Niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) agregatów skraplających wykorzystywanych w szpitalnych komorach chłodniczych.

wtorek, 8 sierpnia 2017

Gdy w tętniącym życiem szpitalu zaszła konieczność przeniesienia agregatów skraplających komór chłodniczych, konsultant Neil Garnett wiedział, że nadszedł czas na modernizację i przejście na czynniki chłodnicze zgodne przepisami dotyczącymi F-gazów. Zdecydował się on na wybór urządzeń Optyma™ Plus pracujących z R134a oraz, co istotniejsze, również z R452A.

Kiedy szpital we wschodniej Anglii zdecydował się na wybudowanie nowego budynku użytkowego, oznaczało to przeniesienie siedmiu zainstalowanych na dachu agregatów skraplających chłodzących szpitalną kostnicę. Szpital zwrócił się do swojego konsultanta ds. konstrukcji Johnsa Slatera i Hawarda (JSH) i, jak podkreśla starszy inżynier mechanik Neil Garnett, zadanie przed którym stanęliśmy zdecydowanie nie należało do łatwych. „Szpital nie może po prostu przestać funkcjonować, a przewidzenie spokojniejszych okresów jest zwyczajnie niemożliwe”, wyjaśnia Neil. „Musiałem obmyślić projekt, który pozwoliłby wykonawcom pracować szybko i zrealizować zadanie w stosunkowo krótkim czasie, gdy nadarzy się ku temu okazja”.

Przeprowadzona niedawno analiza wykazała, iż agregaty skraplające muszą zostać wymienione, a to oznaczało, że Neil musiał stawić czoła kolejnemu wyzwaniu: Przekonaniu liczącego się z kosztami szpitala do zrezygnowania z niszczącego warstwę ozonową czynnika chłodniczego R22 i przejścia na czynnik alternatywny o niższym współczynniku GWP, który będzie zgodny z przepisami dotyczącymi F-gazów.

Oznajmił: „Chciałem znaleźć rozwiązanie w pełni zgodne z rozporządzeniem dotyczącym F-gazów oraz przepisami nakazującymi zmniejszenie do roku 2020 ilości wykorzystywanych czynników chłodniczych o wyższym współczynniku GWP, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, iż nowa instalacja spełni wszystkie wymogi eksploatacyjne”.

„Wydatki kapitałowe oraz koszty cyklu życia są priorytetem każdego szpitala, niemniej jednak w ich najlepiej pojętym interesie leży również posiadanie urządzeń, na których będą mogły polegać również w przyszłości — bez konieczności ich późniejszej wymiany. Dokonaliśmy również konsultacji z wykonawcą prac konserwacyjnych względem określonej specyfikacji urządzeń i wszyscy zgodziliśmy się, że to rozwiązanie będzie dla szpitala optymalne”. 

Wiedząc, że firma Danfoss oferuje szereg rozwiązań chłodniczych o niższym współczynniku GWP, Neil omówił swoje pomysły z konsultantem handlowym firmy, Markiem Fiddy'em.

Neil wspomina: „Doskonale znałem zarówno firmę Danfoss, jak i gamę produktów Optyma™. Spotkałem się z Markiem i kiedy opowiedział mi o swoich doświadczeniach, dodały mi one pewności. Nie zdawałem sobie sprawy, że firma Danfoss posiada takie urządzenia, jak agregaty skraplające Optyma™ napełnione czynikiem R452A , dlatego tym bardziej spodobało mi się to, co usłyszałem”.

Dzięki pomocy Marka, Neil wybrał siedem agregatów skraplających Optyma™ Plus nowej generacji, pięć wykorzystujących R134a dla układu średniotemperaturowego oraz dwie jednostki z R452A dla niskiej temperatury parowania, dzięki czemu personel kostnicy zyskał możliwość szybkiego obniżania temperatury w dwóch mniejszych komorach chłodniczych do -18°C. Zarówno R134a, jak i R452A posiadają współczynnik GWP poniżej 2500, w związku z czym są w pełni zgodne z rozporządzeniem dotyczącym F-gazów.

„Dzięki strategii wykorzystywania czynników chłodniczych o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, firma Danfoss bez wątpienia obrała właściwą drogę rozwoju”, mówi Neil. „Wsparcie, które uzyskaliśmy było naprawdę cenne, a sam fakt, że Optyma™ jest urządzeniem wyposażonym w obudowę, znacznie ułatwił naszym wykonawcom szybką realizację prac”.

Kolejnym fanem agregatów skraplających Optyma™ Plus jest Les Mitchell, dyrektor oddziału w Pitkin & Ruddock Ltd, oddział Bury St Edmunds, który również zdecydował się na instalację tego nowego systemu.

„Niezwykle ważne jest, abyśmy mieli pewność, że system, na który się zdecydowaliśmy jest właściwy,” podkreśla. „Kiedy widzimy, że uwzględniono w nim jednostki zewnętrzne Optyma™, dosłownie kamień spada nam z serca”.

Zawsze, gdy tylko to możliwe korzystamy z gamy produktów Optyma™, zarówno w przypadku małych komór chłodniczych, jak i dużych mroźni. Urządzenia te posiadają wszystko co niezbędne — w tym filtr odwadniacz i wziernik przepływu — a do tego zostały fabrycznie umieszczone w obudowach i są od razu gotowe do instalacji. Ponieważ jest to rozwiązanie typu „podłącz i używaj”, dodatkowo skraca ono ewentualne przestoje.

„Urządzenia te są bardzo ciche, więc można z nich korzystać bez zakłóceń i narażania się na jakiekolwiek skargi”. Les był również pod wrażeniem szybkości podjęcia decyzji o przejściu na rozwiązanie o niższym współczynniku GWP — co dodatkowo podkreślało fakt, jak bardzo Neilowi zależy na powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Oznajmił: „Biorąc pod uwagę bliską perspektywę wycofania R404A, liczba wciąż sprzedawanych urządzeń z tym czynnikiem wydaje się być zastanawiająca. Przez ostatnie dwanaście miesięcy staraliśmy się stopniowo wycofywać R404A, w związku z czym pomoc firmy Danfoss w zakresie udzielania jasnych porad dotyczących prawidłowej wymiany okazała się niezwykle cenna”.

Pomimo niesprzyjającej pogody, która wymuszała przerwy w instalacji, łatwość obsługi urządzeń Optyma™ sprawiła, że Les i jego zespół byli w stanie sprostać wymagającemu harmonogramowi prac.

Oznajmił: „Szpital jest naprawdę zadowolony. Nie spowodowaliśmy zbyt wielu zakłóceń w jego pracy, a do tego byliśmy w stanie z dnia na dzień zdecydować, czy możemy wykonać kolejny krok naprzód. Nawet przy takich przerwach byliśmy w stanie wykonać pracę na czas”.

W ciągu ośmiu miesięcy od oddania do eksploatacji pierwszych urządzeń, nie odnotowano żadnych problemów, a agregaty skraplające naprawdę dobrze wykonywały swoje zadanie.

„Agregaty skraplające firmy Danfoss są rzeczywiście efektywne”, mówi Neil. „Jednak to niezwykle długa żywotność produktu okazała się jego największym atutem. Nie można inwestować w urządzenia, które będę w stanie pracować zaledwie dwa lub trzy lata”.

Co ważne, wybór R452A (oraz wsparcie ze strony Marka z firmy Danfoss) sprawił, że przejście na czynnik chłodniczy o niższym współczynniku GWP nie było trudniejsze od jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia.

Les: „R452A był dla nas nowym czynnikiem chłodniczym, jednak jego wprowadzenie okazało się naprawdę łatwe. Szeroki zakres temperatury pracy tego czynnika sprawił, że okazał się on świetnym zamiennikiem dla R404A. Odtąd, w miarę możliwości, będziemy instalować wyłącznie urządzenia z R452A albo R449A”.

Neil zgadza się: „Technologia firmy Danfoss jest gotowa i dostępna od ręki, dzięki czemu wybór jest naprawdę prosty”.

  • 5 x agregatów skraplających Optyma™ Plus z R134a dla średniej temperatury parowania
  • 2 x agregaty skraplające Optyma™ Plus z R452A dla niskiej temperatury parowania
  • 7x termostatycznych zaworów rozprężnych T2
  • 7x zaworów elektromagnetycznych EVR

Gama zewnętrznych agregatów skraplających Danfoss Optyma™ gwarantuje wysoką efektywność energetyczną, niezawodność oraz cichą pracę. Dodatkowo są one również łatwe w instalacji, serwisie i konserwacji. Wszystkie wykorzystują czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP oraz są zgodne z normami Ecodesign i przepisami F-gazowymi.

W celu zagwarantowania możliwości skutecznego sterowania pracą systemu oraz jego niezawodności, firma Danfoss posiada również w swojej ofercie szeroką gamę podzespołów, takich jak termostatyczne i elektroniczne zawory rozprężne, a także zupełnie nowy, rozszerzony asortyment zaworów elektromagnetycznych EVR. Wszystkie z wymienionych podzespołów nadają się do wykorzystywania wraz z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP.

Dowiedz się więcej