Sklep spożywczy zaoszczędził 11% na rachunkach za energię

piątek, 3 grudnia 2010

Inspekcja układu chłodniczego w jednym z supermarketów sieci Centra w Irlandii doprowadziła do zainstalowania tam systemu Danfoss ADAP-KOOL® w połączeniu ze sterownikiem Small Store System Manager. Oszczędności energii każdego roku sięgają 11%.

Dobre efekty retrofitu instalacji chłodniczej zachęciły firmę Cross Refrigeration, obsługującą wielu podobnych irlandzkich klientów, do oferowania innym supermarketom kompleksowych projektów układów chłodniczych.

“Widzimy sporo korzyści dla wielu innych naszych klientów posiadających sklepy o podobnej wielkości i układzie, którzy mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii dzięki wybraniu tego rozwiązania w poszczególnych sklepach”, mówi Colin Singleton, Project Engineer z firmy Cross Refrigeration.

Daleko jeszcze do wyczerpania wszystkich możliwości, gdyż  wykorzystując sterowniki Danfoss AK-PC można osiągnąć jeszcze lepsze efekty.

“Ponieważ był to retrofit przeprowadzany na istniejącym układzie, system chłodniczy nie zapewniał pełnej regulacji pracy sprężarki, która przecież zużywa większość energii. Szersze wykorzystanie sterowników Danfoss AK-PC z pewnością pozwoliłoby na dalsze oszczędności, wynikające z optymalizacji ciśnienia skraplania i ssania, te parametry mogą być również kontrolowane i koordynowane przez jednostkę nadrzędną”, mówi Shane Fleming z firmy Danfoss Ireland.

Supermarket sieci Centra w Rathdangan w Hrabstwie Kildare w Irlandii jest typowym małym sklepem (około 500 m2) zaopatrującym lokalnych mieszkańców w różnorodne produkty spożywcze. Sklep stanowi własność prywatną i działa w ramach franczyzy pod szyldem Musgraves Group.

W 2009 roku firma Cross Refrigeration, wiodący dostawca handlowych i przemysłowych układów chłodniczych w Irlandii, przeprowadziła inspekcję instalacji, w wyniku której wskazano potencjalne możliwości poprawy efektywności energetycznej i polepszenia jakości działania urządzeń. Colin Singleton, Project Engineer z firmy Cross Refrigeration wyjaśnia: ”Wyposażenie sklepu pochodzi z końca roku 2008 i było wtedy najnowocześniejsze na rynku, włącznie z agregatami sprężarkowymi digital scroll oraz nowymi ladami marki Costan. Urządzenia te stanowiły świetny punkt wyjścia do poprawy działania i obniżenia kosztów eksploatacyjnych.”

Dlatego firma Cross Refrigeration skontaktowała się ze swoim tradycyjnym partnerem, firmą Danfoss, które od dawna dostarcza układy i urządzenia pozwalające obniżyć energochłonność instalacji chłodniczych. Za pozwoleniem właściciela sklepu, te dwie firmy połączyły wysiłki skierowane na bardziej szczegółową ocenę potencjalnych oszczędności. Razem nakreśliły plan optymalizacji sklepowego układu chłodniczego i urządzeń pomocniczych.

Po przeanalizowaniu układu inżynierowie z firm Danfoss i Cross Refrigeration zamontowali przy ladach i komorach chłodniczych szereg sterowników serii Danfoss ADAP-KOOL®, a następnie połączyli je z innymi regulatorami Danfoss serii AK już obecnymi na obiekcie. Jednocześnie zainstalowano nową jednostkę nadrzędną AK-CS przeznaczoną właśnie dla małych sklepów oraz liczniki energii elektrycznej do kontroli energochłonności urządzeń.

Układ ten z powodzeniem spiął wiele różnych mebli, komór chłodniczych oraz agregatów i sprężarek, które do tej pory pracowały niezależnie. Ze sterownikiem AK-CS w roli nadrzędnego regulatora, możliwa stała się regulacja i nadzór nad trybem pracy nocnej, nad oświetleniem mebli, pracą wentylatorów, termostatów i odszranianiem.

Modernizacja układu okazała się stosunkowo łatwa i po 12 tygodniach testów wykonanych przed i po przezbrojeniu, firmy Cross i Danfoss przeanalizowały i porównały wyniki.

“Najpierw zmierzyliśmy zużycie energii w ciągu sześciu tygodni przed optymalizacją układu. Następnie za pośrednictwem jednostki AK-CS skorzystaliśmy z podstawowych funkcji sterowników ADAP-KOOL® korygując nastawy”, mówi ADAP-KOOL® Projects Engineer, Shane Fleming z firmy Danfoss Ireland.

System rejestracji danych pracował zdalnie w oparciu o serwer WEB wbudowany w jednostkę AK-CS oraz bezprzewodowy router 3G, co było rozwiązaniem bardziej elastycznym w porównaniu do stałego łącza szerokopasmowego. Pozwoliło ono na pełen ogląd temperatur i alarmów oraz w razie potrzeby na zdalną reakcję i naprawę, a także na pobieranie danych o działaniu instalacji.

Po dalszych sześciu tygodniach pracy, wyniki testu mówiły same za siebie, gdyż zużycie energii spadło o 11%, co w skali roku oznacza około 8000 kWh oraz 1200 € oszczędności.

Co więcej, możliwości układu AK-CS w zakresie rejestracji danych spełniły też wymogi sklepu w zakresie HACCP, co pozwoliło też zaoszczędzić cenny czas dzięki automatycznemu generowaniu niezbędnej dokumentacji.

Według Shane'a Fleminga to tylko wierzchołek góry lodowej.

“Ponieważ było to przezbrojenie istniejącego układu,  zapewnienie pełnej regulacji pracy sprężarki nie było możliwe, a to właśnie sprężarka zużywa najwięcej energii.

Szersze wykorzystanie sterowników Danfoss AK-PC z pewnością by pozwoliło na dalsze oszczędności, wynikające z optymalizacji ciśnienia skraplania i ssania, co również potrafią koordynować nadrzędne jednostki sterujące.”

Fleming dodaje, że układ AK-CS można łatwo rozszerzyć o możliwości regulacji i zarządzania zewnętrznym oświetleniem i sygnalizacją, podgrzewaczami wody, kurtynami powietrznymi, klimatyzacją sklepową itp., zyskując kolejne potencjalne oszczędności.

Dla Colina Singletona projekt stworzył też możliwość bezpośredniej analizy i oceny nowych rozwiązań w zakresie energooszczędności i efektywności instalacji sklepowych: "Na irlandzkim rynku mamy wiele układów firmy Danfoss, ale zawsze dobrze jest dowiedzieć się o nowych osiągnięciach. Dostrzegamy wiele korzyści dla wielu innych naszych klientów reprezentujących sklepy o podobnej wielkości i konfiguracji, którzy mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii dzięki wybraniu i zamontowaniu tego wyposażenia w poszczególnych sklepach.

;