskane dzięki temu oprogramowaniu wymagają weryfikacji użytkownika. Firma Danfoss nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy programu COMPASS.

Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich urządzeniach bez uprzedzenia. Dotyczy to również urządzeń już zamówionych, o ile zmiany takie nie będą pociągać za sobą konieczności wprowadzenia zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe wymienione w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

©2017 Danfoss A/S

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.